Siirry suoraan sisältöön
Eri korkosegmentteihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Korkovarainhoito A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on hyvin hajautetulla, matalariskisellä korkoallokaatiolla ja aktiivisella korkonäkemyksellä mahdollistaa hyvä tuotto-riski-suhde. Rahasto painottaakin sijoituksissaan korkomarkkinoiden matalariskisimpiä sijoituskohteita. Sijoituksia voidaan tehdä myös korkeamman riskin korkosegmentteihin, mikäli niiden riski-tuotto-suhde on houkutteleva. S-Pankki Korkovarainhoito on hyvä yleisrahasto korkovarainhoitoon.

Riski
Osuuden arvo 24.6.2024
13,4333 €
Tuotto 12 kk*
4,03 %
Tuotto alusta*
1,72 %
Kertasijoitus vähintään 10 €

S-Pankki Top Yield Erikoissijoitusrahasto sulautui osaksi S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahastoa 29.4.2022. Lue lisää

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.5.2024

Salkunhoitajan kommentti

S-Pankki Korkovarainhoito tuotti toukokuussa 0,31 % vertailuindeksin tuoton ollessa 0,35 %. USA:n valtionlainakorot kääntyivät toukokuussa laskuun USA:n 10 vuoden korko laskiessa 4,7 prosentista 4,5 prosenttiin. Saksan 10 vuoden korko sen sijaan nousi maltillisesti 2,58 prosentista 2,66 prosenttiin. USA:n valtionlainakorkojen laskun syynä olivat lievästi odotuksia heikommat talousluvut laajalla skaalalla. Muun muassa työmarkkina- ja inflaatioluvut osoittivat hienoisia hiipumisen merkkejä. Euroopassa talousluvuissa ei ollut samantyyppistä hiipumista kuin USA:ssa, mikä selitti suhteellisen korkokehityksen eroavaisuutta mantereiden välillä. Yksi syy korkoeron toukokuiseen kapenemiseen oli pieni korjausliike vuoden alusta huhtikuuhun asti voimakkaasti leventyneeseen korkoeroon. Markkinoiden konsensus on, että EKP laskee korkoaan kesäkuussa kerran, minkä jälkeen loppuvuonna tulisi vielä 1–2 lisäkoronlaskua. USA:ssa koronlaskujen alkamisajankohta siirtyy aivan vuoden lopulle, ja hinnoissa on tällä hetkellä noin 1 koronlasku tälle vuodelle. Luottoriskipreemiot investment grade -yrityslainoissa pysyivät ennallaan. High yield -puolella nähtiin kapenemista noin 15 korkopistettä. Kehittyvien markkinoiden puolella hard currency -lainojen preemiot pysyivät myös ennallaan. Nykyinen ja tulevaksi ennustettu talousympäristö on siis edelleen luottoriskisijoittamista tukeva. Rahasto säilytti toukokuussa ylipainon kehittyvien markkinoiden lainoissa rahamarkkinasijoituksia vastaan. Samoin investment grade -lainojen lievä ylipaino rahamarkkinoita vastaan säilytetiin kuten myös high yield -lainojen lievä ylipaino euromääräiset valtionlainoja vastaan. Korko-omaisuusluokkien houkuttelevan korkea juokseva tuotto sekä luottoriskillisiä sijoituksia tukeva talouskuva ovat suurimmat perusteet rahaston ylipainotuksille tällä hetkellä.

Marko Ojala

Rahastoa hoitaa

Marko Ojala
johtava salkunhoitaja
marko.ojala@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 6 suurinta sijoitusta 30.05.2024

Rahasto Nettoarvosta Muutos
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 26 % -0,97 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 25,93 % -1,71 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 22,07 % -0,25 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 17 % 2,03 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 2,02 % -0,86 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,92 % 0 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.