Siirry suoraan sisältöön
Suomeen sijoittava osakerahasto

S-Pankki Fenno Osake A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Fenno Osake on pääosin Suomeen sijoittava osakerahasto. Rahasto sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin, eikä ennalta määrättyjä rajoja eri sektoreiden välillä ole. Sijoituspäätöksiä tehtäessä hyödynnetään S-Pankin muiden Suomeen sijoittavien rahastojenhoitajien asiantuntemusta. Suomen talouden perusrakenteet ovat kunnossa. Suomi on kasvumarkkina, jossa on maailmanlaajuisessa mittakaavassa paljon pieniä, mutta kasvavia yrityksiä. Maailman talouskasvu vaikuttaa merkittävässä määrin suomalaisten vientiyritysten tuloskehitykseen. Teknologinen kehitys eri aloilla on tarjonnut ja tarjoaa jatkossakin suomalaisille pienille ja suuremmillekin yrityksille väylän hyötyä globaalin talouskasvun tuomista mahdollisuuksista.

Riski
Osuuden arvo 17.4.2024
364,2928 €
Tuotto 12 kk*
-5,73 %
Tuotto alusta*
12,72 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

Luokkansa paras rahasto Pohjoismaissa

S-Pankki Fenno Osake palkittiin Pohjoismaiden parhaana suomalaisiin osakkeisiin sijoittavana rahastona*.
*Refinitiv Lipper Fund Awards 2023, kolmen vuoden tarkastelujakso.

28.3.2024

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi maaliskuussa 1,28 % ja vertailuindeksi nousi 1,61 %. Vuoden alusta rahasto on tullut alas -0,7 % ja vertailuindeksi noussut 0,5 %.  Globaalit osakemarkkinat nousivat maaliskuussa ja vetivät myös Suomen osakemarkkinat nousuun lakoista huolimatta. Lakon vaikutukset listayhtiöiden toimintaan vaihtelevat selvästi, ja merkittävämmät kohdistuvat todennäköisesti perusteollisuuteen. Esimerkiksi Outokumpu ilmoitti lakoilla olevan vajaan 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Muista salkun yhtiöistä muun muassa Kempower ilmoitti tuloksensa jäävän vielä odotettuakin heikommaksi, mikä oli toinen takaisku osakkeenomistajille parin kuukauden sisällä. Onneksi olimme keventäneet Kempowerin painoa salkussa selvästi helmikuussa, joten uutisen vaikutus oli Fennoon vähäisempi, mutta silti se selittää noin puolet (0,16 prosenttiyksikköä) maaliskuun indeksiä heikommasta kehityksestä. Salkussa nähtiin myös onnistumisia, kuten metsäsektorin oikea-aikainen lisäys sekä muun muassa Kamuxin ja Metson hyvät kurssinousut. Rahaston koko pieneni maaliskuussa S-Pankin allokaatiomuutoksen takia. Kohdistimme osakemyynnit 20 suurimpaan sijoitukseen ja muokkasimme samalla sektoripainoja. Lisäsimme metsäsektorin painoa ja laskimme syklisen kulutuksen painoa. Syklisen kulutuksen laskun taustalla oli Mustin ostotarjouksen hyväksyminen ja Tokmannin painon kevennys. Musti on tuonut salkkuun paljon hyvää viime vuosina, joten jätimme yhtiön hieman haikein mielin, mutta näimme että seuraavan 1–2 vuoden tähtäimellä nyt tarjottu hinta oli varsin kohtuullinen ja lähdimme metsästämään parempia tuottoja muualta. Allokaatiomuutoksen yhteydessä teimme salkkuun pienen kevätsiivouksen myymällä pois Betolarin ja Optomedin osakkeet. Tokmanni poistui maaliskuussa top 5 aktiivinäkemysten listalta ja tilalle nousi Revenio. Muut yhtiöt listalla ovat suuruusjärjestyksessä Qt, Metso, Kamux ja Huhtamäki. Maailmalla pörssikurssit ovat nousseet uusille ennätystasoilleen, mutta Suomessa meno on ollut paljon vaisumpaa – itse asiassa historiallisen vaisua. Esimerkiksi Eurooppaan verrattuna Suomi on tuottanut viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana yli 30 prosenttiyksikköä heikommin. Vastaavaa ei ole tapahtunut 2000-luvulla tässä mittakaavassa tai näin pitkää ajanjaksoa. Tämän voi nähdä myös mahdollisuutena, mutta on hankala ennustaa etukäteen, milloin Suomi alkaa kuromaan kiinni tätä etumatkaa.

