Siirry suoraan sisältöön

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suunnattu konversioanti joukkovelkakirjalainan haltijoille (ISIN FI4000041702)

29.11.2016

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on julkistanut tekevänsä suunnatun konversioannin muodossa toteutettavan osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 4.000.000.000 yhtiön uutta osaketta. Osakeannin toteuttaminen on yksi yhtiötä koskevan yrityssaneerausmenettelyn saneerausohjelmaehdotuksen erityisehdoista, joiden tulee täyttyä ennen saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista Espoon käräjäoikeudessa. 

Uudet osakkeet tarjotaan yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen mukaisien etuoikeudettomien saneerausvelkojien merkittäväksi saneerausvelkasaataviaan vastaan. Merkintäoikeus on kaikilla velkojilla, mukaan lukien yhtiön liikkeeseen laskemien vuonna 2017 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN FI4000041702) haltijoilla mutta velkojilla ei ole velvollisuutta osallistua osakeantiin. Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät ja uudet osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä JVK-lainaosuuksilla.

Uusien osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 0,1144 euroa osakkeelta. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesti velkoja ei voi konvertoida saatavaansa osittain.

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 28.11.2016 ja päättyy 22.12.2016 klo 16.00 ellei merkintäaikaa jatketa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti osakeantia koskeviin ehtoihin ja listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.talvivaara.com/konversioanti.

Osakeannin hyväksyntä

Mikäli haluat käyttää joukkovelkakirjan (ISIN FI4000041702) vaihto-oikeutta, palauta hyväksymislomake täytettynä ja allekirjoitettuna niin, että se on perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 21.12.2016.

Merkintöjen peruuttaminen

Ilmoitus merkintäoikeuden käyttämisestä on peruuttamaton ja sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalaissa edellytetyissä tilanteissa, katso listalleottoesitteen kohta ”Osakeannin ehdot — Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus”. Velkojen konvertointiin liittyvät yhtiöoikeudelliset toimenpiteet osakemerkintöineen ovat lopullisia ja peruuttamattomia. Uusien osakkeiden merkintähinnan muuntaminen takaisin saneerausvelkasaatavaksi ei ole mahdollista.

Niiden JVK-velkojien, joiden saatavat konvertoidaan uusiksi osakkeiksi, katsotaan saaneen saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen suorituksen saneerausvelalleen, eikä näillä JVK-velkojilla ole enää oikeutta maksuohjelman mukaisille suorituksille. Osakeantiin liittyvät toimenpiteet ovat pysyviä siinäkin tapauksessa, että saneerausohjelmaehdotusta ei voitaisikaan vahvistaa taikka jos yhtiön saneerausohjelman toteuttaminen syystä tai toisesta keskeytyisi tai raukeaisi.

Konversioantiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh.09 6134 6250 (ma–pe 8.00–17.00), asiakaspalvelu@fim.com

Hyväksymislomake