Siirry suoraan sisältöön
Palveluiden avaus ja lopetus

Mitä ovat kansainväliset pakotteet ja miten ne vaikuttavat pankkiasiointiini?

Kansainvälisten pakotteiden tarkoituksena on rajoittaa tai keskeyttää toiminta tietyn valtion hallituksen, hallitusta lähellä olevien tahojen, erilaisten ryhmien tai yksittäisten henkilöiden kanssa. Pakotteiden asettamisella halutaan vaikuttaa pakotteiden kohteen politiikkaan tai toimintaan, jos sen katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Pakotteita voidaan asettaa myös esimerkiksi terrorismin, kemiallisten aseiden käytön ja kyberhyökkäysten estämiseksi.

Käytännössä pakotteilla pyritään rajoittamaan taloudellista tai kaupallista yhteistyötä, liikenne- ja viestintäyhteyksiä tai diplomaattisia suhteita. Pakotteet voivat kohdistua myös vientiin ja tuontiin tai ne voivat estää matkustamisen maasta toiseen. Taloudellisilla pakotteilla voidaan esimerkiksi estää tilisiirtojen toteutuminen pakotteiden kohteeksi joutuneelle taholle tai pakotteen kohteena olevan pankin tilille. Myös uusien pankkisuhteiden luomista pakotteiden kohteena olevan valtion pankkien kanssa voidaan rajoittaa.

Meillä on pankkina lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaamme. Meidän on myös selvitettävä riittävästi asiakkaan maksuliikennettä ja tilin käyttöä, jotta voimme varmistua asiakkaidemme turvallisesta pankkiasioinnista. Meidän on selvitettävä esimerkiksi palveluiden käyttötarkoitus ja havaittava mahdollisia poikkeavia tai epäilyttäviä tapahtumia. Tästä velvollisuudesta johtuen maksuliikenne saattaa joskus viivästyä, vaikka teemme parhaamme sen sujuvan hoitamisen puolesta.

Kuka päättää kansainvälisistä pakotteista?
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto voi tehdä päätöksen pakotteiden asettamisesta. Myös Euroopan unioni (EU) voi sopimustensa mukaan asettaa pakotteita ja ne otetaan käyttöön EU:n neuvoston päätöksellä ja asetuksilla. Neuvoston asetukset ovat sovellettavaa oikeutta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja näin ollen sitovat maiden viranomaisia sekä yksityisiä toimijoita, kuten pankkeja. Pakotteet voivat olla myös esimerkiksi Yhdysvaltojen, Yhdistyneiden kuningaskuntien tai näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamia.

Miten minun tulee toimia, jos minulta kysytään lisätietoja tekemistäni maksuista?
Kysymme kysymyksiä esimerkiksi maksuihisi liittyen, koska velvollisuutemme on tuntea asiakkaamme. Näin noudatamme meitä ja muita pankkeja koskevia lakeja ja velvollisuuksia. Kysymykset eivät suoraan tarkoita, että olisit pakotteiden piirissä tai olisit toiminut pakotteiden vastaisesti. Vastaamalla kysymyksiimme mahdollisimman pian ja riittävän tarkasti sekä selkeästi, mahdollistat maksujesi mahdollisimman sujuvan käsittelyn. Jos emme saa vastauksia kysymyksiimme, emme pysty takaamaan maksujesi käsittelyä.

Lue lisää pakotteista Ulkoministeriön verkkosivuilta