Siirry suoraan sisältöön
Sijoita vaivattomasti reaaliomaisuuteen

S-Pankki Uudistava Maatalous A

Avaintietoasiakirja (PDF, 61 kt)


Mihin S-Pankki Uudistava Maatalous sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin Suomessa sijaitseviin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahaston tuotto muodostuu sijoituskohteissa harjoitettavan maataloustoiminnan tuloksesta sekä kohteiden arvon noususta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa.

Riski
Tuotto 12 kk* 2,62 %
Tuotto alusta* 2,62 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintäpäivät ovat 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 ja seuraavat lunastuspäivät ovat 15.6.2023, 15.12.2023 ennen klo 16.

**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Miksi S-Pankki Uudistava Maatalous?

  • Tavoittele samanaikaisesti merkittävää positiivista vaikuttavuutta ja pitkän aikavälin taloudellista tuottoa.
  • Tasaista tuotto-odotusta. Tuotto perustuu maataloustoiminnan tulokseen ja peltomaan arvon nousuun.
  • Rahasto mahdollistaa maatalousyrittäjille liiketoiminnan kasvattamisen aiempaa joustavammin.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa: 

  • Merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Uudistava Maatalous -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Uudistava Maatalous -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Uudistava Maatalous tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Uudistava Maatalous. Vähimmäiskertasijoitus rahaston A-osuussarjalla on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Uudistava Maatalous -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset

2022-12-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.12.2022

Rahaston vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana keskityimme uusien hankintojen valmisteluun, ja olemmekin aloittaneet keskustelut useiden potentiaalisten maatalousyrittäjien kanssa. Hankitun tukikelpoisen peltomaan pinta-ala pysyi kvartaalin aikana 283 hehtaarissa. Rahaston tavoitteena on, että saamme vietyä uusia hankintoja maaliin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, minkä myötä rahaston omistaman peltomaan määrä kasvaa. 11,5 miljoonan euron kokoisella rahastollamme on jo yli 1000 kotimaisesta ruuantuotannosta, ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ja sijoitussalkun hajautuksesta kiinnostunutta sijoittajaa. Ukrainan sota vaikuttaa edelleen sekä polttoaineiden että lannoitteiden hintoihin. Vaikka öljyn hinta on pudonnut lähelle vuoden takaisia hintoja, on diesel Suomessa noin 35 % kalliimpaa kuin vuosi sitten. Vaikka Maailmanpankin lannoiteindeksi onkin laskenut suunnilleen samalle tasolle, kuin millä se oli vuoden 2022 tammikuussa, ovat lannoitteiden hinnat pysyneet Suomessa huomattavan korkeina. Uudistavan maatalouden toimenpiteillä, kuten maan kasvukunnon parantamisella, muokkauksen vähentämisellä, typensitojakasvien viljelyllä, viljelykierron monipuolistamisella ja kierrätysravinteiden hyödyntämisellä voidaan pienentää nousseiden kustannusten vaikutusta.  Ruoan hinta on jatkanut nousuaan. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta on vuoden aikana noussut noin 16 % yleisen hintojen nousun ollessa hieman yli 9 %. Maataloustuotteiden hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Esimerkiksi kevätvehnän ja kauran hinnat laskivat 4 % rukiin hinnan noustessa muutamalla prosentilla.   Etenkin kasvinviljelyyn keskittyneiden maatalousyrittäjien taloustilannetta on parantanut vuoden 2022 suhteellisen hyvät tuotantomäärät ja kohonneet hinnat. Maidon- ja lihantuottajien tilanne ei ole kehittynyt yhtä positiivisesti. Haastava taloustilanne saattaa lisätä peltomaan tarjontaa ja toisaalta korkojen nousu lisää mielenkiintoa vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kohtaan. Peltomaan markkinahintoihin Ukrainan sodalla tai rahamarkkinoiden muutoksilla ei ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta. Pidemmän aikavälin muutoksia peltomaan hintatasoihin voi tulla, joten seuraamme tilannetta tarkasti. Oikaisu rahaston raporttiin 15.9.2022: Rahasto-osuuksien oikaistut arvot olivat osuussarjoittain A:10,3057; B:10,3364; C:10,3748. Kyseisessä raportissa virheellisesti ilmoitetut olivat A:10,2029; B:10,2334; C:10,2716.

