Gå direkt till innehållet

Specialfond som investerar i olika räntesegment

S-Banken Räntekapitalförvaltning A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Målet med investeringsverksamheten i S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond är att möjliggöra ett bra förhållande mellan avkastning och risk genom en väldiversifierad ränteallokering med låg risk och genom en aktiv räntesyn. I investeringsverksamheten ligger därför fondens vikt i investeringsobjekt med låg risk på räntemarknaden. Fonden kan också investera i räntesegment med högre risk, om förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt. S-Banken Räntekapitalförvaltning är en bra allmän fond för ränteförvaltning.

Risker
Andelens värde 28.11.2023
13,0979 €
Avkastning 12 mån.*
0,46 %
Avkastning sedan start*
1,63 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond fusionerades med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond den 29 april 2022. Läs mer

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

30.10.2023

Portföljförvaltarens kommentar

I oktober avkastade S-Banken Räntekapitalförvaltning 0,14 procent, medan jämförelseindexet avkastade 0,21 procent. Oktober var en tudelad månad när det gäller räntor på statsobligationer. De korta räntorna sjönk och de långa räntorna steg, vilket ledde till att avkastningskurvan blev allt brantare. Europeiska centralbanken avbröt räntehöjningarna och nöjde sig i stället med att följa hur den åtstramade penningpolitiken inverkade på realekonomin. Marknaden väntar fortfarande på att centralbanken ska sänka styrräntan nästa år. Förändringarna i avkastningsskillnaderna mellan företagsobligationer av hög kvalitet förblev små. Räntemarknaderna i tillväxtländerna utvecklades svagt, medan kapital fortfarande flöt ut måttligt på grund av en allmän osäkerhet. Ungefär 27 procent av fondens tillgångar är investerade i statsobligationer och ungefär 11 procent utgörs av investeringar på räntemarknaderna i tillväxtländerna. Ungefär 25 procent är investerade i investment grade-företagsobligationer och ungefär 2,5 procent i high yield-företagsobligationer. Resten av fondens tillgångar finns på penningmarknaden eller i kontanta medel. Fonden har skyddat sig mot ränterisker med räntederivat. Till följd av fondens låga risknivå är största delen av investeringarna allokerade till penningmarknaden, statsobligationer och högkvalitativa företagsobligationer. Fondens tillgångar är väldiversifierade. Förväntningarna på den framtida ränteavkastningen har ökat rejält.

Jouni Salmenkivi

Fonden sköts av

Jouni Salmenkivi
chef för räntefonder
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 7 största investeringar 30.10.2023

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Lyhyt Korko A 30,28 % 0,46 %
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 26,48 % 0,41 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 26,36 % 0,42 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 11,41 % 0 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,64 % 0,02 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 1,04 % 0,02 %
EURO-BUND FUTURE Dec23 0 % 0 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.