Gå direkt till innehållet
Aktiebetonad fond-i-fond

S-Sparfond Modig

Faktablad (PDF, 51 kt)

Varför S-Sparfond Modig?

  • Välj denna fond om du tål stora värdefluktuationer för att uppnå hög avkastning.
  • Fonden passar dig som är intresserad av att spara på längre sikt exempelvis för större inköp eller din pensionstid. Fondens värde fluktuerar med marknadsläget, eftersom fonden fokuserar på aktieplaceringar som har högre risk än ränteplaceringar. På längre sikt kan du förvänta dig måttlig avkastning på dina placeringar.
  • Fonden lämpar sig som ditt enda placeringsobjekt eftersom den har en effektiv diversifiering.
  • Du kan börja placera redan med 10 euro.

Hur sparar jag i en fond?

  • Spara en viss summa i fonden varje månad,
  • gör engångsplaceringar när det passar dig, eller
  • överför Bonus för inköp i S-gruppen till en fond.

 

Du avgör själv hur ofta och hur mycket du vill spara. Börja enkelt på webbanken eller i S-mobil.

Köp i S-mobil

Så här får du webbankskoder


Vad investerar S-Sparfond Modig i?

S-Sparfond Modig placerar globalt i aktier och räntepapper med tydlig tonvikt på aktier som har högre risk än räntor. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* 30,18 %
Avkastning sedan start* 9,77 %
Minsta insättning, engångsinsättning 10 €

Köp i S-mobil

Du kan ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan aktivera S-mobils banktjänster med S-Bankens webbankskoder, med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat ifall du är kund hos S-Banken.

 

Mer information: S-Sparfond Modig är en kapitalförvaltningsfond och den förvaltas av FIM:s placeringsexperter som hör till S-Banken-koncernen. Det är fråga om en kombinationsfond som placerar på både räntemarknaden och aktiemarknaden.  Normalt är nästan alla av fondens tillgångar placerade i aktiefonder. Fonden placerar tillgångar i FIM Fonder och i andelar i andra fonder och fondföretag.

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fond %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

**Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt. Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du beaktar väl att det alltid finns vissa ekonomiska risker i placeringsverksamheten. Placeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora de medel eller en del av de medel som denne placerat.