Gå direkt till innehållet

Upphörande av ägarkundsrelation påverkar banktjänster

Denna webbplats innehåller information om på vilket sätt upphörandet av ägarkundsrelationen påverkar S-Bankens banktjänster som du använder. Medlemmar i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll får S-Bankens konton, webbankskoder och S-Förmånskort Visa utan avgifter. Din rätt att få förmåner som är avsedda för ägarkunder upphör när du inte längre är medlem i ett handelslag eller ägarkundshushåll.


Du får tillgång till de avgiftsfria banktjänsterna och förmånerna igen genom att bli ägarkund. Närmare anvisningar finns på S-kanava.


Mer information om bankens tjänster finns nedan i vanliga frågor.

Vanliga frågor

S-Förmånskort Visa är avsett för ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll. Vi säger upp ditt S-Förmånskort Visa eftersom du inte längre hör till ett ägarkundshushåll. Du känner igen kortet på chipet och Visa-logotypen.


Ägarkunder i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll får S-Bankens konton och webbankskoder utan avgifter. Eftersom du inte längre hör till ett ägarkundshushåll blir dina konton och webbankskoder avgiftsbelagda. Du kan ta del av prissättningen på s-banken.fi/serviceavgifter genom att välja Servicetariff för andra än ägarkunder i handelslag.


Dessutom upphör användningen av appen S-mobil till följd av att medlemskapet upphör.

Om du vill få tillgång till de avgiftsfria banktjänsterna och förmånerna igen, ska du bli ägarkund i ett handelslag eller höra till ett ägarkundshushåll. Om du vill kan du också säga upp de S-Banken-tjänster som du använt. Information om olika alternativ och närmare anvisningar finns i frågorna nedan.

Se anvisningar om anslutning till ett handelslag eller ägarkundshushåll på S-kanava. 
 
Som medlem i ett handelslag ska du ha ett konto i S-Banken, till exempel för inbetalning av Bonus för inköp i S-gruppen. Du kan använda ditt nuvarande konto eller öppna ett nytt konto när du ansluter dig till ett handelslag. 
 
    • Om du har webbankskoder till S-Banken, kan du öppna ett nytt konto eller välja ett nuvarande konto som inbetalningskonto för förmåner på webbanken. Om du ansluter dig till ett handelslag på elektronisk väg, kan du uppdatera uppgifterna om inbetalningskontot för förmåner direkt när medlemskapet har börjat gälla. Gå till kontoinställningarna och ange Ja i Inbetalningskonto för förmåner.
    • Om du inte har webbankskoder till S-Banken, kan du öppna ett inbetalningskonto för förmåner när du ansluter dig. Om du ansluter dig till ett handelslag på elektronisk väg, får du anvisningar om öppnande av konto per e-post direkt när medlemskapet har börjat gälla.
    • Du kan också besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt. Ta med dig giltigt pass eller identitetskort. Genom sökning efter serviceställen på vår webbplats kan du kontrollera var vårt närmaste serviceställe finns.

Vi säger automatiskt upp ditt S-Förmånskort Visa eftersom du inte längre hör till ett ägarkundshushåll. Förstör kortet genom att noga klippa det över chipet och magnetremsan.


Om du använder ett konto, webbankskoder eller andra tjänster på S-Banken, kan du säga upp dem genom att skicka ett meddelande på webbanken. Ange i meddelandet ett kontonummer i IBAN-format för överföring av kontomedlen. Observera att webbankskoderna upphör att gälla när kontot har avslutats.


Om du inte har webbankskoder till S-Banken, kan du säga upp dina tjänster på en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt. Genom sökning efter serviceställen på vår webbplats kan du kontrollera var vårt närmaste serviceställe finns.

Om ni fortfarande vill använda era nuvarande kort, ska du kontakta den andra gäldenären som har solidariskt betalningsansvar för krediten. Kontrollera att ni båda hör till ägarkundshushåll. Om ni båda hör till ägarkundshushåll senast den 30 juni 2021, kan ni fortsätta att använda era nuvarande kort och den kredit som är ansluten till korten.


Du kan även ansöka om ett eget S-Förmånskort Visa-kreditkort. Vi rekommenderar att du först tillsammans med den andra gäldenären betalar den eventuella kreditskulden på krediten. Krediten kan betalas antingen enligt de månatliga avbetalningar som ni tidigare avtalat om eller snabbare. Efter detta kan du ansöka om ett nytt S-Förmånskort Visa till dig själv. Du kan ansöka om ett kort på webbanken eller genom att besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.


Om kortet och den kredit som är ansluten till kortet redan har avslutats kan ni betala skulden enligt de tidigare avtalade avbetalningarna eller snabbare. När hela skulden är betald kan du ansöka om ett nytt kort med kredit till dig själv på S-Bankens webbank. Ni kan ansöka om en ny kredit med solidariskt ansvar på en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.