Siirry suoraan sisältöön
Kasvukeskusten vuokra-asuntoihin sijoittava

S-Pankki Asunto A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)


Mihin S-Pankki Asunto sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Asunto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Vuokra-asuntoihin sijoittamisessa tuotto perustuu vuokran lisäksi myös asuntojen arvon muutokseen. S-Pankki Asunto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista inflaatiosuojattua tuottoa, joka on korkeampaa kuin korkosijoituksissa.

Riski
Osuuden arvo 29.2.2024
14,3327 €
Tuotto 12 kk*
-10,70 %
Tuotto alusta*
4,14 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintäpäivät ovat 30.8.2024, 29.11.2024 ja 28.2.2025. Seuraavat lunastuspäivä on 30.8.2024 ja 28.2.2025.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuspäivät ovat muuttuneet. Lue lisää tiedotteesta.

Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 

Miten S-Pankki Asunto -rahasto toimii?

Voit antaa merkintätoimeksiannon S-Pankki Asunto -rahastoon S-mobiilissa tai S-Pankin verkkopankissa. Merkintätoimeksiannon jälkeen rahat siirtyvät rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintäpäivä on rahaston sääntöjen mukaisesti kunkin helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeinen pankkipäivä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuoden ensimmäinen merkintä tulee jättää helmikuun viimeiseen pankkipäivään kello 16:een mennessä. Tehty toimeksianto toteutuu helmikuun viimeiselle pankkipäivälle laskettuun osuuden arvoon. Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.

Koska varoillesi ei kerry korkoa tältä ajalta, kannattaa sinun tehdä merkintätoimeksianto mahdollisimman lähellä merkintäpäivää. Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä merkintäpäivänä ja että merkintää varten on annettu asianmukaiset ja riittävät tiedot.


Miksi asuntosijoitusrahasto?

  • Asuntosijoittaminen kiinteistörahaston kautta on helppoa ilman oman sijoitusasunnon ylläpidon vaivaa.
  • Edulliset kulut.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa:

  • Asuntosijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Asunto -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Asunto -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Asunto tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Asunto. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Asunto -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuksia rajoitetaan osuudenomistajien ja rahaston etujen turvaamiseksi

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuksia rajoitetaan osuudenomistajien ja rahaston etujen turvaamiseksi. Lue lisää tiedotteesta.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 11.10.2023

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 11.10.2023. Lue lisää tiedotteesta.

 

Miksi rahaston arvo laski vuoden 2023 aikana?

Lasku johtui yleisen markkinatilanteen myötä laskeneista asuntojen hinnoista. Asuntojen hintojen vaihtelu on luonnollista ja heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Suhdanteet päättyvät kuitenkin aikanaan. Kaupungistumisen megatrendin sen sijaan uskotaan jatkuvan Suomessa tulevina vuosina.

Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan. Rahasto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla.

Onko rahaston sijoittajalla syytä huoleen?

Ei ole. Asuntojen hintojen yleinen lasku Suomessa heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan.

Rahasto on tuottanut erinomaisesti kärsivälliselle ja pitkäjänteiselle sijoittajalle. Rahasto tavoittelee sijoittajien omalle pääomalle vuosittaista 4–6 prosenttia tuottoa kulujen jälkeen. Rahaston A-osuus on tuottanut vuosittain keskimäärin 4,14 prosenttia rahaston perustamisen jälkeen.

Mihin toimenpiteisiin rahastossa on ryhdytty?

S-Pankki Asunnon rahastonhoitaja seuraa tiivisti markkinatilannetta pyrkien hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia niin kiinteistöjen ostamiseen kuin myymiseenkin. Asuntojen hintojen laskun myötä esimerkiksi tulevaisuuden tuotto-odotus laadukkaalle kiinteistösalkulle näyttää hyvältä.

