Siirry suoraan sisältöön

FIM China sulautuu FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -rahastoon

6.11.2014

Osana FIM Varainhoito Oy:n rahastovalikoiman kehittämistä FIM China Sijoitusrahasto (”sulautuva rahasto”) sulautetaan FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt Sijoitusrahastoon (”vastaanottava rahasto”) 16.12.2014.

Rahastojen sulautuminen on osa rahastovalikoiman kehittämistä, ja tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuuksia sijoittaa hajautetusti kehittyville markkinoille. Finanssivalvonta on 27.10.2014 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.

 

Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston sijoituksia pyritään muuttamaan mahdollisimman paljon käteiseksi ennen sulautumisen voimaantuloa

 

Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat osakerahastoja. Sulautuva rahasto sijoittaa Kiinassa ja sen lähialueilla toimivien yritysten osakkeisiin. Vastaanottava rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Molempien rahastojen riskiluokka on 6. Vuoden 2014 juoksevien kulujen arviot ovat seuraavat: vastaanottava rahasto 2,22 % (A-sarja) ja sulautuva rahasto 2,21 %. Sulautuvassa rahastossa on yksi osuussarja, jossa on vain kasvuosuuksia. Vastaanottavassa rahastossa on kaksi osuussarjaa (A ja D), joissa molemmissa on vain kasvuosuuksia.

 

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä, eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen.

 

Sulautumisessa sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Tällöin sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston A-sarjan osuudenomistajia. Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä kasvavat. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan rahaston A-sarjan osuudenomistajina sulautumishetkestä 16.12.2014 alkaen. Kuukausisäästösopimus sulautuvassa rahastossa siirretään automaattisesti vastaanottavan rahaston kuukausisäästösopimukseksi.

 

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 16.12.2014 ennen klo 10.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä.

 

Vastaanottavan rahaston A-sarjan avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla FIMin verkkopalvelusta. Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Varainhoito Oy:stä, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6134 6250.