Siirry suoraan sisältöön

Käyttöehdot

Palvelun ehdot

Käydessäsi näillä Internet-sivuilla tai lukiessasi uutiskirjeitämme hyväksyt samalla alla mainitut ehdot. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkkopankin käyttöön sovelletaan erillisiä S-Pankin digitaalisten palvelujen yleisiä ehtoja.

Näiden Internet-sivujen sekä uutiskirjeiden sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan" eikä Palveluntarjoaja anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja lisäksi pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja sekä uutiskirjeiden sisältöä tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Näillä Internet-sivuilla tai uutiskirjeissämme olevaa tuotteita koskevaa tietoa tai markkinointia ei tule pitää tarjouksena tai sopimuksen hyväksymisenä, ellei niissä nimenomaisesti mainita toisin. Sivuilla tai uutiskirjeissä olevaa informaatiota ei voida pitää osto- tai myyntikehotuksena taikka -suosituksena, ellei näin nimenomaisesti erikseen mainita. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuilla olevien laskurien tai muiden ohjeiden ja neuvojen noudattamisesta asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, vaan vastuu sivujen sisällön tulkitsemisesta on yksin asiakkaalla. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien toimesta, ilman palveluntarjoajan suostumusta, näille sivuille liitetyistä tarjouksista taikka markkinoinnista. Palveluntarjoaja ei vastaa näillä Internet-sivuilla tai uutiskirjeissä olevien muiden palvelujentarjoajien Internet-sivuille ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista eikä niihin kohdistuvasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Immateriaalioikeudet ja omistusoikeus

Näiden Internet-sivujen ja uutiskirjeiden tekijänoikeus © ja omistusoikeus kaikkeen aineistoon sekä kaikki muut immateriaali- ja muut oikeudet kuuluvat S-Pankille Suomessa ja kaikissa muissa maissa. S-Pankin Internet-sivuja tai uutiskirjeitä saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustoilta löytyvää aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin tai uutiskirjeisiin sisältyviä tavaramerkkejä tai liikemerkkejä (logo) ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman pankin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Yrityksen nimi S-Pankki Oyj
S-Banken Abp
S-Bank Plc
Y-tunnus 2557308-3
Kotipaikka Helsinki, Suomi
Postiosoite S-Pankki Oyj
PL 77
00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite Fleminginkatu 34
00510 HELSINKI
Puhelin 010 768 011 (0,0835€/puhelu + 0,1209€/min)

Talletukset ja palvelu kuuluvat Talletussuojarahaston järjestelmän piiriin

Talletussuojarahasto
Finanssialan Keskusliitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki
Puhelin 020 7934 200 (pvm/mpm)

S-Pankki Oyj:n liiketoimintaa valvoo:

Finanssivalvonta
Markkinavalvonta
Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki
00100 Helsinki
Puhelin 010 831 51 (pvm/mpm)

Palvelua koskevat erimielisyydet

Näihin palveluihin ja niiden käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Jos palveluja koskeva erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, on kanne nostettava kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei kuluttaja halua nostaa kannetta pankin kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei kuluttajalla ole asuinpaikkaa Suomessa tai kantaja on oikeushenkilö tai muu kuin kuluttaja, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.