Siirry suoraan sisältöön

Capman Oyj vapaaehtoinen julkinen vaihtotarjous Norvestia Oyj:n osakkeista

24.11.2016

S-Pankki Oy / FIM Arvopaperipalvelut toimii Tarjouksentekijän asiamiehenä.


Vaihtotarjous
CapMan Oyj (Tarjouksentekijä) on tiedottanut 3.11.2016 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen kaikista Norvestia Oyj:n osakkeista.

Tarjousvastike
Tarjousvastike on kuusi (6) uutta CapMan Oyj:n osaketta jokaista yhtä (1) Norvestia Oyj:n osaketta kohden.


Tarjousaika

Tarjousaika alkaa  21.11.2016 klo 10 ja päättyy 16.12.2016 klo 18.30.


Vaihtotarjoukseen osallistuminen

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Vaihtotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai jos tilinhoitajayhteisö ei vastaanota hyväksymislomakkeita, osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä S-Pankki Oy:n asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@fim.com, p. 09 6134 6250) hyväksyäkseen Vaihtotarjouksen omistamiensa osakkeiden osalta.

Hyväksymällä Vaihtotarjouksen yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat S-Pankki Oy:n tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajayhteisön myymään osakkeet Tarjouksentekijälle Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistaja voi hyväksyä Vaihtotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien omistamiensa kyseisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden osalta. Vaihtotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa.

Osakkeenomistaja, joka on Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt tarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä osakkeista, joiden osalta Vaihtotarjous on hyväksytty. Osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjataan osakkeita koskeva luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on täyttänyt, allekirjoittanut ja palauttanut Vaihtotarjouksen hyväksymislomakkeen. Kyseinen luovutusrajoitus poistetaan Vaihtotarjouksen hyväksymisajan päättymisen jälkeen Vaihtotarjoukseen liittyvien arvopaperikauppojen toteuttamisen yhteydessä ja tarjousvastikkeena annettavat osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016.

Tarjousesite kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hyväksymislomake