Siirry suoraan sisältöön

FIM Forte Sijoitusrahasto sulautui FIM Mondo Sijoitusrahastoon 16.6.2014. Lisäksi FIM Mondon nimi on muutettu FIM Maailma Sijoitusrahastoksi

16.5.2014

Osana FIM Varainhoito Oy:n rahastovalikoiman kehittämistä yhtiön hallitus on päättänyt sulauttaa FIM Forte Sijoitusrahaston ("sulautuva rahasto") FIM Mondo Sijoitusrahastoon ("vastaanottava rahasto") 16.6.2014.

Sulautumisen taustalla on rahastovalikoiman kokonaistarkastelu ja valikoiman selkeyttäminen yhdistämällä sijoituspolitiikaltaan ja sijoitusuniversumiltaan samankaltaiset rahastot. Sulautuminen merkitsee sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston osuudenomistajille mittakaavaetuja, jotka saavutetaan rahastojen salkunhoidon ja sijoitusvarallisuuden keskittämisen kautta. Finanssivalvonta on 29.4.2014 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.

Vastaanottavan rahaston sijoitusstrategia ja sijoituspainotukset muuttuvat sulautumisen jälkeen siten, että rahasto voi sijoittaa jatkossa myös suomalaisiin arvopapereihin. Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston sääntöjä muutetaan vastaamaan sijoitusstrategian muutosta. Rahasto voi sääntömuutoksen jälkeen sijoittaa myös suomalaisten tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Lisäksi FIM Mondo Sijoitusrahaston nimi muutetaan FIM Maailma Sijoitusrahastoksi, ja rahaston palkkiorakennetta muutetaan siten, että hallinnointipalkkio sisältää sulautumisen jälkeen myös säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Tästä syystä hallinnointipalkkion enimmäismäärä säännöissä nousee hieman. Rahastosta perittävä kokonaispalkkio ei kuitenkaan muutu.

Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista.

Sulautuva rahasto on osakepainotteinen yhdistelmärahasto ja vastaanottava rahasto on osakerahasto. Molemmat sulautumisessa mukana oleva rahastot sijoittavat varansa maailmanlaajuisesti ja niiden riskiluokka on 6. Vuoden 2013 juoksevat kulut ovat olleet seuraavat: vastaanottava rahasto 1,82 % (A-sarja) ja sulautuva rahasto 2,11 %. Sulautuvassa rahastossa on yksi osuussarja, jossa on vain kasvuosuuksia. Vastaanottavassa rahastossa on kaksi osuussarjaa (A ja C): A-sarjassa on vain kasvuosuuksia ja C-sarjassa sekä kasvu- että tuotto-osuuksia.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautumnen ei edellytä mitään toimenpiteitä, eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Tällöin sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston A-sarjan osuudenomistajia. Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä kasvavat. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan rahaston A-sarjan osuudenomistajina sulautumishetkestä 16.6.2014 alkaen. Kuukausisäästösopimus sulautuvassa rahastossa siirretään automaattisesti vastaanottavan rahaston kuukausisäästösopimukseksi.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 16.6.2014 ennen klo 16.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä.

Vastanottavan rahaston avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla verkkopalvelussamme. Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta saat ottamalla yhteyttä FIM Asiakaspalveluun (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com.