Siirry suoraan sisältöön

S-Sijoitusobligaatio Pohjoismaiset Yritykset II/2016

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta, kun etsit tavallista määräaikaistalletusta parempaa tuottoa rahoillesi, mutta et halua ottaa riskejä, jotka liittyvät suoraan osakesijoittamiseen. Pääomaturvan ansiosta saat sijoittamasi nimellispääoman takaisin eräpäivänä,  jolloin sinulle maksetaan myös mahdollinen tuotto. 

Liikkeeseenlaskupäivä 6.7.2016
Eräpäivä 6.7.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/profit-anchor' for 'Finnish']

Tuottohistoria 30.06.2021

Erääntymisarvo 108,177743 %
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Kymmenen pörssiosakkeen tasapainoin muodostama osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat Electrolux AB, Hennes & Mauritz AB, Marine Harvest ASA, Neste Oyj, Nokia Oyj, Novo Nordisk A/S, Skanska AB, Telenor ASA, Telia Company AB ja Volvo AB.

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu kymmenen pörssiyhtiön osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin lainaehtojen mukaisesti laskettuun arvonkehitykseen sijoitusaikana. Osakekorin tuoton laskennassa neljän parhaiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan kiinteä, 25 %:n tuotto (korvaustaso). Loput kuusi osaketta huomioidaan niiden todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti osakekorin tuottoon. Jos osakekorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa.

Pääomaturva

Pääomaturva tarkoittaa sitä että saat takaisin 100 % sijoittamastasi nimellispääomasta eräpäivänä. Nimellispääomalla taas tarkoitetaan sijoitusobligaatioon sijoittamaasi summaa, josta on vähennetty ylikurssi eli nimellisarvon ylittävä merkintähinnan osa. Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata ylikurssia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation rakenne:

Pääomaturvattu sijoitusobligaatio koostuu kahdesta osasta: korko- ja tuotto-osasta.

    • Korko-osan avulla saat sijoituksen erääntyessä vähintään sijoittamasi nimellispääoman takaisin, riippumatta tuotto-osan kehityksestä.
    • Tuotto-osan (esimerkiksi osakkeet, valuutat, hyödykkeet) kehittyessä suotuisasti saat lisäksi tuottoa sijoittamallesi pääomalle.
    • Strukturointikustannuksella tarkoitetaan kaikkia sijoitusobligaatiosta liikkeeseenlaskijalle aiheutuvia kustannuksia.
    • Ylikurssi on nimellispääoman ylittävä merkintähinnan osa. Ylikurssi mahdollistaa suuremman tuotto-osan, mikä taas vaikuttaa korkeampaan tuottokertoimeen.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen. Tutustu lisäksi tarkemmin keskeisiin riskitekijöihin markkinointimateriaalissa.

Usein kysyttyä