Siirry suoraan sisältöön

Ethän laiminlyö varallisuuttasi

Kuinka löytää oikeat sijoituskohteet ja välttää kalliit virheet, kun varallisuutta on kertynyt enemmän? S-Pankin Private Bankingista vastaava johtaja Pasi Poikkeus vastaa.

Suomalaisille on kertynyt paljon varallisuutta, joka kannattaisi hyödyntää ja sijoittaa nykyistä paremmin ja tehokkaammin. Sijoitusvarallisuuden karttuminen edesauttaisi samalla myös koko yhteiskunnan vaurastumista. Moni esimerkiksi etsii säästöilleen tuottoa säilyttämällä niitä tilillä. Tuotto jää kuitenkin helposti haaveeksi, sillä tilitalletuksille on erittäin vaikea saada tuottoa tämänhetkisessä taloustilanteessa tai niistä voi tulla jopa tappiota. Tyypillisesti suomalaisilla on paljon varallisuutta kiinni myös asunnoissa ja kiinteistöissä. Kun varallisuutta on kertynyt enemmän, kannattaa kääntyä S-Pankki Private -palvelun puoleen. Henkilökohtainen varainhoitopalvelu auttaa löytämään oikeat sijoituskohteet ja välttämään kalliit virheet.

Mistä lähteä liikkeelle?

Oletko kenties perinyt asunnon tai säästänyt ja sijoittanut suunnitelmallisesti? Olipa sinulla mitä tahansa varallisuutta, jokaisen pitäisi aina silloin tällöin tehdä ja päivittää pitkän ajan suunnitelmansa. S-Pankki Private on palvelu, jossa oman talouden kokonaistilanne ja tavoitteet käydään asiantuntijan kanssa huolellisesti läpi, kun sijoitusvarallisuuden arvo on yli 300 000 euroa.

Jokaisen ainutlaatuinen tilanne ratkaisee sen, miten hänen omaisuuttaan kannattaa hoitaa. Jos sinulla esimerkiksi on lapsia, millä tavalla heidän tilannettaan voi parantaa? Perusteellisen kartoituksen ja keskustelun ansiosta voit luottaa, että asiantuntijan neuvot sopivat juuri omaan tilanteeseesi ja tavoitteisiisi. Samoin kuin lääkärin on tiedettävä kokonaistilanne ennen diagnoosia, myös varallisuudenhoidon ammattilaisen on tärkeää esimerkiksi tietää, millaisia velvoitteita sinulla on ja ovatko vaikkapa testamentti- ja edunvalvontadokumentit kunnossa.

Millaisissa asioissa yksityispankkiiri auttaa?

S-Pankki Privaten asiantuntija kartoittaa varallisuustilanteen kokonaisuutena ja esimerkiksi selvittää, missä muodossa ja miten sinun ja perheesi varallisuutta kannattaa omistaa. Konkreettiset sijoitusratkaisut voivat olla hyvin erilaisia. Kaikki lähtee sinusta: Onko tavoitteesi kenties hankkia lapsille asunto viiden vuoden kuluttua? Haluatko mahdollistaa omaisuuden tuotoilla muun elämän tai saavuttaa sen verran varallisuutta, että voit jäädä vähän aiemmin eläkkeelle?

Voimme myös tehdä pitkän tähtäimen suunnitelman siitä, kuinka varoja siirretään seuraaville polville. Voit siirtää lapsille jo omana elinaikana monilla tavoin varallisuutta, tai voit sijoittaa heidän puolestaan. Asiantuntija voi neuvoa myös siinä, kuinka huomioida seuraava sukupolvi sijoitusratkaisuissa tai perheyrityksen omistuksessa. Iso, sijoitusratkaisuissa huomioitava asia on myös verojen vaikutus silloin, kun harkitset esimerkiksi pitkäaikaisen sijoitusasunnon tai vanhojen osakepottien myymistä.

Kuka yksityispankkipalveluista hyötyy?

