Siirry suoraan sisältöön

Savo-Solar Oy merkintäoikeusanti, merkintäaika 27.11.-15.12.2015

20.11.2015

Savo-Solar Oy:n hallitus on 20.11.2015 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2014 sille antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 10.591.620 uutta A-osaketta. Uuden osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,40 euroa osakkeelta.

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 24.11.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kaksi (2) vapaasti luovutettavissa olevaa merkintäoikeutta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1)  merkintäoikeudella yhden (1) uuden osakkeen.

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) pörssilistalla 27.11. - 9.12.2015. Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on SAVOHU0115.

Osakkeiden merkintäaika Osakeannissa alkaa 27.11.2015 klo 9.30 ja päättyy 15.12.2015 klo 16.30. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.

Ohjeet merkinnän tekemiseksi

Yhtiön osakkeenomistajat saavat ohjeet merkinnän tekemiseksi omalta tilinhoitajalta tai omaisuudenhoitajalta. Jos ette saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltanne, voitte olla yhteydessä FIM Asiakaspalveluun, puh. (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com, josta saatte tarvittavat ohjeet merkinnän tekemiseksi.

Osakeannin ehdot kokonaisuudessaan ovat yhtiön pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla 

Ohjeet FIMin asiakkaille merkinnän tekemiseksi

Toimeksiantolomake