Siirry suoraan sisältöön
Suomeen sijoittava osakerahasto

S-Pankki Fenno Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Fenno Osake on pääosin Suomeen sijoittava osakerahasto. Rahasto sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin, eikä ennalta määrättyjä rajoja eri sektoreiden välillä ole. Sijoituspäätöksiä tehtäessä hyödynnetään S-Pankin muiden Suomeen sijoittavien rahastojenhoitajien asiantuntemusta. Suomen talouden perusrakenteet ovat kunnossa. Suomi on kasvumarkkina, jossa on maailmanlaajuisessa mittakaavassa paljon pieniä, mutta kasvavia yrityksiä. Maailman talouskasvu vaikuttaa merkittävässä määrin suomalaisten vientiyritysten tuloskehitykseen. Teknologinen kehitys eri aloilla on tarjonnut ja tarjoaa jatkossakin suomalaisille pienille ja suuremmillekin yrityksille väylän hyötyä globaalin talouskasvun tuomista mahdollisuuksista.

Riski
Tuotto 12 kk* -9,60 %
Tuotto alusta* 13,68 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa saatiin käynnistettyä kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi. Itse olin varsin varovaisin odotuksin liikkeellä, mutta kokonaisuutena tuloskausi näyttäytyy odotuksiin nähden varsin hyvänä. Joka kolmas seuraamani yhtiö yllätti positiivisesti ja toinenkin kolmannes pääsi odotuksiin. Siispä vain yksi kolmesta yhtiöstä osoittautui negatiiviseksi yllätykseksi, mikä oli hyvä suoritus katsottaessa ympäröivää maailmaa ja uutisvirtaa. Oma vaikutuksensa oli myös sillä, että analyytikot ottivat ennusteitaan kaikeksi onneksi riittävän alhaiselle tasolle ennen tuloskautta, joten niitä ei tarvinnut enää tuloksen jälkeen leikata. Olin Fennossa varautunut negatiiviseen uutisvirtaan syklisimpien yhtiöiden osalta alipainottaen perusteollisuutta ja konepajoja etusyklisissä yhtiöissä. Kun näiden kurssit sitten pomppasivat iloisesti edelleen hyviin tuloksiin, oli rahaston nousu tämän seurauksena indeksiä hitaampaa. Rahastossa ei ollut lainkaan esimerkiksi Konecranesin, Cargotecin tai Outokummun osakkeita, jotka nousivat 15–25 % lokakuun aikana. Fennon pienyhtiöiden osalta iloisia nousijoita olivat muun muassa Leaddesk, Kempower ja F-Secure, mutta niiden painot olivat varsin maltilliset. Osakemarkkinoiden kehitys jatkunee varsin poukkoilevana. Toisessa vaakakupissa painavat heikot lähiajan talousnäkymät sekä keskuspankkien koronnostot, kun taas toisessa tuntuvat alhaiset arvostukset ja kurssitasot, hyvät osinkotuotot sekä varsin korkea pessimismi riskillisiä sijoitusluokkia kohtaan.

Juha Varis

Rahastoa hoitaa

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Nordea Bank Abp 9,04 % -0,33 %
Nokia OYJ 8,97 % 0,17 %
Neste Oyj 8,73 % 1,45 %
Fortum OYJ 6,47 % 1,86 %
Sampo Oyj 6,19 % -0,14 %
Metso Outotec OYJ 4,59 % 0,65 %
Valmet OYJ 4,52 % 0,02 %
UPM-Kymmene OYJ 4,37 % -0,17 %
Orion Oyj 4,16 % -1,97 %
Stora Enso OYJ 4,1 % 0,47 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan. Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksen ominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiövoi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2-päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

Mikäli rahastolle on nimetty indeksi, ei indeksi huomioi rahaston ESG-tavoitteita.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.