{{primaryCategory.Title}}

yhteissijoitusyritys

Yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan ulkomaista rahastoa tai siihen vertautuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa ulkomaista yritystä.

Sanakirjaan