Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i olika räntesegment

S-Banken Räntekapitalförvaltning A

Faktablad (PDF, 51 kB)
Avsnitt med titel Presentation

Målet med investeringsverksamheten i S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond är att möjliggöra ett bra förhållande mellan avkastning och risk genom en väldiversifierad ränteallokering med låg risk och genom en aktiv räntesyn. I investeringsverksamheten ligger därför fondens vikt i investeringsobjekt med låg risk på räntemarknaden. Fonden kan också investera i räntesegment med högre risk, om förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt. S-Banken Räntekapitalförvaltning är en bra allmän fond för ränteförvaltning.

Risker
Andelens värde 23.5.2024
13,3858 €
Avkastning 12 mån.*
3,96 %
Avkastning sedan start*
1,71 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond fusionerades med S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond den 29 april 2022. Läs mer

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

30.4.2024

Portföljförvaltarens kommentar

I april avkastade S-Banken Räntekapitalförvaltning -1,04 procent, medan jämförelseindexet avkastade -0,91 procent. Räntorna på statsobligationer i euroområdet och framför allt i USA steg kraftigt i april. Tysklands 10-årsränta steg med cirka 20 räntepunkter och USA:s 10-årsränta med nästan 40 räntepunkter. Uppåttrycket på räntekurvan berodde på marknadens ändrade förväntningar på centralbankernas räntesänkningar. I början av året förväntades ECB sänka räntan så mycket som 6–7 gånger i år (25 räntepunkter), men i slutet av april var förväntningarna nere på 2–3 räntesänkningar. Det finns också ett samförstånd på marknaden om att ECB kommer att sänka räntan en gång i juni och att ECB därefter fortsätter med manuell styrning och inte nödvändigtvis sänker räntan någon mer gång i år. I USA flyttas startdatumet för räntesänkningarna från sommaren till slutet av året eller början av nästa år. Euroområdets prognos för ekonomin och inflationen är måttlig jämfört med USA, där inflationen har visat sig vara segare än väntat och tillväxtförväntningarna 2024 i USA har justerats upp kraftigt. Därför finns det ett uppåttryck på USA:s långa statsobligationsräntor, vilket också reflekteras på euroområdets långa räntor. Kreditriskpremierna på investment grade-företagsobligationer sjönk måttligt med cirka 3 räntepunkter. Likaså sjönk kreditriskpremierna på high yield-obligationerna med 12 räntepunkter. Bland tillväxtmarknaderna sjönk premierna för hard currency-obligationer med 5 räntepunkter. Den nuvarande och förväntade ekonomiska miljön är därför gynnsam för kreditriskinvesteringar. Fonden fortsatte med övervikt på tillväxtländernas obligationer och undervikt på penningmarknadsinvesteringar i april. Under månaden ökade fonden vikten på investment grade-obligationer till lätt övervikt, vilket finansierades med hjälp av penningmarknaden. Alldeles i slutet av månaden fattades ett allokeringsbeslut om att öka vikten på high yield-obligationer till lätt övervikt och på motsvarande sätt att minska vikten på eurodenominerade statsobligationer till lätt undervikt. Den attraktivt höga löpande avkastningen av räntetillgångar och det ekonomiska läget som gynnar investeringar med kreditrisk är de främsta orsakerna till fondens övervikt just nu.

Marko Ojala

Fonden sköts av

Marko Ojala
ledande portföljförvaltare
marko.ojala@s-pankki.fi

  

Fördelning av investeringar

Fondens 6 största investeringar 29.04.2024

Fond %NAV Ändring
S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A 27,64 % -2,51 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A 26,97 % 0,33 %
S-Pankki Yrityslaina ESG Korko A 22,32 % 2,24 %
S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A 14,97 % -0,02 %
S-Pankki Lyhyt Korko A 2,88 % -2,71 %
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI 1,92 % 0,07 %
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.