Siirry suoraan sisältöön
Kiinteistörahastoihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Kiinteistövarainhoito A

Avaintietoasiakirja
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Kiinteistövarainhoito -erikoissijoitusrahasto hajauttaa varansa markkinatilanteen ja salkunhoidon näkemyksen mukaan pääasiassa toisiin kiinteistörahastoihin, jotka sijoittavat muun muassa asuntoihin, toimitiloihin, tontteihin, metsään sekä peltoihin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista tuottoa.

Riski
Tuotto alusta* -
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

Rahaston merkintäpäivät

 
Rahaston merkintäpäivä on kunkin kuukauden 15. päivä (tai sitä seuraava pankkipäivä) ennen klo 14.00.
 
Rahaston lunastuspäivä on kunkin kalenterivuoden maalis- ja syyskuun 15. päivä (tai sitä seuraava pankkipäivä) ennen klo 14.00.
 
A-osuussarjan lunastustoimeksianto tulee toimittaa viimeistään 3 kalenterikuukautta ennen lunastuspäivää ennen klo 14.00.


Miten sijoitan S-Pankki Kiinteistövarainhoito -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Kiinteistövarainhoito -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Kiinteistövarainhoito tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Kiinteistövarainhoito. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Kiinteistövarainhoito -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset

15.12.2022

Salkunhoitajan kommentti

S-Pankki Kiinteistövarainhoito Erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa 15.9.2022. Sijoittajien kiinnostus rahastoa kohtaan on ollut hyvää heti alusta alkaen, minkä myötä rahastoon tuli ensimmäisten toimintakuukausiensa aikana merkintöjä yhteensä 685 osuudenomistajalta noin 3,9 miljoonalla eurolla. Rahaston ensimmäisten toimintakuukausien aikana olemme tehneet sijoituksia viiteen eri kohderahastoon yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla. Katsauksen julkaisuajankohdalla rahasto on sijoittanut varojaan kattavasti viidelle eri kiinteistösektorille hyvin performoineisiin S-Pankin kiinteistöerikoissijoitusrahastoihin. Sijoitussalkussa olevien rahastojen tuottoraportointiajankohta on ollut joulukuussa, minkä myötä S-Pankki Kiinteistövarainhoidon tuottoluvuissa nämä näkyvät ensimmäistä kertaa tammi–helmikuussa 2023. Näin ollen rahaston vuosittainen tuotto vuodelta 2022 muodostui osuussarjoittain -0,6 % ja -0,3 % välille. Loppuvuosi 2022 on ollut rahaston sijoitussalkun ja allokaation rakentamisen aikaa. Pyrimme painottamaan rahaston sijoituksia siten, että ne sopisivat mahdollisimman hyvin kulloiseenkin markkinatilanteeseen. Rahasto on auki uusille sijoituksille joka kuukauden 15. päivä. 

S-Pankin kiinteistötiimi

Rahastoa hoitaa

Ville Yrjölä
johtaja,
Kiinteistörahastot
ville.yrjola@s-pankki.fi

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 5,00 % jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
  • 4,00 % jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
  • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
  • 2,00 % jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 1,00 % jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Rahaston varoista voidaan veloittaa tuottosidonnaisena palkkiona enintään 15 prosenttia kalenterivuodessa rahaston vertailutuoton ylittävästä tuotosta. Rahaston vertailutuotto on 5 % kalenterivuodessa.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Rahaston sijoituksista S-Pankki-konsernin hallinnoimiin rahastoihin ei peritä merkintä-, hallinnointi- tai tuottosidonnaista palkkiota tai ne palautetaan täysimääräisesti.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.