Siirry suoraan sisältöön

FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuvat 2.5.2016

31.3.2016

FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahaston (”FIM Orient Alpha”) sijoitusten painopiste on ollut Aasiaan sijoittavissa hedge-rahastoissa. Sääntömuutoksen myötä rahasto muuttuu maailmanlaajuisesti sijoittavaksi hedge-rahastojen rahastoksi. Rahaston sijoituksia tehdään jatkossa kaikkialla maailmassa toimiviin ja sijoitustoiminnassaan alueellisesti erikoistuneisiin tai globaaleihin absoluuttisen tuoton rahastoihin ja hedge-rahastoihin. Samalla rahaston nimi muuttuu FIM Alpha Erikoissijoitusrahastoksi.

Keskeinen sääntömuutos on suurimman sallitun positiokoon kasvu: rahaston varoja voidaan sijoittaa edelleen korkeintaan 20 % yhden rahaston osuuksiin siten, että sellaisia sijoituksia, jotka ylittävät 10 %, saa olla yhteensä enintään 60 % (ennen sääntömuutosta 40 %) rahaston arvosta. Toinen muutos on vaatimus siitä, että salkunhoidosta ja hallinnosta tosiasiallisesti vastaavat tahot ovat toimiluvan saaneita. Aiemmin toimilupavaatimus koski salkunhoidosta ja hallinnosta vastaavia tahoja, riippumatta toiminnan tosiasiallisen suorittamisen mahdollisesta ulkoistamisesta eri yhtiölle.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 2.5.2016, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutoksen seurauksena FIM Orient Alphan osuudenomistajalla on oikeus lunastaa osuutensa FIM Orient Alphassa tai vaihtaa ne toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston osuuksiin ilman lunastuspalkkiota 27.4.2016 klo 16.00 asti. Tällöin lunastaminen tapahtuu 29.4.2016 osuuden arvolla. Vaihto toiseen rahastoon toteutetaan, kun varat lunastuksesta on saatu. Osuudenomistajan on hyvä huomioida, että osuuksia lunastaessa tai toiseen rahastoon vaihtaessa mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa.

Rahaston uudet säännöt voi tilata FIM Asiakaspalvelusta, puh. (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com, tai hakea ne verkkopalvelusta (www.fim.com ja www.s-pankki.fi).