Gå direkt till innehållet

ED Heli Arantola stärker kundkännedomen i S-Bankens styrelse

2014-05-16

Ekonomie doktor Heli Arantola har utsetts till medlem i styrelsen för S-Bankens koncern. Hon tillför S-Bankens styrelse stark kompetens om kundbeteende.

S-Bankens mål är att bli den mest lönande banken för sina kunder. Detta förutsätter att banken lyssnar på sina kunder och beaktar deras behov. Utnämningen av Arantola stärker kundförståelsen och kunskapen om konsumentbeteende på styrelsenivå.

– Arantolas breda kompetens om såväl konsumenternas vardag som strategisk utveckling ger kundernas vardag mer konkret synlighet också när banken fastställer sina långsiktiga mål, säger S-Bankens styrelseordförande Jari Annala.

Arantola är ekonomie doktor och hennes centrala kompetensområden är utveckling av kundförståelse och kundorientering samt strategiarbete. Arantola har bl.a. arbetat som forskare och som ansvarig direktör för affärsutveckling. Hon har skrivit flera publikationer om kundlojalitet och serviceverksamhet. För närvarande är hon direktör för Fazer-koncernens strategi och affärsutveckling, samt ansvarar för bolagets kvarnverksamhet.

S-Bankens styrelse:


Jari Annala, ekonomi- och finansdirektör, SOK, ordförande

Harri Lauslahti, direktör för företagsgruppen, LokalTapiola-gruppen, vice ordförande

Juha Ahola, finansdirektör, SOK

Matti Niemi, verkställande direktör, Osuuskauppa HOK-Elanto

Veli-Matti Puutio, verkställande direktör, Osuuskauppa Arina

Jari Eklund, direktör för företagsgruppen, LokalTapiola-gruppen

Heli Arantola, direktör, strategi och affärsutveckling, kvarnverksamhet, Fazer-koncernen

Suppleanter:

Timo Mäki-Ullakko, verkställande direktör, Pirkanmaan osuuskauppa

Hannu Krook, verkställande direktör, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Erik Valros, verkställande direktör, LokalTapiola Nyland

Mer information:

Jari Annala, Styrelsens ordförande, S-Banken Ab, tfn 010 76 82040, jari.annala@sok.fi

S-Banken är en finländsk butiksbank med ca 2,7 miljoner kunder. Den ägs av S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken erbjuder sina kunder tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken betjänar sina kunder i dagliga bankärenden på närmare 800 av S-gruppens och LokalTapiolas verksamhetsställen över hela landet. Vid stora beslut, till exempel bostadsfinansiering eller investeringar, har kunderna hjälp av 100 S-Bankirer. Dessutom erbjuder S-Banken tjänster via webbanken, mobilen och telefontjänsten. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Bankens tjänster är främst riktade till ägarkunderna i S-gruppen och LokalTapiola-gruppen. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung.