Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin talousennuste vuodelle 2015: Euron heikkeneminen ja euroalueen elpyminen vauhdittavat vientiämme

5.3.2015

 

USA:n talouden kasvu imee muuta maailmaa mukaansa samalla, kun halventunut öljy tukee koko globaalin talouden kasvua. Euroalueella kasvumomentum on edelleen jokseenkin hukassa, mutta talouden perusvire on myönteisempi kuin vielä puoli vuotta sitten. Euroalueen vahvistuminen tukee myös Suomen taloutta.

 

Euroalueen talouden elpymisen, heikentyneen euron ja halventuneen öljyn myötä Suomi on ponnistamassa kuluvana vuonna hienoiseen kasvuun, mutta odotamme kokonaistuotantomme nousun jäävän hitaammaksi kuin euroalueella keskimäärin.

- Ennustamme Suomen talouden kasvavan vaatimattomat 0,3 prosenttia vuonna 2015, kun euroalueen keskimääräinen kasvuodotuksemme on tähän nähden noin kolminkertainen, kertoo S-Pankin päästrategi Vesa Engdahl.

Suomen talouskehityksen kohentuminen jää vuonna 2015 korostuneesti vientikysynnän varaan. Kansainvälisen kaupan piristyminen ei kuitenkaan tuo samanlaista nostetta maamme taloudelle kuin aiemmin on totuttu näkemään.

- Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpailukykymme on heikentynyt merkittävästi ja yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2000 lähtien, minkä takia häviämme mitä todennäköisimmin markkinaosuuksia maailmanmarkkinoilla ja näin ollen vientimme kasvaa kansainvälisen kaupan kasvua hitaammin, Engdahl summaa.

Kotimaisesta kysynnästä ei ole talouden veturiksi

Kuluvana vuonna kotimaisista kysyntäeristä ennustamme vain julkisen kulutuksen kasvavan ja vaikuttavan positiivisesti talouden aktiviteettiin. Talouden pitkän supistumisen seurauksena työllisyyden, kulutuksen ja investointien näkymät säilyvät vaatimattomina vuonna 2015.

- Palveluihin syntyy vain vähän työpaikkoja, kun yksi­tyinen kulutus kasvaa hitaasti ja kunnissa on paineita työvoiman määrän vähentämiseen. Odotammekin työllisyystilanteen huononevan vielä vuoden 2015 aikana, Engdahl toteaa.

Heikosta talouskehityksestä ja työllisyystilanteesta johtuen kustannuspaineet pysyvät maassamme tänä vuonna alhaisina ja inflaatio hitaana. Odotamme kuluttajahintojen nousevan vain puolisen prosenttia vuonna 2015.

Rakenneuudistuksia ei ole syytä lykätä

Vaikka taloutemme onkin kokemassa vientivetoista kasvun elpymistä, tämä ei poista rakenteellisten uudistusten tarvetta. Kilpailukyvyssämme on parantamisen varaa. Julkinen sektorimme on paisunut talouden kokoon suhteutettuna liian suureksi ja verotuksemme on yksi maailman kireimmistä vähentäen halukkuutta työntekoon ja yrittämiseen.

- Maamme kansainvälisen kilpailukyvyn palauttaminen ja kotimaisen kysynnän kasvuedellytysten parantaminen on nostettava talouspolitiikan agendalla erittäin korkealle. Lisäksi päättäjiltämme pitäisi löytyä erinomaista tahtoa arvioida uudelleen kuntien ja valtion tehtäviä ja velvoitteita ja organisoida palveluita uudestaan, Engdahl sanoo.

Lue koko katsaus täällä.

Euron heikkenemisen vaikutukset kotitalouksiin kuvana täällä.

Lisätietoa:
Vesa Engdahl, päästrategi, S-Pankki-konserni, p. 09 6134 6356, 050 592 2639, vesa.engdahl@fim.com