Jussi Nykänen

Rahastoa hoitaa

Jussi Nykänen
johtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

 • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
 • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
 • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
 • 0,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta
 • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700ZZNTQA66OY6727
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto on tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukainen tuote ja sen tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla sellaisiin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista vähentämällä hiilipäästöjä ja sitomalla hiiltä maaperään. Hiilen sitoutumista maaperään tehostetaan mm. monipuolisella viljelykierrolla, ympärivuotisella kasvipeitteellä, vesitaloutta parantamalla sekä muokkausta minimoimalla. Rahasto skaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi.

Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston tekemät kestävät sijoitukset seulotaan ja varmistetaan, että ne eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille sijoitustavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahaston tavoitteena on muun muassa edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, kestävää maan käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Sijoitukset edistävät myös yhteiskunnallisia tavoitteita parantamalla maataloustuotannon kannattavuutta ja ruokahuollon omavaraisuutta sekä pienentämällä yrittäjän taloudellisia riskejä.

Rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista vähentämällä hiilipäästöjä ja sitomalla hiiltä maaperään. Hiilen sitoutumista maaperään tehostetaan mm. monipuolisella viljelykierrolla, ympärivuotisella kasvipeitteellä (monilajiset aluskasvustot, kerääjäkasvit, monivuotiset nurmet), vesitaloutta parantamalla sekä muokkausta minimoimalla. Rahasto skaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi.

Lisäksi sijoituksilla pyritään pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan (esim. siirrytään öljyn käytöstä biokaasuun), vaihtamalla sähkö uusiutuvalla tuotettuun tai tuottamalla itse sähköä esim. aurinkovoimalla, parantamalla käytettävien laitteiden energiatehokkuutta ja vähentämällä energiasyöppöjen laitteiden (esimerkiksi jäähdytyslaitteistot, joiden käyttöä voidaan optimoida uusien anturi- ja säätöjärjestelmien avulla) sekä käyttämällä kierrätettyjä tuotteita (esim. kierrätettyä kipsiä tai teollisuudesta tulevia typpipitoisia materiaaleja lannoitteiden sijaan) neitseellisten tuotteiden korvaajina.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä rahasto edistää ympäristöön- ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttavuussijoittamisen keinoin. Vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa, että rahastolle on asetettu selkeitä ja todennettavissa olevia vaikuttavuustavoitteita taloudellisen tuottotavoitteen lisäksi. Rahaston toiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa ja tuottaa positiivista ympäristöllistä vaikuttavuutta sijoittamalla rahaston varat pääsääntöisesti peltomaahan ja tiloihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta.

Arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti enemmistön sijoituskohteena olevista yhtiöistä ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 100 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Rahastossa seurataan sellaisten toimenpiteiden toteutumista, joilla tiedetään olevan positiivinen ilmastovaikutus. Lisäksi rahastossa seurataan kemikaalien käytön pienenemistä vuositasolla. Viljantuotannon ja -käsittelyn osalta seuraamme polttoainekulutusta.

Sijoituskohteena olevat tilat raportoivat vähintään vuositasolla toiminnoistaan ja raportteja käytetään toiminnan ohjaamiseen.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Lisäksi tällä hetkellä ei ole olemassa mittausmenetelmiä laajempien peltokokonaisuuksien hiilitaseen mittaamiseen. Seuraamme ja pyrimme tukemaan uudentyyppisten mittausmenetelmien kehittämistä. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto pyrkii tekemään kestäviä sijoituksia vaikuttavuussijoittamisen keinoin. Rahaston tavoitteena on rahoittaa uudistavan maatalouden periaatteita noudattavien maatalousyrittäjien liiketoiminnan skaalausta pyrkien positiivisiin muutoksiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksissa.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

Rahasto tukee toiminnallaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Pariisin ilmastosopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, joten ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahaston toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Summary in English

This Fund is a product falling under Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its objective is to make sustainable investments by investing in farms and fields that practice regenerative agriculture. The Fund aims to promote the mitigation of and adaptation to climate change by reducing carbon emissions and sequestering carbon in the soil.  The sequestration of carbon in the soil is enhanced by measures including diversified crop rotation, year-round crop cover, improving water management and minimising tillage. The Fund significantly scales regenerative agriculture, thereby supporting the transition of agriculture from a source of emissions to a carbon sink.

The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.