Siirry suoraan sisältöön
Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto

S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Euro Valtionlaina Korko on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euroalueen valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. S-Pankki Euro Valtionlaina Korko pyrkii tasaiseen korkotuottoon suhdannesyklistä riippumatta. Rahasto toimii sijoitussalkussa myös osakeriskiä tasaavana osana. Osakekurssien laskiessa valtion joukkolainojen tuotot usein nousevat.

Riski
Osuuden arvo 26.9.2023
31,3326 €
Tuotto 12 kk*
-3,88 %
Tuotto alusta*
2,51 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.8.2023

Salkunhoitajan kommentti

Rahaston arvo nousi kuukauden aikana 0,23 % ja vertailuindeksin 0,31 %. Rahaston tuotto oli lähellä vertailuindeksin tuottoa. Euroalueen valtionlainojen korkokehitys jatkui ilman selkeätä suuntaa. Valtionlainojen laskeva tuottokäyrä on yleensä indikoinut heikkoa talouskasvua. Stagflaation uhka onkin noussut selvästi ja se näyttää todennäköiseltä kehityspolulta loppuvuoden osalta. Stagflaatiolla tarkoitetaan sitkeästi korkealla pysyvää inflaatiota yhdistettynä heikkoon talouskasvuun. Euroopan keskuspankki (EKP) joutuukin punnitsemaan tarkkaan tulevaa rahapolitiikan viritystä. Rahaston korkoriski on hieman vertailuindeksin korkoriskiä korkeammalla tasolla. Suurimmat absoluuttiset sijoitukset kohdistuvat Ranskaan ja Italiaan. Maapainoissa Ranska on selkeässä ylipainossa, kun taas alipainot jakautuvat tasaisesti muiden maiden kesken.  Valtionlainojen tuotto-odotukset ovat nousseet selkeästi voimakkaan koronnousun seurauksena. Tämän johdosta valtionlainojen tarjoama hajautushyöty sekä turvasatamastatus ovat jälleen voimissaan.

Jouni Salmenkivi

Rahastoa hoitaa

Jouni Salmenkivi
johtaja,
Korkorahastot
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 30.08.2023

Rahasto Nettoarvosta Muutos
France O.A.T. 25.4.2026 3,5% 9,15 % 0 %
Btps 1.3.2030 3,5% 7,3 % 0 %
France O.A.T. 25.10.2032 5,75% 6,74 % 0,01 %
Btps 1.3.2026 4,5% 6,71 % 0 %
Deutschland Rep 4.7.2034 4,75% 6,67 % 0 %
Deutschland Rep 4.1.2031 5,5% 6,24 % 0,01 %
Btps 1.9.2038 2,95% 6,04 % -0,03 %
France O.A.T. 25.5.2036 1,25% 5,17 % 0,02 %
France O.A.T. 25.5.2040 0.5% 5,03 % 0 %
Deutschland Rep 15.8.2046 2,5% 3,58 % -0,11 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.