Siirry suoraan sisältöön

Mihin lakeihin tietojen kysyminen perustuu?

Muun muassa nämä lait velvoittavat meitä ja muita pankkeja tuntemaan asiakkaansa: 

  • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
  • Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
  • Maksulaitoslaki (297/2010)
  • Sijoituspalvelulaki (747/2012)
  • Sijoitusrahastolaki (213/2019)
  • Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)
  • Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)