Siirry suoraan sisältöön

S-Säästövakuutuksen verotus

Alla olevat tiedot perustuvat 1.1.2016 voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Lainsäädäntö voi vakuutusaikana muuttua. Verotus ei ole osa vakuutussopimusta.

Säästät itsellesi

Varojen siirto sijoituskohteista toisiin on verovapaata toisin kuin suorissa rahastosijoituksissa. S-Säästövakuutuksen vakuutussäästö on veronalaista pääomatuloa vain tuoton osalta, koska olet itse vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Tuotto lasketaan vähentämällä kertyneestä vakuutussäästöstä maksetut vakuutusmaksut. Tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan pääomatuloveroprosentin mukainen ennakonpidätys tehdään vasta silloin, kun vakuutussäästö maksetaan. Näin myös vero-osuus kasvattaa tuottoa vakuutusajan loppuun asti.

Lahjoitat lapsille tai lapsenlapsille

Jos vakuutussäästö maksetaan lähiomaisille, kuten lapsille tai lapsenlapsille, vakuutussäästön tuotto on veronalaista pääomatuloa. Tuotosta tehdään ennakonpidätys, kun vakuutussäästö maksetaan. Tuoton osuus lasketaan siten, että maksettavasta vakuutussäästöstä vähennetään säästön kartuttamiseen ja kuolemanvaraturvan ylläpitoon käytetyt maksut.

Muu osa vakuutussäästöstä on lähiomaiselle lahjaveron alaista.

Lähiomaisia ovat esimerkiksi puoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Verolainsäädännössä puolisoina pidetään myös yhteisessä taloudessa asuvia avopuolisoita silloin, kun avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet avioliitossa keskenään.

Muille säästäminen

Jos säästön saaja ei ole lähiomainen, hänen saamansa vakuutussäästö on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Pääomatuloverotus

Pääomatulovero on 30 prosenttia siltä osin kuin pääomatuloveron alaiset tulot ovat alle 30 000 euroa vuodessa. Siltä osin kuin pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, on pääomatuloveron osuus 34 prosenttia.

Edut perintöverotuksessa

S-Säästövakuutukseen sisältyy aina turva vakuutetun kuoleman varalta. Mikäli kuolet sopimuksen voimassaoloaikana, vakuutussäästö maksetaan kokonaan kuolemantapauskorvauksena sopimukseen merkityille edunsaajille. Vakuutuksenottajana voit muuttaa sopimuksen edunsaajia milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana.   

Korvaus on lähiomaisille verovapaa 35 000 euroon saakka edunsaajaa kohden, ja leskelle korvauksesta verovapaata on puolet, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Verovapaata määrää laskettaessa huomioidaan kaikki saman kuolemantapauksen johdosta maksettavat kuolintapauskorvaukset. Ylimenevä määrä huomioidaan perintöverotuksessa.

Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen, maksettu kuolemantapauskorvaus on kokonaan veronalaista pääomatuloa.