Siirry suoraan sisältöön

5 vinkkiä onnistuneeseen perintösuunnitteluun

Testamentti ja muut perheoikeudelliset asiakirjat ovat tärkeitä, mutta eivät yksinään riitä. Parhaimmillaan perintösuunnitelma on osa kokonaisvaltaista varallisuuden suunnittelua, joka ei katso ikää. S-Pankin Family Office ja Wealth Planning -palveluista vastaava johtaja Veera Kosonen antaa viisi vinkkiä varallisuuden kasvattamiseen ja kehittämiseen turvallisesti yli sukupolvien.

1. Ole ajoissa liikkeellä

Varallisuus- ja perintösuunnittelu kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin asiantuntijoiden kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa aloittaa, sitä monipuolisemmat ovat mahdollisuudet. Pitkäjänteisyys yleensä palkitaan: pääsee todennäköisemmin nauttimaan karttuneen omaisuuden hedelmistä ja siirtämään omaisuutta hallitusti jälkipolville ja muille edunsaajille oman tahdon mukaisesti. Jos esimerkiksi lapset ottaa jo varhaisessa vaiheessa mukaan perheyhtiöön, sitä suurempi potti yhtiöön ehtii muodostua lasten hyväksi jo omana elinaikana.

Moni ajattelee, että testamentti liittyy ikään ja tehdään vasta viimeisinä elinvuosina. Perintö- ja varallisuussuunnittelu ei kuitenkaan ole sidottu ikään, sillä jo kolmikymppiselle on saattanut kertyä mittava varallisuus. Mitä enemmän varallisuutta on, sitä tärkeämpää on suunnitella perheelle pitkän aikajänteen varallisuussuunnitelma.

2. Käytä apunasi varallisuussuunnitteluun erikoistuneita juristeja

Jos perintösuunnittelua hoitaa yksi juristi ja yrityksen asioita toinen, kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. On tärkeää ymmärtää, että yrityksen suunnitelmat vaikuttavat jollakin aikavälillä aina myös omistajakaartiin ja sitä kautta heidän perheisiinsä esimerkiksi perinnön tai lahjan muodossa. Varallisuussuunnitteluun erikoistuneilla juristeilla on osaamista paitsi perheoikeudesta myös verotuksesta, yhtiöoikeudesta, sopimusjuridiikasta sekä yritys- ja sijoitustoiminnasta.

S-Pankki Private -yksityispankissa palvelu räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen pohjalta kokonaisuudeksi, johon kuuluvat niin pankkiasiat, rahoitus, sijoittaminen kuin laki- ja veropalvelut. Asiakkaan käytössä on tiimi, johon kuuluu yksityispankkiireita, Wealth Planning -juristeja ja salkunhoitajia.

3. Huomioi kokonaisuus

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi testamentin päivittäminen saattaa edellyttää muutoksia myös avioehtoon, edunvalvontavaltuutuksiin tai yrityksen omistusrakenteeseen. Muutoksia ja uusia ratkaisuja tehdessä on tärkeää tarkistaa, että sama punainen lanka kulkee läpi kaikkien olemassa olevien asiakirjojen.

Jos asiakirjat on laadittu huonosti, oma tahtotila ei välttämättä toteudu. Jos esimerkiksi olette puolisonne kanssa testamentanneet omaisuutenne toisillenne mutta teillä on samalla täysin poissulkeva avioehto myös kuoleman tapauksessa, perivälle osapuolelle voi langeta valtavat perintöverot.

Perintö- ja varallisuusasioiden suunnitteluun ei ole olemassa yhtä patenttiratkaisua, vaan aina on lähdettävä kunkin perheen yksilöllisestä tilanteesta. Kun kokonaistilanne ja luvut ovat selvillä, voidaan alkaa työstää suunnitelmaa lesken ja perillisten aseman turvaamiseksi.

4. Muista oikea omistusrakenne

Perhevarallisuuden hoidossa suurimmat säästöt tuo usein omistusrakenne: se, missä muodossa ja miten omaisuutta omistaa nyt ja tulevaisuudessa. Kannattaako kaikki omistaa oman henkilöturvatunnuksen alla, yrityksen kautta vai esimerkiksi sijoitusvakuutuksia hyödyntäen? Tapoja ja yhdistelmiä on monia riippuen kunkin perheen tarpeista pitkällä aikavälillä.

Vanhemmat saattavat esimerkiksi miettiä, miten lapset selviävät aikanaan perintöveroista. Perheyhtiön osakkeet, arvoasunnot ja metsä saattavat olla perintönä vaikeasti realisoitavissa tai niistä ei ylipäätään haluta luopua. Silloin ryhdymme luomaan lapsille perintöverosalkkusuunnitelmaa, eli käteispottia verojen maksamiseen.

Testamentti, avioehto ja edunvalvontavakuutukset ovat perintösuunnittelussa tärkeitä, mutta yksinään ne eivät riitä. Vasta kun omistusrakenne on mietitty, kannattaa alkaa suunnitella sijoituksia. Ja vasta tämän jälkeen kokonaisuus sinetöidään perheen tarpeita vastaavilla asiakirjoilla. Niillä varmistetaan, että suunnitelmat toteutuvat oman tahdon mukaisesti, vaikka jotakin ikävää tapahtuisi.

5. Päivitä tilanne säännöllisesti

Elämäntilanne, lainsäädäntö tai viranomaismääräykset voivat muuttua. Vaikka omassa elämässä ei tapahtuisikaan muutoksia, henkilökohtainen perintö- ja varallisuussuunnitelma on hyvä käydä läpi ja päivittää säännöllisesti luotetun asiantuntijan avulla. Luotetun siksi, että etenkin arkaluontoisissa asioissa on helpompi mennä sellaisen henkilön luokse, joka on hoitanut sinun asioitasi ennenkin ja ymmärtää perheenne kokonaisuuden.

Meillä S-Pankki Privatessa palvelu on jatkumo. Tunnemme asiakkaamme ja heidän tilanteensa niin hyvin, että osaamme olla heihin oma-aloitteisesti yhteydessä silloin, kun muutokset koskevat heidän perhettään. Asiakkaat arvostavat tätä palvelua. Kun kokonaisuudenhallinta on meidän harteillamme, asiakkaamme voivat keskittyä muihin heille tärkeisiin asioihin.

 

Suunnittelemme ja toteutamme sinulle, perheellesi ja yrityksillesi räätälöidyn ratkaisun, kun sijoitusvarallisuuden määrä on yli 300 000 euroa.

Wealth Planning -palvelumme ovat tarjolla osana yksilöllistä varainhoitokokonaisuutta ja pääosin ilman erillistä lisäveloitusta niille asiakkaillemme, joilla on varainhoidossa yli 500 000 euroa.

Family Office -palvelumme on suunnattu varakkaille perheille, jotka kaipaavat apua perheen varallisuuden kehittämiseen ja hallinnoimiseen, ja joiden sijoitusvarallisuus on yli 3 000 000 euroa.

Kiinnostaako sinua Private Banking -palvelumme?

Kokeneet ja asiantuntevat yksityispankkiirimme kertovat mielellään palveluistamme sinulle henkilökohtaisesti.

Ota yhteyttä

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulain mukaista sijoitusneuvontaa.