Juha Varis

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 27.03.2024

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Nordea Bank Abp 7,35 % -0,7 %
UPM-Kymmene OYJ 7,15 % 0,77 %
Metso Outotec OYJ 6,73 % -0,27 %
Stora Enso OYJ 5,44 % 1,22 %
Neste Oyj 5,02 % -0,14 %
Sampo Oyj 4,57 % 0,47 %
Wartsila OYJ Abp 4,54 % 0,6 %
Huhtamaki OYJ 4,26 % 0,12 %
Elisa OYJ 4 % 0,14 %
Kone OYJ 3,99 % -1,46 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700WA7TU7OTAKAU33
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Varmistamme ettei merkittävää haittaa aiheudu seulomalla sijoituskohteemme.

Käytännössä selvitämme, tuleeko sijoituskohteena olevan yhtiön liikevaihdosta yli 50 prosenttia tuotteista tai palveluista, joilla on haitallisia vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai onko yhtiö osallinen yhteen tai useampaan todella vakavaan kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyvään kiistaan tai rikkomukseen. Mikäli jompikumpi näistä toteutuu, katsotaan yhtiön aiheuttavan merkittävää haittaa eikä se siten täytä kestävän sijoituksen kriteereitä.

Lisäksi varmistamme, etteivät kestäviksi sijoituksiksi luokitellut sijoituskohteemme aiheuta merkittävää haittaa rikkomalla kansainvälisiä normeja. Seuraamamme kansainväliset normit koskevat muun muassa ihmisoikeuksia, työelämään liittyviä oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä.

Tämän rahaston osalta seuraamme myös pakollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia, kuten ihmisoikeuksien ja työelämän standardien kunnioittamista. Lisäksi rahasto on sitoutunut kestävien sijoitusten vähimmäismäärään. Kestävien sijoitusten tavoitteena on edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä ESG-integrointia, poissulkevaa menetelmää, normipohjaista seulontaa ja vaikuttamalla yritysten toimintaan.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se pyrkii sijoitustoiminnassaan edistämään ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita, Omistajapolitiikkaa sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia huomioidaan eri vastuullisen sijoittamisen strategioiden avulla, kuten ESG-integroinnilla ja poissulkemalla.

ESG-integroinnilla, eli vastuullisuusasioiden sisällyttämisellä sijoituspäätöksiin, pyritään arvioimaan kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia yritysten liiketoimintaan tulevaisuudessa. Oman analyysin tukena voidaan käyttää esimerkiksi ESG-luokituksia.
Poissulkeminen on merkittävä strategia kestävyysriskien huomioimisessa. Riskejä pyritään pienentämään jättämällä kategorisesti sijoittamatta ennalta määriteltyjen ominaisuuksien mukaisiin yhtiöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, joiden liiketoiminta on voimakkaasti hiilestä riippuvaista. Myös yhtiöitä, joiden toiminnan katsotaan olleen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten normien vastaista, voidaan asettaa poissulun piiriin, mikäli emme katso voivamme vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Toteutamme myös omistajavaikuttamista eri keinoin. Mahdollisia keinoja ovat yhtiökokouksissa äänestäminen, suora ESG-aiheinen keskustelu yhtiöiden kanssa sekä osallistuminen erilaisiin sijoittajien yhteisvaikuttamisiin.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme sijoituskohteidemme hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan etiikkaa, omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia. Mikäli yhtiöillä on vakavia rikkomuksia hallintotapa-asioissa, voimme joko aloittaa yhtiöön vaikuttamisen tai lisätä yhtiön poissulkulistallemme.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Hyödynnämme seurannassa kolmannen osapuolen dataa. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta. Lisäksi edellytämme, että käyttämämme datan toimittaja arvioi säännöllisesti toimittamansa tiedon ja sen tuottamiseen liittyvän metodologian ajantasaisuutta.

Menetelmät

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista.

Muun muassa rahaston hiilijalanjälkeä ja päästöjen kehitystä mitataan ja seurataan. Muita seurattavia indikaattoreita ovat yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta seurataan myös. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Myös sellaisten yhtiöiden, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja, lukumäärää ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta seurataan.

Lisäksi seuraamme kansainvälisten normien rikkomuksia ja varmistamme, että kestävien sijoitusten vähimmäisosuus täyttyy.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Lisäksi pyrimme keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, perustuu käytössämme oleva tieto osittain arvioihin eikä käytössä oleva tieto kata kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto voi edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted through various sustainable investment strategies such as ESG integration and exclusion.
The Fund is committed to making 40% sustainable investments. The Fund is not committed to making a specific number of taxonomy-compliant investments.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.