Siirry suoraan sisältöön
USA:han sijoittava passiivinen osakerahasto

S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saada sijoitetuille varoille tuotto, joka vastaa vertailuindeksin tuottoa. Tuotto voi kuitenkin poiketa vertailuindeksin tuotosta esimerkiksi siksi, että rahastossa noudatetaan S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteita, joiden mukaisesti kaikkiin indeksin yhtiöihin ei sijoiteta. Lisäksi rahaston salkku muodostetaan muutoinkin vertailuindeksiä pienemmällä yhtiömäärällä optimointia käyttäen.

Riski
Tuotto 12 kk* -7,98 %
Tuotto alusta* 12,24 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto tuotti kuukauden aikana 6,15 %, kun vertailuindeksi tuotti 6,04 %. Yhdysvaltojen toimialoista lokakuun aikana eniten nousivat sekä teollisuustuotteet ja -palvelut että rahoitusala. Sen sijaan harkinnanvarainen kulutus ja tietoliikennepalvelut laskivat eniten. Rahastolle positiivista tuottoa suhteessa vertailuindeksiin toi ensisijaisesti tietoliikennepalvelut, kun taas negatiivista tuottoa vertailuindeksiin nähden toivat ensisijaisesti teollisuustuotteet ja -palvelut.

S-Pankki

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Apple Inc 8,36 % -0,15 %
Microsoft Corp 6,27 % 0,55 %
Amazon.com Inc 2,58 % -0,12 %
Tesla Inc 2,14 % -0,44 %
Alphabet Inc C 1,79 % 0,35 %
UnitedHealth Group Inc 1,6 % -0,36 %
Johnson & Johnson 1,43 % -0,04 %
Prologis Inc 1,43 % -0,23 %
Edison International 1,42 % 0,52 %
Eli Lilly & Co 1,41 % -0,08 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla vastuullisia yhtiöitä, hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan.

Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksenominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka suoriutuvat ESG-asioissa toimialaansa nähden heikoiten.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiövoi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi äänioikeudenkäyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä. Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2 päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake – rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI Europe Climate Paris Aligned Net EUR -indeksi ja S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake -rahaston vertailuarvoksi on nimetty MSCI USA Climate Paris Aligned Net USD -indeksi. Edellä mainittujen indeksien tavoitteena on torjua ilmastonmuutokseen liittyvä riskejä ja lisäksi ne huomioivat myös Pariisin ilmastosopimuksessa asetetut ilmaston lämpenemistä koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. Indeksien laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla rahastoyhtiöstä tai osoitteesta https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-indexes/climate-paris-aligned-indexes.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.