Siirry suoraan sisältöön

Viileää syksyä

S-Pankki Näkemys on kuukausittainen päivitys maailman sijoitusmarkkinoiden tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä. Näkemyksessä kerrotaan, millä markkinoilla on parhaat tuottonäkymät ja miten eri markkinoita S-Pankin rahastoissa ja salkuissa painotetaan.

Heinäkuussa helteet iskivät markkinoille ja sijoittajat saivat nauttia tuotoista niin osake- kuin korkomarkkinoilta. Valitettavasti syksyksi on luvassa viileämpää keliä, kun talouskasvu takkuaa ja inflaatiotaisto jatkuu. Sijoittajilla ei ole kiire ostoksille, vaan pidämme osakkeet alipainossa.


Kesäkuun synkkyys kääntyi heinäkuun nousuksi sijoitusmarkkinoilla. Lähes kaikki markkinat olivat vahvassa tuottovireessä. Joukkolainat kohosivat korkojen laskiessa, mikä puolestaan siivitti osakkeita. Jälleen kerran nähtiin, että kun sijoittajat olivat kevään synkistelyssä varautuneet pahimpaan, hiemankin paremmat uutiset riittivät kääntämään ostovaihteen päälle. Ja kun kaikki ovat samalla laidalla, kyyti sekä ylös että alas on vauhdikasta, kuten viime vuosien markkinaliikkeissä on nähty.

Ennenaikaista julistaa pysyvää nousua

Nousu on aina hyvä uutinen ja herättää toiveita, että laskumarkkina olisi jo tullut tiensä päähän. Kesän perusteella on kuitenkin ennenaikaista sanoa, että kaikki paha on jo jäänyt taakse, ja olemme palanneet pitkäaikaiselle nousu-uralle. Edessä on vielä pitkä, haastava talvi, sillä talouden näkymät ovat heikentyneet kesän mittaan. Taantuma on enenevissä määrin muuttumassa perusennusteeksi talouden tuntijoilla. Riskejä riittää eri suunnilta aina Venäjän hyökkäyssodasta energiakriisiin.

Tunnelmat keikuttavat markkinoita lyhyellä aikavälillä, kuten kesällä nähtiin, mutta talous on kuitenkin ratkaisevaa pitkällä aikavälillä. Talous ohjaa inflaatiota, korkoja ja yritysten tuloksia, eli viime kädessä talous on kaiken A ja O. Talouden saralta ei valitettavasti ole hyviä uutisia luvassa.

Syksyn sijoitussäät pysyvät viileinä, vaikkakin ailahtelevaisina. Pidämme osakkeet salkuissamme lievässä alipainossa iltojen pimetessä. Riskit ovat markkinoilla alaspäin, joten olemme valmiita vähentämään osakesijoituksia uutisvirran heiketessä. Pysyvä käänne osakkeissa vaatisi talousnäkymien piristymistä, mistä ei vielä ole merkkejä.

Koroissa kovia liikkeitä

Vuoden alun korkojen nousu oli myrkkyä sijoitusmarkkinoille kautta linjan. Kesän aikana korkopelot kuitenkin helpottivat. Keskuspankeilta odotetaan edelleen koronnostoja, mutta vähemmän kuin aiemmin. Valtionlainakorkojen roima ylämäki korjaantui kesän mittaan selvästi. Korkohuiput voivatkin olla taakse jäänyttä aikaa, vaikka korot pysyvätkin pykälän ylempänä kuin viime vuosina on totuttu.

Korkojen laskun taustalla on monia syitä. Raaka-ainemarkkinoilla on nähty hintojen käänne alemmaksi, mikä painaa inflaatiota. Samalla taantumaodotukset vähentävät odotuksia keskuspankkien koronnostoille. Tehokkain inflaation hillitsijä on hidastuva talous, jolloin aleneva kysyntä painaa hintatasoja alaspäin. Hintojen nousuhuipun ohittaminen on hyvä uutinen, mutta samalla inflaatio on levinnyt taloudessa yritysten korottaessa hintojaan kustannusten nousun myötä, jolloin inflaatiosta tulee aiempaa laaja-alaisempaa. Siten keskuspankeilla riittää työnsarkaa.

Talous on korkoriippuvainen

Koroilla ja taloudella on vaikea suhde toisiinsa. Matalilla koroilla keskuspankit pyrkivät piristämään taloutta lisäämällä lainanottoa. Velanotto taas kiihdyttää hintojen nousua eli inflaatiota. Inflaatio puolestaan on keskuspankkien pahin vihollinen, jota pyritään pitämään kurissa korkeammilla koroilla. Keskuspankit ovatkin jatkuvassa tasapainoilussa, mikä on oikea korkotaso, että talous ei olisi liian kylmä eikä liian kuuma. Tällä hetkellä tilanne on poikkeuksellisen hankala, sillä talouskasvun hidastuessa korkoja pitäisi laskea, mutta inflaation laukatessa korkeimmalla tasolla vuosikymmeniin korkoja pitäisi nostaa. Luvassa on siis melkoista keskuspankkitasapainoilua, mikä heiluttaa markkinoita.

