Siirry suoraan sisältöön
Kasvukeskusten vuokra-asuntoihin sijoittava

S-Pankki Asunto A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)


Mihin S-Pankki Asunto sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Asunto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Vuokra-asuntoihin sijoittamisessa tuotto perustuu vuokran lisäksi myös asuntojen arvon muutokseen. S-Pankki Asunto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista inflaatiosuojattua tuottoa, joka on korkeampaa kuin korkosijoituksissa.

Riski
Tuotto 12 kk* -4,59 %
Tuotto alusta* 5,56 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Rahastolla on merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

Rahaston seuraavat merkintä- ja lunastuspäivät ovat 31.8.2023 ja 30.11.2023.

**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 

Miten S-Pankki Asunto -rahasto toimii?

Voit antaa merkintätoimeksiannon S-Pankki Asunto -rahastoon S-mobiilissa tai S-Pankin verkkopankissa. Merkintätoimeksiannon jälkeen rahat siirtyvät rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintäpäivä on rahaston sääntöjen mukaisesti kunkin helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeinen pankkipäivä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuoden ensimmäinen merkintä tulee jättää helmikuun viimeiseen pankkipäivään kello 16:een mennessä. Tehty toimeksianto toteutuu helmikuun viimeiselle pankkipäivälle laskettuun osuuden arvoon. Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.

Koska varoillesi ei kerry korkoa tältä ajalta, kannattaa sinun tehdä merkintätoimeksianto mahdollisimman lähellä merkintäpäivää. Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä merkintäpäivänä ja että merkintää varten on annettu asianmukaiset ja riittävät tiedot.


Miksi asuntosijoitusrahasto?

  • Asuntosijoittaminen kiinteistörahaston kautta on helppoa ilman oman sijoitusasunnon ylläpidon vaivaa.
  • Edulliset kulut.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa:

  • Asuntosijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Asunto -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Asunto -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Asunto tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Asunto. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Asunto -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnuksetMikä on asuntorahasto?

Asuntorahastosijoittaminen on vaivaton ja vähäriskinen tapa sijoittaa kasvavaan trendiin, kaupungistumiseen.

Lue artikkeli

Asuntosijoittaminen pitää pintansa

Asuntoihin kannattaa edelleen sijoittaa – kunhan tarkistaa, että sijoitus kohdistuu kasvukeskuksissa tai pääkaupunkiseudulla sijaitseviin asuntoihin.

Lue artikkeli

Kahden hallinnoitavan rahaston välinen kiinteistökauppa

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto ja S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto suunnittelevat keskinäistä liiketoimea. Suunnitelman mukaan S-Pankki Asunto myy kahden omistamansa asunto-osakeyhtiön tontit S-Pankki Tontille. Tämän jälkeen rahasto vuokraa ne asuntoyhtiöidensä käyttöön pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Molempia rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

Liiketoimesta syntyy potentiaalinen eturistiriitatilanne, jota hallitaan noudattamalla huolellisesti S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n sisäistä ohjeistusta. Aiheeseen liittyvät sopimukset tehdään tavanomaisin ehdoin, ja tonttien kauppahintojen määrittely perustuu kahden ulkoisen ja riippumattoman KHK-arvioitsijan arvioihin. Asunto-osakeyhtiöt voivat lunastaa tontit takaisin itselleen sovitun määräajan kuluttua.

Suunniteltu liiketoimi hyödyttää molempien rahastojen osuudenomistajia. Tonttien myynti tehostaa S-Pankki Asunto -rahaston pääomien käyttöä. Lisäksi vuokrasopimukseen sisältyvä lunastusoikeus mahdollistaa sen, että S-Pankki Asunto -rahasto voi hyötyä tonttien mahdollisesta arvonnoususta vuokra-aikana. S-Pankki Tontti -rahastolle suunniteltu liiketoimi tarjoaa mahdollisuuden tavoitella ennakoitavaa ja vakaata vuokratuottoa maltillisella riskillä.

Miksi rahaston arvo laski?

Lasku johtui yleisen markkinatilanteen myötä laskeneista asuntojen hinnoista. Asuntojen hintojen vaihtelu on luonnollista, ja rahaston omistamien asuntojen hintojen lasku oli odotettavissa asuntojen hintojen laskettua yleisesti viime aikoina.

Asuntojen hintojen yleinen lasku Suomessa heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Suhdanteet päättyvät kuitenkin aikanaan. Kaupungistumisen megatrendin sen sijaan uskotaan jatkuvan Suomessa tulevina vuosina.

Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan. Rahasto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla.

Onko rahaston sijoittajalla syytä huoleen?

Ei ole. Asuntojen hintojen yleinen lasku Suomessa heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan.

Rahasto on tuottanut erinomaisesti kärsivälliselle ja pitkäjänteiselle sijoittajalle. Rahasto tavoittelee sijoittajien omalle pääomalle vuosittaista 4–6 % tuottoa kulujen jälkeen. Rahaston A-osuus on tuottanut vuosittain keskimäärin noin 6 % rahaston perustamisen jälkeen.

Mihin toimenpiteisiin rahastossa on ryhdytty?

S-Pankki Asunnon rahastonhoitaja seuraa tiivisti markkinatilannetta pyrkien hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia niin kiinteistöjen ostamiseen kuin myymiseenkin. Asuntojen hintojen laskun myötä esimerkiksi tulevaisuuden tuotto-odotus laadukkaalle kiinteistösalkulle näyttää hyvältä.

Tein lunastustoimeksiannon S-Pankki Asunto -rahastoon. Milloin rahat ovat tililläni?

Voit tarkastaa päivän, jolloin lunastamasi varat maksetaan, S-Pankin verkkopankin sijoitusosiosta kohdasta Toimeksiannot ja raportit > Toteutuneet toimeksiannot.

Jos teit lunastustoimeksiannon viimeistään 30.11.2022 klo 16 mennessä, lunastus toteutetaan rahaston 28.2.2023 päivättyyn arvoon, joka laskettiin 21.3.2023. Tämä johtuu siitä, että rahaston varallisuus on kiinni asunnoissa, joten rahasto ei voi sitoutua lunastamaan varoja nopeammalla aikataululla.

Lunastuksesta saatavat varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaan viimeistään 15 arkipäivän kuluttua siitä päivästä, jolloin rahasto-osuuden arvo lunastuspäivälle on laskettu. Pääsiäinen huomioiden maksu tapahtuu siis viimeistään 13.4.2023.

2023-02-28

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 28.02.2023

Katsauskauden tuotto rahaston A-osuudelle oli -6,49 % ja C-osuudelle -6,26 %. Tuottoon vaikuttivat rahaston omistamien asuntojen laskeneet arvostukset, joissa nähtiin muutoksia läpi koko salkun. Kohteidemme arvonlasku johtui yleisen markkinatilanteen myötä laskeneista asuntojen hinnoista. Asuntojen laskeviin arvostuksiin on vaikuttanut muun muassa noussut korkotaso. Laskeneista kiinteistöjen arvostuksista ei ole kuitenkaan syytä huolestua, vaan korjausliike asuntojen hinnoissa on luonnollista ja kuuluu osana kaikkeen sijoitustoimintaan. Rahaston omistukset ovat keskimäärin alle 5 vuotta vanhoja, erinomaisilla mikrosijanneilla sekä energiatehokkaita. Rahaston omistamista asunnoista 94 % täyttää EU-taksonomianmukaisuuden kriteerit ja omistuksista noin 90 % sijaitsee kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa pääkaupunkiseudulla, Tampereella tai Turussa. On myös hyvä muistaa, että Suomen kiinteistömarkkinan tilanne on vakaa ja viime vuosien hintakehitys on ollut hyvin maltillista esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vuoden 2022 lopussa asuntokauppojen määrä laski merkittävästi, kun kuluttajien pohdittavaksi tuli asunnon hinnan lisäksi myös nousseet korot, -hoitovastikkeet sekä -energiakustannukset. Merkittävien epävarmuustekijöiden vallitessa laskevat kauppamäärät ovat hyvin luonnollinen reaktio, kun kotitaloudet lykkäävät omistusasunnon ostamista ja sopeuttavat kulutustaan ympäröivään maailmantilanteeseen. Asuntokaupan ilmapiiri on kuitenkin kirkastumassa ja kiinteistönvälittäjiltä onkin jo kuulunut raportteja piristyvästä kysynnästä. Vallitseva markkinatilanne hyödyttää erityisesti ensiasunnon ostajia, kun tarjontaa löytyy aiempaa enemmän ja asuntojen myyntiajat ovat pidempiä. Nykyinen markkinatilanne luo mahdollisuuksia myös asuntosijoittajille, sillä uudet rakennusluvat ovat jatkaneet laskuaan. Tilanteen pitkittyminen mahdollistaa asuntojen hintojen nousutrendin jatkumisen kasvukeskuksissa vuodesta 2024 alkaen, kun supistuva tarjonta ja kaupungistumisen megatrendin luoma kasvava kysyntä alkavat vaikuttamaan. Rahastolle valmistuu maaliskuun lopussa 85 asunnon kohde Tampereen Kalevaan sekä 63 asunnon kohde Oulun Arkistokadulle. Molempien kohteiden ensivuokraus on sujunut erinomaisesti ja kirjoitushetkellä asunnoista lähes jokainen on jo vuokrattu. Myös rahaston valmiiden asuntojen kysyntä jatkuu erittäin vahvana ja katsauskaudella taloudellisen vuokrausasteen keskiarvo oli 96,6 %. Katsauksen alaosan kuvaaja havainnollistaa hyvin, kuinka tasainen rahaston vuokrausaste on ollut viime vuosien aikana. Asuntojen hintojen laskun myötä tulevaisuuden tuotto-odotus laadukkaalle kiinteistösalkulle näyttää hyvältä sijoittajalle, joka malttaa katsoa pitkäjänteisesti yli vallitsevan maailmantilanteen. Koska kiinteistösijoittaminen on luonteeltaan pitkäaikaista, tavoittelemme sijoittajan omalle pääomalle pitkällä aikajänteellä vuosittaista 4–6 % tuottoa kulujen jälkeen. Rahaston toteutunut tuotto sen toiminnan alettua on A-osuudelle 5,96 % ja C-osuudelle 6,91 % p.a.

Juho Santaharju

Rahastoa hoitaa

Juho Santaharju
rahastonhoitaja,
S-Pankki Asunto
09 6134 610209 6134 6102

  


Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi, mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta, mutta alle 4 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta.

Lunastuspalkkion laskenta muuttui 31.8.2020. Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti: Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus:  7437002B6284QFGMEC22
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia ja 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi varmistamme ja seuraamme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden tarkoituksena on omistaa kiinteistöjä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahaston tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin ja parantamalla omistettujen kohteiden energiatehokkuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Rahaston kiinteistökanta on varsin uutta ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Mittaamme ja seuraamme kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) ja ohjaamme vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Tällä vähennetään ympäristökuormituksen lisäksi myös energiankulutuksen kustannuksia.

Rahasto edistää jätteiden kierrätysasteen parantamista mahdollistamalla asukkaiden kattavan kierrätysasteen ja lisäämällä muovinkeräysmahdollisuutta.

Rahasto edistää myös yhteiskunnallisia ominaisuuksia muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa. Rahasto huomioi kestävyysriskit ja -mahdollisuudet investointi- ja rakennusvaiheessa muun muassa laatimalla kattavat due diligence -selvitykset ja selvittämällä mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi rahasto seuraa ja ohjaa kiinteistöjen toimintoja pienentääkseen käytönaikaista ympäristökuormitusta ja varmistaakseen vuokralaisten tyytyväisyyden.

Lisäksi arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti kokonaisuudessaan sijoituskohteena olevat yhtiöt ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä sekä vähemmistöomisteisissa kohteissa. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Rahasto tekee myös hiilijalanjälkilaskentaa kaukolämmön sekä sähkön osalta. Lisäksi rahasto mittaa toteutuneen jätteen määrän 100-prosenttisesti omistetuissa kohteissa.

Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä, mutta voimme hyödyntää tiedon keräämisessä yhteistyökumppaneitamme. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Pyrimme edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia myös vaikuttamisen kautta esimerkiksi ohjaamalla vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Lisäksi teemme vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.