2024-02-29

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 29.2.2024

Asuntojen hinnoissa nähtiin vielä laskua alkuvuodesta, mikä heijastui rahaston arvon kehitykseen. Katsauskauden tuotto rahaston A-osuudelle oli -1,21 % ja C-osuudelle -0,99 %. Laskeneista kiinteistöjen arvostuksista ei ole kuitenkaan syytä huolestua, vaan korjausliike asuntojen hinnoissa on luonnollista ja kuuluu osana kaikkeen sijoitustoimintaan. Rahaston kaikki kohteet ovat valmiita ja käyttöaste pysyi vahvana, ollen keskimäärin 95,9 prosenttia katsauskauden aikana. Alla oleva kuvaaja havainnollistaa hyvin, kuinka tasainen rahaston vuokrausaste on ollut viime vuosien aikana. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mukaan vuonna 2023 kuluttajamarkkinassa tehtiin noin 49 000 vanhojen asuntojen kauppaa ja noin 2 000 uusien asuntojen kauppaa, kun vuonna 2022 vastaavat luvut olivat noin 62 000 tuhatta ja 5 900. Loppuvuodesta kuluttajien välinen asuntokauppa piristyi selvästi, kun ensiasunnon ostajat ennättivät vielä hyödyntämään vuodenvaihteessa päättyvän varainsiirtoveroedun. Oletettavasti tämän seurauksena tammikuun 2024 kauppamäärät olivat alhaisempia. Viime vuoden aikana myös ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan kaupankäynti oli poikkeuksellisen hiljaista aina loppusyksyyn asti voimakkaasti nousseiden korkojen myötä. Vuoden 2023 kaupankäyntivolyymi oli noin 2,5 miljardia euroa, mikä on merkittävästi edellisvuotta (7,3 mrd.) vähemmän. Vuoden 2023 aikana 12 kuukauden euribor kävi korkeimmillaan syyskuussa, noin 4,2 prosentissa. Lokakuun kokouksissaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankit pitivät ohjauskorkonsa ennallaan, jolloin markkinoilla tulkittiin koronnostosyklin päättyneen. Tämä käänsi markkinakorot laskuun ja katsauskaudella joulu–helmikuussa 12 kuukauden euribor vaihteluväli oli 3,5–3,9 prosenttia. Korkomarkkinoilla tunnelma onkin tällä hetkellä odottava ja keskuspankkien viestintää seurataan tarkasti. Vielä viime vuoden lopussa markkinoilla odotettiin ensimmäisen koronlaskun ajoittuvan 2024 maaliskuulle, mutta katsausta kirjoittaessa odotukset ovat maltillistuneet. Tällä hetkellä sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankeilta odotetaan ensimmäisiä koronlaskujaan kesäkuulle. Korkomarkkinan tasaantuessa paine negatiivisille arvonmuutoksille pienenee, minkä voidaan odottaa näkyvän vakaampana toimintaympäristönä ja tasaisempana kokonaistuottona. Suomessa merkittävä osa asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden tai sitä lyhyempiin viitekorkoihin. Korkotason lasku heijastuukin kauppamääriin sekä hintoihin nopeammin, kun korontarkistuspäivinä laskeva korko vahvistaa kuluttajien ostovoimaa sekä luottamusta omaan talouteen. Ensimmäisenä on odotettavissa asuntojen myyntiaikojen lyheneminen ja kauppamäärien kasvu sekä myöhemmin hintojen nousu. Koronnostosyklin päättymisen myötä odotammekin asuntojen hintojen kääntyvän nousuun kuluvan vuoden aikana ja kaupungistumisen megatrendin jatkuvan. Erityisesti isoimmille perheasunnoille on jo paikoittain runsaasti kysyntää, joten lähivuosina syntyvä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino tullee myös vauhdittamaan asuntojen hintojen nousua. Suomen asuntomarkkinan fundamentit ovat siis vahvat ja mahdollistavat asuntojen hintojen kääntymisen takaisin nousu-uralle nykyisen korjausliikkeen päätyttyä. Rahaston sijoituksista noin 90 prosenttia sijaitsee kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa. Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti vuodelta 2023 julkaistaan rahastoyhtiön verkkosivuille huhtikuun alussa. Raportissa kerrotaan rahastossa vuoden aikana tehtyjä vastuullisuustoimenpiteitä sekä avainlukuja. Korkojen kääntyminen laskuun sekä hiljalleen kääntyvä asuntomarkkina tarjoavatkin nyt otollisen hetken asuntosijoittajalle, joka malttaa katsoa pitkäjänteisesti yli vallitsevan maailmantilanteen. Tavoittelemme sijoittajan omalle pääomalle pitkällä aikajänteellä vuosittaista 4–6 prosentin tuottoa kulujen jälkeen.

Juho Santaharju

Rahastoa hoitaa

Juho Santaharju
rahastonhoitaja,
S-Pankki Asunto

  

Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi, mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta, mutta alle 4 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta.

Lunastuspalkkion laskenta muuttui 31.8.2020. Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti: Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus:  7437002B6284QFGMEC22
Julkaisupäivä: 21.12.2022
Päivitetty: 5.6.2024

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia ja 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin, kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi varmistamme ja seuraamme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden tarkoituksena on omistaa kiinteistöjä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahaston tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin ja parantamalla omistettujen kohteiden energiatehokkuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Rahaston kiinteistökanta on varsin uutta ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Mittaamme ja seuraamme kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) ja ohjaamme vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Tällä vähennetään ympäristökuormituksen lisäksi myös energiankulutuksen kustannuksia.

Rahasto edistää jätteiden kierrätysasteen parantamista mahdollistamalla asukkaiden kattavan kierrätysasteen ja lisäämällä muovinkeräysmahdollisuutta.

Rahasto edistää myös yhteiskunnallisia ominaisuuksia muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa. Rahasto huomioi kestävyysriskit ja -mahdollisuudet investointi- ja rakennusvaiheessa muun muassa laatimalla kattavat due diligence -selvitykset ja selvittämällä mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi rahasto seuraa ja ohjaa kiinteistöjen toimintoja pienentääkseen käytönaikaista ympäristökuormitusta ja varmistaakseen vuokralaisten tyytyväisyyden.

Lisäksi arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti kokonaisuudessaan sijoituskohteena olevat yhtiöt ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä sekä vähemmistöomisteisissa kohteissa. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Rahasto tekee myös hiilijalanjälkilaskentaa kaukolämmön sekä sähkön osalta. Lisäksi rahasto mittaa toteutuneen jätteen määrän 100-prosenttisesti omistetuissa kohteissa.

Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä, mutta voimme hyödyntää tiedon keräämisessä yhteistyökumppaneitamme. Pääasiallinen yhteistyökumppanimme on Newsec Property Asset Management Finland Oy.  Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Tämä varmistetaan muun muassa  valitsemalla yhteistyökumppaneiksemme luotettavia toimijoita. Lisäksi teemme tarkistuksia kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin ja ryhdymme toimenpiteisiin, mikäli havaitsemme poikkeamia tai puutteita tiedoissa. Emme käytä arvioita.

Hyödynnettäviä tietolähteitä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli hyödynnettävässä tietolähteessä havaittaisiin puutteita, ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi tai tietolähteen vaihtamiseksi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme.

Varmistamme säännöllisesti, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät. Mikäli vähimmäissitoumukseen liittyvä raja alittuisi, ryhdyttäisiin viipymättä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Pyrimme edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia myös vaikuttamisen kautta esimerkiksi ohjaamalla vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Lisäksi teemme vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. the Fund is categorised under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-aligned investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.