Henkilökohtainen palvelumalli on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat konkreettista apua ja neuvoja omistusten hoitamisessa. S-Pankki Privatessa henkilökohtainen yksityispankkiiri ja Wealth Planning -juristi ovat helposti tavoitettavissa silloin, kun tarvitset apua. Kokenut asiantuntijatiimi toimii saumattomasti yhteistyössä ja on aina ajan tasalla tilanteestasi.

S-Pankki Privaten asiantuntija selventää puolestasi monimutkaista maailmaa ja auttaa valitsemaan parhaat ja tehokkaimmat tavat kehittää varallisuuttasi. Neuvomme asiakasta riittävän pitkällä horisontilla oikeisiin ratkaisuihin: Jos vaikkapa sijoitusmarkkinat tulevat alaspäin, asiantuntijan kanssa voi keskustella, kannattaako omistuksia myydä. Aika harvoin kannattaa, ja hermostuksissaan voi tehdä isoja virheitä. Kysymällä asioihin perehtyneeltä ja kokeneelta taholta voit välttää kalliiksi tulevat virheet ja esimerkiksi omaan tilanteeseesi sopimattomat sijoituskohteet.

Mihin nyt kannattaa sijoittaa?

Jo useamman vuoden ajan on ollut tärkeää sijoittaa myös muualle kuin perinteisiin osakkeisiin ja korkoihin. Niin sanotuilla vaihtoehtoisilla sijoituksilla on edelleen positiivinen tuotto-odotus ja niiden avulla voi hajauttaa omistuksiaan ja sijoittamisen riskejä. Suomalaisten saataville tuleekin koko ajan entistä laadukkaampia vaihtoehtoja. Myös S-Pankilla on erinomaisten perinteisten sijoituskohteiden lisäksi tarjolla muun muassa asunto-, metsä-, tontti- ja toimitilarahastoja sekä pääomasijoituksiin kohdistuva rahasto.

Kannustan olemaan avarakatseinen ja sijoittamaan myös Suomen ulkopuolelle. Jo pelkästään Euroopasta löytyy valtava määrä erilaisia sijoituskohteita. Myös vastuullisuustekijät ovat tärkeitä – se, millaiseen toimintaan osallistuu omilla rahoillaan. Vastuullisuutta on sekin, että kantaa omista varoistaan huolta ja kehittää sijoituksillaan Suomea ja maailmaa paremmaksi.

Miksi ylipäätään kannattaa sijoittaa?

Suomalaisten sijoittaminen ja vaurastuminen ovat oikeastaan kaikille yhteinen hanke, jotta olemassa olevat pääomat tulevat tehokkaasti hyödynnettyä. Esimerkiksi rahojen pitäminen tilillä voi tuntua turvalliselta, mutta koska muun muassa eläminen kallistuu ja muiden sijoituskohteiden arvot keskimäärin nousevat, käteisen suhteellinen arvo laskee. Monilla on myös sijoituksia esimerkiksi lyhyen koron rahastoissa, joiden tuotto on hyvin alhainen ja mahdollisesti negatiivinenkin, koska korkotaso on niin matalalla. Iso osa varoista on myös kiinni omassa asunnossa ja kiinteistöissä. On perusteltua hajauttaa varallisuutta useampaan eri omaisuusluokkaan. Ainakin osa suomalaisista voisikin hyötyä siitä, että he käyttäisivät asuntovarallisuuttaan vakuutena hankkiakseen myös sijoitusvarallisuutta ja kartuttaakseen näin kokonaisvarallisuuttaan monipuolisemmin. Asunto- ja sijoitusvarallisuuden lisäksi on toki hyvä säilyttää pieni osa varallisuudesta, esimerkiksi muutaman kuukauden menoja vastaava summa sellaisessa muodossa, että se on tarvittaessa helposti käytettävissä yllättäviin tilanteisiin ilman, että sijoituksiin tarvitsee koskea.


S-Pankki Private: Suunnittelemme ja toteutamme sinulle, perheellesi ja yrityksillesi räätälöidyn ratkaisun, kun sijoitusvarallisuuden määrä on yli 300 000 euroa.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Suomen vastuullisimman pankin yksityispankki palveluksessasi.

Ota yhteyttä

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa.