Siirry suoraan sisältöön

Pandemia loi varallisuutta – mitä sen helpottaminen tekee?

Viimeisen reilun vuoden aikana sijoitusteemat ovat kummunneet ihmisten liikkumisen pysäyttäneestä pandemiasta. Mutta mitä tapahtuu, kun pandemia lopulta väistyy? 

Pandemia loi voittajia, joista ruokakaupat- ja lähetit sekä etätyön mahdollistavat teknologiat löydettiin nopeasti, kun taas kodin varustelun innokkuus paljastui vasta kriisin pitkittyessä. Toinen esiin noussut teema oli lähes kaikkien kasvuyhtiöiden arvostusten nouseminen ennätyksellisen elvytyksen myötä. Kolmas ja erikoisin teema liittyy kasinohenkiseen hullutteluun, jossa meemiosakkeiden arvostuskertoimia ei paljoa katsella. Neljäs teema liittyyi kriisin helpottamisen ennakoimiseen sijoittamalla koronakärsijöihin.

Hoitamani rahastot ovat olleet mukana eniten viimeisessä eli koronakärsijä-teemassa. Koronavoittajiakin olen toki ostanut ja omistanut, mutta monissa niissä aika on mielestäni sijoittajaa vastaan: lopulta pandemia helpottaa. Joidenkin kasvuyhtiöiden hinnoittelu karkasi mielestäni varsin nopeasti kuplan puolelle, joten tästä teemasta rahastoni osuudenomistajat eivät päässeet täysimääräisesti nauttimaan. Meemi-innostus ei myöskään valitettavasti osunut rahastojeni osakkeisiin. Olen kyllä valmis myymään, jos joku haluaa maksaa älyttömän korkeita hintoja. 

Koronakärsijäteema alkoi toimia viime marraskuussa parhaiden rokotteiden osoittautuessa hyvin tehokkaiksi. Silloin vielä kaukana horisontissa siintänyt normalisoituminen poisti kuitenkin monilta yhtiöiltä konkurssiuhan ja pandemiasta pahiten kärsineiden kurssit nousivat. Toinen koronakärsijöiden kurssinousu koettiin helmi-maaliskuussa. Tämän toisen loikan myötä monien yhtiöiden liiketoiminnan arvo nousi jo lähelle tai jopa ylitti pandemiaa edeltäneen tason. Tämä ilmiö ansaitsee hieman tarkempaa pohdintaa.  

Normaalin taantuman iskiessä erityisesti monien syklisten yhtiöiden tulos putoaa lähelle nollaa, joten ilman osingonjakoa niiden tase pysyy suurin piirtein ennallaan. Taantuman helpottaessa tuloksentekokyky palautuu ja myös osakekurssi, osakkeiden lukumäärällä kertomalla saatava markkina-arvo ja nettovelat huomioiva liiketoiminnan arvo palautuvat ennalleen. Kaikkien kolmen mittarin palautuminen perustuu siihen, että yhtiöllä on edelleen sama määrä osakkeita, eikä nettovelka ole kasvanut.  

Pandemian aikana monien palveluyhtiöiden koko liiketoiminta keskeytyi ja tulos romahti hyvin rajusti tappiolle. Näin syvä kriisi pakotti yhtiöt turvaamaan likviditeettinsä massiivisilla lisälainoilla ja osakeanneilla. Edellä kuvattuun nollatulos taantumassa -skenaarioon verrattuna kriisistä toipumisen pitäisi näyttää kurssikehityksen kannalta hyvin erilaiselta. Tässäkin pätee, että kun liiketoiminta palautuu entiselleen, liiketoiminnan arvon tulisi myös palautua kriisiä edeltäneelle tasolleen. Liiketoiminnan arvo on siis osakekannan markkina-arvo plus nettovelat. Markkina-arvon ei pitäisi palautua ennalleen, koska kriisin aikana kertynyt lisänettovelka jättää osakekannan markkina-arvolle vähemmän tilaa ennalleen palautuneen liiketoiminnan arvon sisällä. Osakekurssin ei todellakaan tulisi palautua ennalleen, koska markkina-arvonkaan ei tulisi palautua ja kriisiyhtiö on lisäksi laskenut liikkeelle uusia osakkeita, joten markkina-arvo jakautuu nyt aiempaa useammalle osakkeelle. 

Case Carnival

Edellä kuvattua mekanismia pääsee pohtimaan tällä hetkellä erityisesti lento- ja risteily-yhtiöiden kohdalla, koska nämä toimialat ovat ehkä tylyimmin kokeneet pandemian iskut. Otan esimerkiksi hoitamieni rahastojen salkuissa olleen maailman suurimman risteilyvarustamon Carnivalin. Seuraava ei luonnollisestikaan ole neuvo sijoittaa tai olla sijoittamatta osakkeeseen.

