Siirry suoraan sisältöön

Mitä tietoja minulta kysytään rahastomerkinnän yhteydessä?

Sijoittamisen palveluita käyttöönottaessasi S-Pankki kysyy sinulta tarvittavat tiedot palvelutarpeen kartoittamiseksi. Tällaisia tietoja ovat mm. rahanpesuun liittyvät tiedot sekä MiFID-tiedot.

Rahanpesulainsäädännön mukaisesti S-Pankki on velvollinen tunnistamaan ja tuntemaan rahastoihin sijoittavat asiakkaansa. Tämän vuoksi S-Pankin täytyy selvittää asiakkaidensa varojen alkuperä ja seurata asiakkaan sijoituksiin liittyvää tavanomaista rahaliikennettä. Kysymysten tarkoituksena on estää rikollinen rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen.

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID) tuli sovellettavaksi koko EU:n alueella marraskuun 2007 alusta lähtien. Tavoitteena on parantaa sijoittajan suojaa ja edistää markkinoiden toimivuutta. Käytännössä tämä merkitsee muun muassa sitä, että sijoituspalveluja tarjoavat yritykset ja pankit pyytävät asiakkailtaan aikaisempaa yksityiskohtaisempia tietoja näiden taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista ja -kokemuksesta.