Siirry suoraan sisältöön
Joukkolainoihin ja velkasitoumuksiin sijoittava lyhyen koron rahasto

S-Pankki Lyhyt Korko A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Lyhyt Korko -rahasto on lyhyen koron rahasto, jonka varat sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkolainoihin ja velkasitoumuksiin. Tärkeimpiä sijoituskohteita ovat valtioiden velkasitoumukset, kuntien liikkeeseen laskemat kuntatodistukset, pankkien sijoitustodistukset, lyhyet yritysjoukkolainat ja osakesidonnaiset velkainstrumentit. Alhaisen riskiprofiilin rahaston tavoitteena on kartuttaa sijoittajan varallisuutta tavallista pankkitalletusta nopeammin.

Riski
Tuotto 12 kk* -0,46 %
Tuotto alusta* 1,42 %
Kertasijoitus vähintään 10 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa rahasto tuotti 0,05 %. Odotukset ensi vuoden talouskehityksestä ovat syksyn mittaan heikentyneet ja reaalisen talouskasvun odotetaan tuolloin jäävän lähelle nollaa. Euroalueen työttömyys on painunut historiallisen alhaiselle tasolle inflaation kohotessa samanaikaisesti vuositasolla jo 10,7 prosenttiin. Euroopan keskuspankin toimet inflaation hillitsemiseksi jatkuivat, kun se lokakuisessa rahapoliittisessa kokouksessa toimi odotusten mukaisesti nostaen ohjauskorkojaan 0,75 prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä keskuspankin odotetaan jatkavan koronostoja hidastuvalla tahdilla ensi vuoden alkupuoliskolle asti. Kokouksessa päätettiin lisäksi heikentää kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan (TLTRO 3) ehtoja pankeille. Lokakuussa sekä valtionlainakorkojen että pidempien rahamarkkinakorkojen nopea nousu taittui. Yrityslainojen riskilisissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia menneen kuukauden aikana. Käynnissä olevalla tuloskaudella yritysten raportoinnissa on korostunut raaka-aineiden hintojen nousu. Kuun aikana ostimme rahastoon uusia joukkovelkakirjalainoja energian, terveydenhuollon ja yleishyödyllisten palveluiden sektoreista. Sekä yrityslainojen että käteisen paino rahastossa nousi hieman, kun taas yritystodistusten paino laski hienoisesti. Säilytämme rahaston korkoriskin nykyisessä markkinatilanteessa matalana painottaen sijoitukset lyhyisiin yrityslainoihin ja yritystodistuksiin.

Janne Nisula

Rahastoa hoitaa

Janne Nisula
salkunhoitaja
janne.nisula@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
UPM C 22.12.2022 3,65 % 0,36 %
TEKNOS GROUP OY 07.12.2022 2,74 % 0,27 %
SAND SS 09.12.2022 2,74 % 0,27 %
KEMIRA OYJ 11.12.2022 2,74 % 0,27 %
ANORA OYJ 11.01.2023 2,73 % 0,27 %
TORNATOR OYJ 22.03.2023 2,72 % 0,27 %
ST1 NORDIC OY 28.02.2023 2,72 % 0,27 %
Neste Oyj 7.6.2024 1.5% Callable 2,33 % 0,23 %
Stora Enso Oyj 16.6.2023 2,125% Callable 2,3 % 0,23 %
Fortum Oyj 27.2.2023 0.875% Callable 2,29 % 0,23 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 

 

Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan. Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksen ominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiövoi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2-päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

Mikäli rahastolle on nimetty indeksi, ei indeksi huomioi rahaston ESG-tavoitteita.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.