Carnivalin kurssi oli 2019 lopussa eli ennen pandemiaa 51 dollaria ja markkina-arvo 30,8 miljardia dollaria. Yhtiöllä oli nettovelkaa 11 miljardia, joten liiketoiminnan arvo oli 41,8 miljardia. Yhtiön omistamalla Diamond Princess -aluksella todettiin paljon tartuntoja helmikuussa 2020, ja huhtikuussa, kun pandemia oli pysäyttänyt risteilyt kaikkialla, osakekurssi laski kahdeksaan dollariin. Carnival alkoi aktiivisesti vahvistaa tasettaan osakeanneilla ja neuvottelemalla velkojien kanssa. Nyt reilua vuotta myöhemmin aivan ensimmäiset risteilylaivat ovat taas liikkeellä. Carnivalin nykykurssi on 29 dollaria eli 43 % vuoden 2019 loppua alempi, mutta osakeantien myötä lisääntyneen osakemäärän vuoksi sen markkina-arvo on jo ylittänyt kriisiä edeltävän tason ja on 32,4 miljardia dollaria. Nettovelka on noussut kriisissä osakeanneista huolimatta kymmenellä miljardilla ja liiketoiminnan arvo on jo 53,7 miljardia dollaria eli 28 % korkeampi kuin ennen kriisiä.

Miksi Carnival on jo nyt paljon arvokkaampi kuin ennen kriisiä? Matkavarauksia on tehty tuleville purjehduskausille runsaasti ja risteilylippujen hinnat ovat hieman aiempaa korkeammalla. Toisaalta polttoaine on kallista ja yhtiö luopui useista pienemmistä aluksista kriisin aikana. Myin Carnivalin osakkeet rahastoistani keväällä, koska mielestäni kriisistä palautuminen oli jo täysin hinnoiteltu osakkeeseen. Sama tilanne on monissa muissakin koronakärsijöissä. Carnival voi edelleen olla mielenkiintoinen sijoituskohde, mutta tällöin pitää uskoa risteilylomailun vahvaan kasvuun tulevaisuudessa -– ehkä jonkinlainen villisti juhliva 20-luku perustelisi vielä korkeamman kurssin. 

Kun pandemian helpottaminenkin on mielestäni jo hinnoiteltu koronakärsijäosakkeisiin, onko pandemia sijoittajan kannalta jo historiaa? Ei välttämättä. Osakemarkkinat saattavat innostua vielä koronakärsijöistäkin, kun yhteiskunta lopulta todella vapautuu. Kärsijöiden liiketoiminnan arvot ovat korkeita, mutta niin ovat nousseet muutkin sijoituskohteet. Ylilyönnit ovat mahdollisia täälläkin. Muiden jutun alussa luettelemieni teemojen osalta edessä voi olla toiseen suuntaan palautuminen. Mitä tapahtuu, kun emme enää laajenna terassia, käytä päiväämme treidaamiseen tai kun nollakorot eivät enää perustele taivaita hipovia arvostuksia? 

Inflaatio ja nousevat korot ovat olleet ykkösaihe tämän vuoden puolella, mikä on näkynyt kasvuosakkeiden osalta kurssilaskuna tai ainakin rauhoittumisena. Omissa rahastoissani olen yrittänyt vastata inflaatio- ja arvo-osaketeemoihin ylipainottamalla pankkeja ja autonvalmistajia.

Kokemukseni mukaan uudet taloussyklit tuovat mukanaan myös uudet, pidempikestoiset sijoitusteemat. Viime vuosituhannen lopulla iso teema oli internet, seuraavalla vuosikymmenellä kehittyvät markkinat sekä raaka-aineet ja viimeisimmässä syklissä taas teknologia sekä nollakorot, joita hyödyntämällä kaikesta vähänkin tuottavasta voi maksaa lähes miten paljon tahansa.  

Uuden taloussyklin vahva teema ei ole ainakaan minulle vielä kirkastunut. Toivon, että se ei ole vahvimmalta kandidaatilta nyt vaikuttava inflaation pysyvämpi paluu, koska se pakottaisi tarkistamaan kaikkien omaisuusluokkien arvostukset ja hinnat maltillisemmalle tasolle. Yhdysvalloissa inflaatiokuvaan saadaan selkeyttä todennäköisesti vasta syksyllä, kun poikkeukselliset työttömyystukitoimet päättyvät ja viimeisetkin työnhakijat palaavat aktiivisesti työmarkkinoille.

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.