Oma lisähaasteensa on Euroopan keskuspankilla (EKP). Kesällä nähtiin euroalueella ensimmäinen koronnosto 11 vuoteen, kun negatiivisten korkojen aika tuli tiensä päähän. Lisää koronnostoja on luvassa, kun inflaatio on kaukana keskuspankin tavoitteen yläpuolella. Samaan aikaan euroalueen eteläisissä maissa markkinakorkojen nousu on jo niin voimakasta, että se uhkaa talouskehitystä. EKP joutuikin kesällä ilmoittamaan uusista tukitoimista Italian korkojen nousun kurissapitämiseksi samaan aikaan, kun alueen pohjoisosissa korkojen halutaan nousevan. Kun vielä Euroopan energiakriisi pahenee ja taantumapeikko nostaa päätään, EKP joutuu taiteilemaan toden teolla alueen talouskasvun ylläpitämiseksi. Euroalueen korkotaso nousee plussan puolelle, mutta jatkossakin korot pysyvät alhaalla historiaan verrattuna.

Tulokset koetuksella

Kesän tärkeimpiä hyviä uutisia oli yritysten hyvä pärjääminen vuoden toisen neljänneksen tuloskaudelta. Tuloskasvu laantui koronapandemian jälkeisistä huippulukemista, mutta yritykset onnistuivat silti laajalla rintamalla pitämään tuloksensa hyvinä odotuksiin nähden. Kustannukset olivat nousseet, mutta ne oli onnistuttu siirtämään myyntihintoihin, jolloin katteet olivat edelleen hyvässä kunnossa.

 


Vuoden lopulla sijoittajien jännityskohteena on, miten hyvin yritykset selviävät taantuman ja inflaation ristitulessa. Historiassa tulokset ovat painuneet taantumissa laskuun. Nyt kuitenkin ennustetaan, että tulokset pysyvät kasvussa, vaikkakin kasvutahti hiipuu. Jos tulokset pitävät pintansa, luovat ne hyvää tukea osakkeille, mutta kustannusten siirtäminen eteenpäin ei jatkossa ole yhtä helppoa kuin tähän asti. Osakkeiden arvostuskertoimet ovat maltillisia nykytuloksilla, mutta tuloslaskua ei hintoihin ole leivottu.

Maltilla mukana

Sijoittajan syksylle iso kysymys on, miten paljon heikkoutta markkinoilla on jo hinnoiteltu. Kesärallin jälkeen maailman osakkeet ovat enää vain reilun kymmenen prosenttia viime talven huippujen alapuolella. Se on varsin maltillinen lasku taantumaympäristöön, joten pidämme salkkujen riskitasot matalina. Sijoituslinjamme on ollut varovainen viime syksystä asti, mikä on kannattanut. Se näkyy sekä salkun osakepainoissa että käyttämiemme rahastojen painotuksissa

Osakealipainon lisäksi korkeariskiset yritysten high yield -lainat ovat olleet alipainossa samoin kuin eurooppalaiset osakkeet, jotka kärsivät maanosan moninaisista murheista. Rahamarkkinoilla pidämme hieman tavallista enemmän käteisvaroja sijoitusmahdollisuuksia odottamassa. Osakkeiden sisällä kehittyvät markkinat ovat suosikkimme. Kiinan talouden näkymät heiluttavat kehittyviä maita ylös ja alas. Arvostus on kuitenkin edullinen, jolloin Kiinan elvytystoimet tukevat osakemarkkinoita.

Lisäksi olemme käyttäneet salkuissamme mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia sijoituksia kuten erilaisia kiinteistösijoituksia, jotka ovat edelleen tuottaneet hyvin. Maltillinen riskinotto onkin toiminut hyvin ja olemme saaneet pehmennettyä tuottoalamäkeä haastavana sijoitusvuotena.

Markkinanäkemys elokuu 2022

Tärkeää tietoa

Tämä on mainos. Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

Tämä materiaali ei ole sijoituspalvelulain mukainen sijoitustutkimus, vaan Materiaalin laatijan valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin laatija ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.s-pankki.fi. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä katsausta tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin tai muihin vastaavanlaisten rajoitusten alaisiin maihin. Raportin levittäminen Yhdysvalloissa tai muissa vastaavanlaisten rajoitusten alaisissa maissa tai levittäminen näiden maiden kansalaisille saatetaan katsoa rikkomukseksi näissä maissa voimassa olevia lakeja vastaan.