Siirry suoraan sisältöön
Eri korkosegmentteihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Korkovarainhoito A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on hyvin hajautetulla, matalariskisellä korkoallokaatiolla ja aktiivisella korkonäkemyksellä mahdollistaa hyvä tuotto-riski-suhde. Rahasto painottaakin sijoituksissaan korkomarkkinoiden matalariskisimpiä sijoituskohteita. Sijoituksia voidaan tehdä myös korkeamman riskin korkosegmentteihin, mikäli niiden riski-tuotto-suhde on houkutteleva. S-Pankki Korkovarainhoito on hyvä yleisrahasto korkovarainhoitoon.

Riski
Osuuden arvo 21.9.2023
12,9041 €
Tuotto 12 kk*
-1,88 %
Tuotto alusta*
1,56 %
Kertasijoitus vähintään 10 €

S-Pankki Top Yield Erikoissijoitusrahasto sulautui osaksi S-Pankki Korkovarainhoito Erikoissijoitusrahastoa 29.4.2022. Lue lisää

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.8.2023

Salkunhoitajan kommentti

S-Pankki Korkovarainhoito tuotti elokuussa 0,07 %, vertailuindeksin tuoton ollessa 0,09 %. Rahaston tuotto oli lähellä vertailuindeksin tuottoa. Korkomarkkinoilla liikkeet jäivät vähäisiksi elokuun aikana. Markkinoiden riskinottohalukkuus oli alhainen syksyn häämöttäessä jo horisontissa. Tämä näkyi myös kehittyvien korkomarkkinoiden vaisuna menona. Euroopan yllä leijuu iso tumma pilvi nimeltään stagflaatio. Stagflaatiolla tarkoitetaan sitkeästi korkealla pysyttelevää inflaatiota yhdistettynä heikkoon talouskasvuun. Sekä USA:n että Euroopan keskuspankkien koronnostosykli on edennyt pitkälle. Pientä hienosäätöä voidaan mahdollisesti vielä nähdä loppuvuoden aikana.  Rahaston varoista noin 32 prosenttia on sijoitettuna valtion joukkolainoihin. Kehittyvillä korkomarkkinoilla on sijoituksia noin 9 prosenttia. Investment grade -yrityslainoissa sijoitettuna on noin 24 prosenttia sekä high yield -yrityslainoissa noin 2,5 prosenttia. Loput rahaston varoista ovat rahamarkkinoilla tai käteisenä. Korkoriskiä ei tällä hetkellä ole suojattu johdannaisilla. Rahaston alhaisesta riskitasosta johtuen suurin osa sijoituksista allokoidaan rahamarkkinoille, valtion joukkolainoihin sekä korkealaatuisiin yrityslainoihin. Rahaston varat on hyvin hajautettu. Korkosijoitusten tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat nousseet reippaasti.

Jouni Salmenkivi

Rahastoa hoitaa

Jouni Salmenkivi
johtaja,
Korkorahastot
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 6 suurinta sijoitusta 30.08.2023

Rahasto Nettoarvosta Muutos
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 31,14 % -0,21 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 27,95 % 4,44 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 24,55 % -0,17 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 10,92 % -0,25 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,52 % -0,01 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 0,96 % 0 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.