Siirry suoraan sisältöön

Ikuinen vappu?

Sijoittaja on juhlinut myös kevään aikana, kun talous ja tulokset ovat kasvaneet vahvasti, ja elvytys on pysynyt ennätyksellisenä. Hauskaa on pitänyt, mutta ikuisesti juhlat eivät voi jatkua. Kovan nousun ja kovien odotusten myötä riski pettymyksiin on kasvanut, joten laskemme osakkeet neutraaliin salkuissamme. Lisäksi kotiutamme voittoja Suomen osakkeista ja nostamme Euroopan uudeksi suosikiksemme.

Osakesijoittajan sijoitusympäristö on ollut lähes täydellinen vuoden alussa. Korona on helpottanut, taloudet ovat lähteneet kasvuun ja yritysten näkymät ovat poikkeuksellisen hyvät. Kun vielä valtiot ja keskuspankit ovat pumpanneet tukirahaa markkinoille ennätystahtia, sijoittajan on ollut helppo viettää kissanpäiviä. Osakkeet ovatkin jatkaneet viime keväänä käynnistynyttä reipasta nousuputkeaan tänä vuonna.

Sijoittaja on saanut makeaa mahan täydeltä, mutta samalla nälkä on kasvanut syödessä. Markkinoiden odotukset ovat nousseet ja taloudellakin menee niin hyvin, että siitä on enää vaikea parantaa. Vähitellen pieniä pilvenhattaroita alkaa kertyä sijoitustaivaalle. Ne eivät tarkoita, että markkinaromahdus häämöttäisi horisontissa, mutta jatkuva auringonpaahde on väistymässä. Osakesijoittajan kannattaakin vähitellen tarkistaa odotuksiaan ja varautua vaihtelevampaan säähän. Osakkeet ovat olleet salkuissamme ylipainossa ja olemme nauttineet niiden vahvasta noususta. Nyt kuitenkin otamme voittoja kotiin ja laskemme osakkeet neutraaliin painoon. Jatkossakin pysymme nousussa mukana, mutta laitamme samalla varoja sivuun käytettäväksi parempiin ostopaikkoihin, jos markkinoilla tulee takapakkeja.

Hurja koronapalautuminen

Taloudessa on tänä vuonna edessä vuosituhannen vahvin kasvuvuosi. Toki pitää muistaa, että viime vuosi oli koronaromahduksen myötä vuosituhannen heikoimman kasvun aikaa. Kulutusbuumi iskee jo kesällä, kun ihmiset pääsevät vihdoin tekemään sitä, mitä viimeisen vuoden aikana ei ole voinut tehdä, eli mennä ravintoloihin, matkustaa ja niin edelleen. Kun pandemian aikana säästöt ovat vielä kasvaneet, ihmisillä on sekä halu että mahdollisuus kuluttaa. Tämä johtaa voimakkaaseen talouspomppuun. Kun samaan aikaan valtiot elvyttävät omilla hankkeillaan, lähiaikojen talouskasvunäkymät ovat poikkeuksellisen vahvat.

Yritykset ratsastavat kasvun aallonharjalla. Myynti ja tilaukset ovat alkaneet elpyä vuoden alussa, kun koronapelot ovat karisseet. Samaan aikaan viime vuoden voimakkaat kustannussäästöt ovat yhä voimissaan, joten yritysten tuloskasvu ja tulosmarginaalit ovat ennätyksellisen hyviä. Odotukset vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskaudelle olivat kovat, mutta tulokset ovat olleet vielä odotettuakin parempia.

Elvytys kääntyy itseään vastaan?

Normaalisti, kun talous kasvaa vahvasti, raha- ja finanssipolitiikkaa aletaan kiristää. Nyt talouden nopeat heilahdukset ovat aiheuttaneet sen, että viranomaiset ovat jatkuvasti askeleen jäljessä. Elvytys jatkuukin yhä täyttä vauhtia, vaikka sen tarve on vähenemässä. Osittain taustalla on myös se, että keskuspankit ja poliitikot eivät halua tai uskalla ottaa riskiä siitä, että tuki lopetettaisiin liian aikaisin. Mieluummin elvytetään liikaa kuin liian vähän.

Tämä voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan. Talous käy kuumana ja riskit ylikuumenemisesta eli inflaation kiihtymisestä kasvavat jatkuvasti. Kulutus kasvaa kovaa vauhtia, eikä tarjonta riitä kattamaan lisääntynyttä kysyntää. Hinnat ovat jo nousseet selvästi esimerkiksi raaka-aineissa, ruoassa, rahdeissa ja monilla muilla markkinoilla. Ensimmäisenä nousevat hinnat osuvat yrityksiin. Niillä onkin edessään haastava kysymys, siirretäänkö nousseet kustannukset kuluttajahintoihin vai annetaanko omien katteiden pienentyä. Molempia varmasti tapahtuu, joten edessä on sekä kuluttajahintojen nousua että kapenevia voittomarginaaleja. Ensimmäinen johtaa kireämpään rahapolitiikkaan ja jälkimmäinen syö tuloskasvua. Kumpikaan ei ole hyvä uutinen osakesijoittajalle.

Kovat odotukset

Osakkeiden nousu alkoi viime keväänä ja normaalioloissa ne olisivat välillä jo hakeneet vauhtia alempaa, mutta nyt vahvan kasvun ja viranomaistuen yhdistelmä on ruokkinut kurssinousua, mikä on pitänyt nousuputken voimissaan. Mitä pidempään nousu jatkuu, sitä vahvemmaksi myös luottamus sijoittajien keskuudessa kipuaa. Se lisää ajan mittaan pettymysten riskiä. Tällöin hyvä uutinen ei lopulta enää riitä, vaan uutisen täytyy olla erinomainen. Tämä onkin lähiaikojen merkittävimpiä riskejä. Talous ja tulokset paranevat, mutta markkinoilla se on vahvan kurssinousun myötä jo pitkältikin hintoihin leivottu. Pysyvämpään laskuun osakkeet eivät lähde niin kauan kuin talouden suunta on kohti parempaa, mutta kasvutahdin hidastuminen riittää saamaan lisääntyvää epävarmuutta markkinoilla.

Suomi-ylipaino tuottanut erinomaisesti

Osakkeet ovat nousseet laajasti viimeisen vuoden aikana, mutta vahvin vetovuoro on vaihdellut eri markkinoiden välillä. Nousumarkkinan kirkkaana tähtenä ovat kuitenkin loistaneet Suomen markkinat, jotka ovat tuottaneet erinomaisesti suurempiin osakealueisiin verrattuna. Olemmekin ylipainottaneet Helsingin pörssiä, kun yritykset ovat hyötyneet sekä globaalista kysynnän piristymisestä että koronan aikaisista kotoilutrendeistä. Kurssien noustua Suomessa muita voimakkaammin etu on kuitenkin häviämässä ja laskemme kotimarkkinat neutraalipainoon salkuissamme.

Uudeksi suosikiksemme nousevat Euroopan osakkeet. Eurooppa on ollut jatkuvasti jälkijunassa elpymisessä, joten sillä on varaa yllättää positiivisesti. Markkinariskit kuten inflaation kiihtyminen ja sitä myötä rahapolitiikan kiristys ovat selvästi ajankohtaisempia kysymyksiä muualla maailmalla kuten Yhdysvalloissa. Pidämmekin USA:n osakkeet salkuissamme alipainossa. Eurooppa saa vaihteeksi nauttia hitaudestaan ja vaisummasta kasvustaan, mikä oikeuttaa pidempään jatkuvaan elvytykseen.

Valtionlainat alipainossa

Vielä viime vuonna myös korkosijoittaja sai juhlia, kun korot laskivat koronaelvytyksen myötä. Tänä vuonna suunta on kääntynyt, kun inflaatiopelkojen myötä korot ovat alkaneet kivuta ylöspäin supermatalilta tasoiltaan. Valtionlainojen ja yrityslainojan tuotot ovatkin painuneet miinukselle vuoden alussa. Vain high yield -yrityslainat ovat plussalla. Korkojen nousu uhkaa yhä varsinkin valtionlainoja, joten pidämme ne alipainossa salkuissamme. Rahamarkkinoilla puolestaan pidämme tavallista enemmän varoja, jotta voimme käyttää hyväksemme markkinoiden heikkoja hetkiä. Tässä ympäristössä maltillisen riskin vaihtoehdot korkomarkkinoille kiinnostavat sijoittajia. Esimerkiksi erilaiset kiinteistö- ja metsäsijoitukset houkuttelevat sijoittajien varoja hyvien tuottojensa myötä.


Markkinanäkemys toukokuu 2021

 

Materiaalin laatija:

    • FIM Varainhoito Oy (Y-tunnus 0979133-9), päätoimiala: sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi sekä omaisuudenhoito ja siihen läheisesti liittyvät palvelut (jäljempänä ”FIM”) 
    • Osoite: Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, www.fim.com
    • Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa.
    • Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen.

FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää.

Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin.  Asiakkaan tulee  tarvittaessa kääntyä oman veroasiantuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi.

Tämä materiaali ei ole sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoitusvälineistä / markkinoista / sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden / markkinoiden / sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina.

Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset etämyyntiä koskevat tiedot sekä rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutustumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tätä materiaalia ei ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille, ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan.

FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien selvittämisessä.