Siirry suoraan sisältöön

Puolet suomalaisista ei tiedä, mistä he maksavat pankille

14.12.2015

S-Pankki tutki, kuinka hyvin suomalaiset ymmärtävät, mitä he pankille maksamillaan palvelumaksuilla saavat.

TNS-Gallupin S-Pankille tekemästä tutkimuksesta selvisi, että pankkien palvelumaksut aiheuttavat asiakkaille hämmennystä. Tutkimukseen osallistuneista 47 prosenttia ilmoitti, etteivät he tarkalleen ottaen tiedä, mistä he pankille maksavat palvelumaksun muodossa. Vain viidesosa vastaajista allekirjoitti täysin väitteen "Tiedän, mistä asioista maksan pankille palvelumaksua".

Parhaiten palvelumaksujen sisällöistä olivat perillä yli 65-vuotiaat. Tutkimuksessa huomattiin, että mitä nuorempia vastaajat olivat, sitä huonommin he kokivat tuntevansa palvelumaksujen sisällön. Yli 65-vuotiaista 65 prosenttia koki ymmärtävänsä palvelumaksuja, kun 25–44-vuotiailla vastaajilla vastaava luku oli 45 prosenttia.

Kiitosta pankit saivat ymmärrettävästä asiakaspalvelusta, pankkien asiakaskirjeistä, asiakirjoista ja sopimuksista. Vastaajista 77 prosenttia koki, että pankkien asiakaspalvelu on ymmärrettävää.

– Havainnot palvelumaksuista ja palvelun ymmärrettävyydestä voidaan tulkita niin, että vaikka pankkien viestintä sinällään on kohtuullisen ymmärrettävää, on palveluiden hinnoittelun selkeydessä ja läpinäkyvyydessä vielä reilusti parantamisen varaa, sanoo S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula.

S-Pankin tavoitteena on tarjota asiakkailleen ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita. Sen palvelut on suunnattu erityisesti S-ryhmän asiakasomistajille. S-Pankki ei veloita S-Etukortin haltijoilta palvelumaksuja käyttötilistä, maksukortista tai pankkitunnuksista.

– Valtaosa suomalaisista, noin 3,7 miljoonaa, saa S-ryhmän asiakasomistajaetuihin oikeutettuina peruspankkipalvelunsa S-Pankista ilmaiseksi. Pankkien palvelumaksuja vertailtaessa tämä on helppo muistaa, toteaa Ylihurula.

TNS-Gallup teki haastattelututkimuksen S-Pankille marraskuussa 2015. Siihen vastasi 1004 suomalaista.

Lisätietoa:

Pekka Ylihurula, S-Pankki Oy, puh 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi