Siirry suoraan sisältöön
Kasvukeskusten vuokra-asuntoihin sijoittava

S-Pankki Asunto A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)


Mihin S-Pankki Asunto sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Asunto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Vuokra-asuntoihin sijoittamisessa tuotto perustuu vuokran lisäksi myös asuntojen arvon muutokseen. S-Pankki Asunto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista inflaatiosuojattua tuottoa, joka on korkeampaa kuin korkosijoituksissa.

Riski
Osuuden arvo 31.8.2023
15,7086 €
Tuotto 12 kk*
-8,09 %
Tuotto alusta*
5,38 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintäpäivät ovat 30.11.2023, 29.2.2024, 31.5.2024, 30.8.2024 ja 29.11.2024. Seuraavat lunastuspäivät ovat 29.2.2024 ja 30.8.2024.

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston lunastuspäivät ovat muuttuneet. Lue lisää tiedotteesta.

Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 

Miten S-Pankki Asunto -rahasto toimii?

Voit antaa merkintätoimeksiannon S-Pankki Asunto -rahastoon S-mobiilissa tai S-Pankin verkkopankissa. Merkintätoimeksiannon jälkeen rahat siirtyvät rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintäpäivä on rahaston sääntöjen mukaisesti kunkin helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeinen pankkipäivä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuoden ensimmäinen merkintä tulee jättää helmikuun viimeiseen pankkipäivään kello 16:een mennessä. Tehty toimeksianto toteutuu helmikuun viimeiselle pankkipäivälle laskettuun osuuden arvoon. Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.

Koska varoillesi ei kerry korkoa tältä ajalta, kannattaa sinun tehdä merkintätoimeksianto mahdollisimman lähellä merkintäpäivää. Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä merkintäpäivänä ja että merkintää varten on annettu asianmukaiset ja riittävät tiedot.


Miksi asuntosijoitusrahasto?

  • Asuntosijoittaminen kiinteistörahaston kautta on helppoa ilman oman sijoitusasunnon ylläpidon vaivaa.
  • Edulliset kulut.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa:

  • Asuntosijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Asunto -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Asunto -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Asunto tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Asunto. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Asunto -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 11.10.2023

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahaston säännöt muuttuivat 11.10.2023. Lue lisää tiedotteesta.

 

Miksi rahaston arvo on laskenut kuluneen vuoden aikana?

Lasku johtui yleisen markkinatilanteen myötä laskeneista asuntojen hinnoista. Asuntojen hintojen vaihtelu on luonnollista, ja rahaston omistamien asuntojen hintojen lasku oli odotettavissa asuntojen hintojen laskettua yleisesti viime aikoina.

Asuntojen hintojen yleinen lasku Suomessa heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Suhdanteet päättyvät kuitenkin aikanaan. Kaupungistumisen megatrendin sen sijaan uskotaan jatkuvan Suomessa tulevina vuosina.

Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan. Rahasto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla.

Onko rahaston sijoittajalla syytä huoleen?

Ei ole. Asuntojen hintojen yleinen lasku Suomessa heijastelee vallitsevaa suhdannetta. Rahaston pitkän aikavälin strategia on ennallaan.

Rahasto on tuottanut erinomaisesti kärsivälliselle ja pitkäjänteiselle sijoittajalle. Rahasto tavoittelee sijoittajien omalle pääomalle vuosittaista 4–6 % tuottoa kulujen jälkeen. Rahaston A-osuus on tuottanut vuosittain keskimäärin noin 5,39 % rahaston perustamisen jälkeen.

Mihin toimenpiteisiin rahastossa on ryhdytty?

S-Pankki Asunnon rahastonhoitaja seuraa tiivisti markkinatilannetta pyrkien hyödyntämään avautuvia mahdollisuuksia niin kiinteistöjen ostamiseen kuin myymiseenkin. Asuntojen hintojen laskun myötä esimerkiksi tulevaisuuden tuotto-odotus laadukkaalle kiinteistösalkulle näyttää hyvältä.

2023-08-31

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 31.8.2023

Katsauskauden tuotto rahaston A-osuudelle oli -0,13 % ja C-osuudelle 0,10 %. Tuoton taustalla olivat rahaston omistamien asuntojen arvostuksen pysyminen lähes muuttumattomana. Kassavirta saaduista vuokratuloista toi positiivisen vaikutuksen tuottoon ja korkosuojien arvostukset pysyivät myös stabiilina. Rahaston korkoriskistä 52 prosenttia on suojattu ja suojat on tehty nollakorkotasoon vuosina 2020–2022. Rahaston asuntojen taloudellinen vuokrausaste katsauskaudella oli erinomaisella tasolla, keskimäärin 96,9 prosenttia. Opiskelijavalinnat piristivät hakemusmääriä ja kysyntä rahaston omistamille uusille asunnoille oli erityisen vahvaa Tampereella ja Turussa, joiden vuokrausasteet olivat elokuun lopussa Tampereen osalta 99,8 prosenttia ja Turussa 99,0 prosenttia. Vahvan vuokrakysynnän takia loppuvuodesta nähtäneenkin nousua vuokrissa. Rahaston uusin kohde valmistui elokuun lopussa Turun Linnanfältin alueelle, ja asuntojen vuokraus on sujunut hyvin. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi massiivipuista kerrostaloa, joissa on yhteensä 58 asuntoa, katutason liiketilaa sekä parkkihalli. Tampereen Tammelan stadionin yhteyteen valmistuvasta Asunto Oy Tampereen Victoriasta rahastolla on rakenteilla enää 12 asuntoa.  Näiden asuntojen valmistuessa lokakuussa rahaston koko asuinkanta tulee valmiiksi ja tuottaa tasaista kassavirtaa. Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden transaktiovolyymi oli Newsecin mukaan vuoden toisella neljänneksellä 920 miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus oli noin 500 miljoonaa euroa. Asunnot nähdään tuottovaatimusten nousun myötä houkuttelevana sektorina pitkällä aikavälillä, joten myös kansainväliset sijoittajat hakevat aktiivisesti uusia ostettavia asuinportfolioita Suomen markkinoilta. Koronnostosyklin päättyminen tukee kiinteistösijoitusmarkkinaa merkittävästi, kun ennakoitavuus paranee, lainakustannukset alkavat laskea ja sumu hälvenee markkinoilta.  Syyskuussa julkaistun sääntömuutoksen myötä rahasto-osuuksien lunastuspäivä on jatkossa kaksi kertaa vuodessa, kunkin kalenterivuoden helmi- ja elokuun viimeinen arkipäivä. Puolivuosittainen lunastusmahdollisuus on yleisesti käytössä Suomessa kiinteistöihin sijoittavilla rahastoilla. Muutos mahdollistaa rahaston sijoitusstrategian toteuttamisen myös haastavissa markkinaolosuhteissa sekä tukee tuottotavoitteen saavuttamista yli talouden syklien. Tavoittelemme sijoittajan omalle pääomalle pitkällä aikajänteellä vuosittaista 4–6 prosentin tuottoa kulujen jälkeen. Rahaston toteutunut tuotto sen toiminnan alettua on A-osuudelle 5,39 % ja C-osuudelle 6,33 % p.a. Asuntojen hintojen laskun myötä tulevaisuuden tuotto-odotus laadukkaalle kiinteistösalkulle näyttää hyvältä.

Juho Santaharju

Rahastoa hoitaa

Juho Santaharju
rahastonhoitaja,
S-Pankki Asunto
juho.santaharju@s-pankki.fi
09 6134 6102

  

Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi, mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta, mutta alle 4 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta.

Lunastuspalkkion laskenta muuttui 31.8.2020. Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti: Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus:  7437002B6284QFGMEC22
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia ja 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi varmistamme ja seuraamme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden tarkoituksena on omistaa kiinteistöjä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahaston tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin ja parantamalla omistettujen kohteiden energiatehokkuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Rahaston kiinteistökanta on varsin uutta ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Mittaamme ja seuraamme kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) ja ohjaamme vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Tällä vähennetään ympäristökuormituksen lisäksi myös energiankulutuksen kustannuksia.

Rahasto edistää jätteiden kierrätysasteen parantamista mahdollistamalla asukkaiden kattavan kierrätysasteen ja lisäämällä muovinkeräysmahdollisuutta.

Rahasto edistää myös yhteiskunnallisia ominaisuuksia muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa. Rahasto huomioi kestävyysriskit ja -mahdollisuudet investointi- ja rakennusvaiheessa muun muassa laatimalla kattavat due diligence -selvitykset ja selvittämällä mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi rahasto seuraa ja ohjaa kiinteistöjen toimintoja pienentääkseen käytönaikaista ympäristökuormitusta ja varmistaakseen vuokralaisten tyytyväisyyden.

Lisäksi arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti kokonaisuudessaan sijoituskohteena olevat yhtiöt ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä sekä vähemmistöomisteisissa kohteissa. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Rahasto tekee myös hiilijalanjälkilaskentaa kaukolämmön sekä sähkön osalta. Lisäksi rahasto mittaa toteutuneen jätteen määrän 100-prosenttisesti omistetuissa kohteissa.

Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä, mutta voimme hyödyntää tiedon keräämisessä yhteistyökumppaneitamme. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Pyrimme edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia myös vaikuttamisen kautta esimerkiksi ohjaamalla vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Lisäksi teemme vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuottoluvuissa on huomioitu mahdolliset tuotonmaksut. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.