Siirry suoraan sisältöön
Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto

S-Pankki Euro Valtionlaina Korko A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Euro Valtionlaina Korko on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euroalueen valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. S-Pankki Euro Valtionlaina Korko pyrkii tasaiseen korkotuottoon suhdannesyklistä riippumatta. Rahasto toimii sijoitussalkussa myös osakeriskiä tasaavana osana. Osakekurssien laskiessa valtion joukkolainojen tuotot usein nousevat.

Riski
Tuotto 12 kk* -16,17 %
Tuotto alusta* 2,87 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto laski lokakuussa -0,10 %, kun vertailuindeksi nousi 0,18 %. Alituoton ajurina toimi vertailuindeksiä alhaisempi korkoriski. Euroalueen valtioiden joukkolainakorkojen nettomääräinen liike jäi vähäiseksi. Kuukauden sisällä mentiin kuitenkin vuoristoratatunnelmissa. Reaalitalouden indikaattorit ovat jatkaneet hidastumistaan. Samaan aikaan inflaatioluvut ovat olleet historiallisen korkeita, ja Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi ohjauskorkonsa nostamista lokakuussa. Historiallisesti tarkasteltuna keskuspankkien koronnostot hidastuvan talouden aikana ovat johtaneet taantumaan. Euroopan tilanne näyttää erityisen huolestuttavalta, sillä energiakriisi hyydyttää kuluttajia entisestään syksyn ja alkavan talven aikana. Rahaston korkoriski on lähellä vertailuindeksin korkoriskiä. Suurimmat absoluuttiset sijoitukset kohdistuvat Ranskaan ja Italiaan. Maapainoissa Italia ja Espanja ovat alipainossa sekä käteisen osuus normaalia korkeammalla tasolla. Valtionlainojen tuotto-odotukset ovat nousseet selkeästi korkojen voimakkaan nousun seurauksena. Valtion joukkolainojen turvasatamastatuksen voidaan olettaa palaavan inflaation ja talouskasvun kääntyessä selkeämpään laskuun.

Jouni Salmenkivi

Rahastoa hoitaa

Jouni Salmenkivi
johtaja,
Korkorahastot
jouni.salmenkivi@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
France O.A.T. 25.10.2032 5,75% 10 % -1,09 %
Deutschland Rep 4.7.2034 4,75% 8,68 % 1,71 %
Btps 1.3.2026 4,5% 7,46 % 1,22 %
Btps 1.9.2038 2,95% 5,74 % -0,42 %
Spanish Gov't 30.7.2041 4,7% 5,29 % 2,83 %
Deutschland Rep 4.1.2031 5,5% 4,84 % -0,62 %
France O.A.T. 25.5.2040 0.5% 4,77 % 1,06 %
Deutschland Rep 15.8.2046 2,5% 4,53 % 4,16 %
France O.A.T. 25.5.2036 1,25% 4,45 % -0,43 %
Btps 1.3.2030 3,5% 4,34 % -0,49 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.