Siirry suoraan sisältöön

Tiedote FIM India ja FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt Sijoitusrahastojen osuudenomistajille

13.8.2015

Osana FIM Varainhoito Oy:n rahastovalikoiman kehittämistä FIM India Sijoitusrahasto sulautetaan FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt Sijoitusrahastoon 16.9.2015. Finanssivalvonta on antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan 3.7.2015.


Rahastojen sulautuminen on osa rahastotuotepaletin kehittämistä, ja tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuuksia sijoittaa hajautetusti kehittyville markkinoille.

Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston sijoituksia pyritään muuttamaan mahdollisimman paljon käteiseksi ennen sulautumisen voimaantuloa.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 16.9.2015 ennen klo 10.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesitteet, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla FIMin verkkosivuilta, www.fim.com.

Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Varainhoito Oy:stä, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki tai FIM Asiakaspalvelusta, puh. (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com.