Siirry suoraan sisältöön

Digia Oyj:n merkintäoikeusanti 7.–21.6.2017

5.6.2017

Digia Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus päätti 31.5.2017 laskea liikkeeseen osakeannissa enintään 5 948 078 uutta Digian osaketta osakkeenomistajien merkintäoikeutta noudattaen. 

Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2017 arvo-osuustilillesi on kirjattu jokaista omistamaasi Digian osaketta kohden yksi (1) osakkeiden merkintään oikeuttava merkintäoikeus.

Osakeannin ehtojen mukaisesti seitsemällä (7) merkintäoikeudella voi merkitä kaksi (2) uutta Digian osaketta merkintähintaan 2,10 euroa osakkeelta.

Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2017 klo 9.30 ja päättyy 21.6.2017 klo 16.30.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti Digian Oyj:n merkintäoikeusannin esitteeseen ja ehtoihin. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla verkkosivuilla www.digia.com/anti2017.

Toimeksiannon tekeminen


Merkintä merkintäoikeuksilla

Halutessasi merkitä osakkeita osakeannissa, palauta liitteenä oleva toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna oheisessa vastauskuoressa. Merkintä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Merkintämaksu veloitetaan merkinnän yhteydessä arvo-osuustiliin liitetyltä FIM Sijoitustililtä. Pyydämme huolehtimaan, että tilillä on riittävä kate merkinnän toteuttamiseksi.

Merkintä ilman merkintäoikeuksia

Ensisijaista merkintäoikeutta käyttäneellä on oikeus merkitä osakkeita myös ilman merkintäoikeuksia. Merkintähinta on 2,10 euroa osakkeelta. Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet tulee maksaa kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon yhteydessä. Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä määrää osakkeita toissijaisessa merkinnässä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilin hoitotilille. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun tulee olla perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 20.6.2017.


Toimeksiannon peruuttaminen

Merkintätoimeksianto on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin osakeannin ehtojen mukaisesti. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti. Peruuttamisesta peritään käsittelykulua 10 euroa/peruutettava toimeksianto.

Merkintäoikeuksien myynti

Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 7.6.2017–15.6.2017 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien myynti- tai ostotoimeksiannon voi antaa verkkopalvelussamme, www.fim.com tai www.s-pankki.fi, tai puhelimitse arkisin klo 9.00–18.30, puh. (09) 6134 6450.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla

Merkintäoikeuksilla merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina Helsingin Pörssissä arviolta 22.6.2017 eli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen.

Uudet osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 28.6.2017.

Käyttämättömät merkintäoikeudet

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä 21.6.2017. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Huomautus sijoittajille

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia osakeannille ja siihen liittyvän materiaalin jakelulle. Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakeantiin osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa. Pankki ei ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.

Toimeksiantolomake


Lisätietoja

Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh. 09 6134 6250 (ma–pe 9.00–17.00, pvm/mpm), asiakaspalvelu@fim.com. Lisätietoja annista ja sen ehdoista on saatavilla verkkosivuilla www.digia.com/anti2017