Gå direkt till innehållet

S-Banken förbättrade sitt resultat

2016-02-10

Koncernen S-Bankens rörelseresultat för 2015 uppgick till 16,6 miljoner euro och kapitaltäckningsgraden var 15,4 procent. År 2015 präglades av stora satsningar på utvecklingen av digitala tjänster – målet är att tillhandahålla de bästa digitala kundupplevelserna i Finland. Även bankens organisation reformerades under året för att stödja detta mål.   

– Vi gjorde ett bra resultat i det tuffa läget på marknaden. Vi utförde en hel del arbete i de bakomliggande systemen, till exempel förenade vi IT-system efter fusionen, och vi anpassade organisationen till de krav som digitaliseringen medför. Nu börjar S-Banken vara i trim, berättar S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

I slutet av 2015 hade S-Banken över 2,8 miljoner kunder, som hade cirka 1,8 miljoner internationella betalkort beviljade av S-Banken. Cirka 1,6 miljoner kunder hade bankkoder som behövs för webbanken och mobila bankärenden. Vid utgången av 2015 hade S-mobil laddats ner till nästan 600 000 telefoner eller datorplattor.

S-Bankens inlåningsstock var 4 112 miljoner euro vid utgången av året och utlåningsstocken 2 831 miljoner euro.

Fondsparandet ökar med fart

De kapitalförvaltningstjänster som S-Banken-koncernen förmedlar tillhandahålls av dotterbolaget FIM. Servicemodellen för sparande och placering förnyades under 2015 så att S-Banken står till tjänst för de kunder vars placerade tillgångar uppgår till högst 100 000 euro och FIM för de kunder vars tillgångar är över 100 000 euro.

Antalet ägare av andelar i FIMs fonder steg fram till slutet av 2015 till över 200 000. Tillväxten fick fart av möjligheten att överföra bonus för inköp i S-gruppen till fonder, vilket var en av S-Bankens mest önskade tjänster. De tillgångar som FIM förvaltar uppgick till 6 012 miljoner euro i slutet av 2015. FIM Kapitalförvaltning förvaltar FIM:s och LokalTapiolas fonder.

S-Banken gör vardagen lättare

S-Banken satsar på digitala tjänster. Det handlar om både digitala tjänster som uttryckligen är avsedda för bankärenden och nya innovationer som förenar bankens tjänster och S-gruppens andra tjänster.

Under innevarande år kommer S-Banken att göra det lättare för personer att överföra bankärendena från andra banker till S-Banken. S-Banken kommer också att förenkla identifieringen av kunderna i både bankens digitala tjänster och i andra aktörers tjänster, där användarens identitet kontrolleras med hjälp av bankkoder.

– Vardagen blir snart lättare för S-Bankens kunder också inom betalningar, när vi lanserar mobilbetalningar där telefonen fungerar som betalkort. Betalningar kommer också att underlättas av en tjänst som möjliggör penningtransaktioner i realtid mellan kunder och som baserar sig på telefonnummer, berättar Ylihurula.

Spjutspetsen för S-Bankens digitala tjänster är S-mobil, en internationellt belönad app som på ett genialiskt sätt förenar kundrelationen hos butikskedjan och hos banken. Det är lätt att börja använda de nya tjänsterna, eftersom över hälften av finländarna redan är kunder hos S-Banken och har 1,8 miljoner S-Förmånskort Visa-betalkort som möjliggör smidiga betalningar.

– Utöver banktjänster kommer vi att lansera helt nya digitala tjänster som förenar S-gruppens heltäckande service med S-Bankens smidiga identifierings- och betaltjänster. De kommer att underlätta det dagliga livet avsevärt. Den första av dessa tjänster lanseras inom de närmaste veckorna, säger Ylihurula.

S-Banken i siffror 31.12.2015

2,8 miljoner kunder

1,8 miljoner internationella betalkort

1,6 miljoner bankkoder

4 112 miljoner euro i insättningar

2 831 miljoner euro i beviljade krediter

6 012 miljoner euro i förvaltat kapital (FIM)

15,4 % kapitaltäckningsgrad

16,6 miljoner euro i rörelseresultat

Mer information:

Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi