Gå direkt till innehållet

Allt fler finländare har bostadslån på S-Banken

2024-04-18

Senaste vecka publicerade Finlands Bank statistik över bankernas marknadsandelar av bostadslånen i slutet av fjolåret. Trots att läget inom bostadshandeln fortfarande är lugnt, har S-Banken lyckats öka sin marknadsandel av bostadslånen. 

I slutet av 2023 ökade S-Bankens andel av bankernas utestående bostadslån till 3,8 procent. Siffrorna framgår av Finlands Banks senaste statistik som beskriver kreditinstitutens marknadsandelar.

S-Banken har vuxit mest på marknaden. Under det andra halvåret 2023 lyckades S-Banken öka sin egen balansräkning med 13 miljoner euro, trots att hela marknadens bostadslånebalansräkning minskade med sammanlagt 396 miljoner euro. Orsaken till tillväxten är i synnerhet att de unga har aktiverat sig.

“För närvarande är nästan hälften av de som ansöker om bostadslån hos S-Banken personer som köper sin första bostad. I synnerhet unga uppskattar att banktjänsterna är smidiga: förutom att appen S-mobil är lättanvänd och mångsidig och de grundläggande banktjänsterna är avgiftsfria går det också enkelt att sköta låneförhandlingarna med S-Banken hemma på soffan”, säger Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

Enligt Finlands Banks statistik har S-Bankens marknadsandel av hela marknadens bostadslånebalansräkning ökat från 2,1 procent till 3,8 procent sedan 2017. Under perioden i fråga är S-Banken den bank som har ökat sin marknadsandel överlägset mest. Tillväxten har varit organisk: Kundernas medvetenhet om S-Bankens tjänster, även lånen, har förbättrats och S-Banken har visat sig vara ett relevant alternativ för bostadslånekunder. 

“Den ökade marknadsandelen är resultatet av ett långvarigt arbete. Kunderna har hittat till S-Banken och upplever att vi är en potentiell lånebank. Vi vill också för vår del svara på kundernas behov i egenskap av en bank med komplett service. För närvarande stödjer vi våra kunder i det delvis krävande marknadsläget genom att tills vidare erbjuda nya bostadslån utan uppläggningsavgift”, säger Annemari Airaksinen.