Siirry suoraan sisältöön

Lainaturva eli lainaturvavakuutus auttaa, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan​

Miten olet turvannut taloutesi, jos tulotasosi tippuisi odottamattomasti esimerkiksi vakavan sairastumisen, tapaturmaisen vammautumisen tai kuoleman tapauksen takia? S-Pankin lainaturva auttaa sinua lainan takaisinmaksussa silloin, kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Lainaturvan vakuutusmaksuista on mahdollista saada myös S-ryhmän Bonusta. Varaudu yllättäviin elämäntilanteisiin lainaturvan avulla.

Turvaa eri elämäntilanteisiin

Lainaturva voidaan liittää uuteen S-Pankin lainaan ja vakuutusmaksut hoituvat vaivattomasti kuukausittain lainanlyhennysten yhteydessä. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan.

Lainaturvan vaihtoehdot

 1. Laaja lainaturva sisältää sekä Perusturva A:n että Perusturva B:n tarjoamat turvat.
 2. Perusturva A sisältää kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä).
 3. Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä).

Näin lainaturva korvaa

  • Voit mitoittaa kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan kattamaan joko koko lainasi tai puolet siitä.
  • Vakuutuksen maksimilainamäärä on 300 000 euroa.
  • Kuolemantapauksen sattuessa korvaus maksetaan valitsemasi vaihtoehdon (100 % / 50 %) mukaisesti jäljellä olevasta lainasta.
  • Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena haitta-astetta vastaava osuus valitusta vakuutusmäärästä.*
  • Kuolemantapauksesta maksettava korvaus on verotonta, kun sillä lyhennetään panttauksen perusteella olemassa olevaa lainaa.
  • Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on vakuutetulle verotonta.

 

* Tapaturman aiheuttamasta vammasta voit saada korvausta, jos lääkäri on todennut sen pysyväksi ja arvioinut sen aiheuttavan vähintään 10 % haitta-asteen. Yleisen haitan suuruus määritellään vamman laadun ja Sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan astei­kolla 0–20, jossa 20 on suurin mahdollinen haitta. Haittaluokan perusteella määräytyy vamman aiheuttama haitta-aste, joka ilmoitetaan prosenttilukuna. Korvaus maksetaan haitta-asteen mukaisesti.

  • Voit valita kuukausikorvauksen määrän vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä seuraavista vaihtoehdoista: 300 €, 500 €, 700 €, 900 €, 1 100 € tai 1 350 €.
  • Vakuutus korvaa yli 30 päivää kestävää työkyvyttömyyttä (sairauslomaa) tai työttömyyttä.
  • Kuukausikorvauksesta maksetaan ansiotuloveroa. Vakuutusyhtiö vähentää veron automaattisesti korvaussummasta korvauksen maksun yhteydessä.
  • Turvan voimassaoloaikana voit saada korvausta työttömyydestä 24 kuukauden ajalta ja työkyvyttömyydestä (sairausloma) 24 kuukauden ajalta. Yhdestä työkyvyttömyys- ja työttömyysjaksosta voi saada korvausta enintään 12 kuukautta.
  • Pariturvassa molemmille vakuutetuille voidaan maksaa korvausta yhteensä enintään 24 kuukautta työttömyydestä ja 24 kuukautta työkyvyttömyydestä. Korvausta maksetaan samaan aikaan vain yhdelle vakuutetulle.
  • Mahdolliset muut saamasi lakisääteiset ja vapaaehtoisten vakuutusten korvaukset eivät vaikuta lainaturvan korvausten maksuun.

 

Tutustu esimerkkitapauksiin

Toni turvasi lainansa työttömyyden ja tilapäisen
työkyvyttömyyden varalta

Toni päätti turvata taloutensa ottamalla asuntolainaansa lainaturvan työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. Lainaturvan kuukausikorvaukseksi hän valitsi 1100 euroa, joka vastasi hänen lainansa hoitokulua. Vuoden kuluttua Toni irtisanottiin työtehtävästään rakennusinsinöörinä tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Vakuutuksesta maksettiin korvauksia yhteensä vajaan kymmenen työttömyyskuukauden ajalta noin 10 800 euroa.

Lainaturvan ansiosta Toni pystyi lyhentämään lainaansa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaikka hänen tulotasonsa tippui työttömyyden takia. Lainaturva auttaa Tonia jatkossakin työttömyyden tai sairausloman yllättäessä.

Lainaturva auttoi lainan takaisinmaksussa Villen sairastuessa

Ville ja Anna ovat pariskunta, jolla on kaksi lasta. Ville on vakituisessa työsuhteessa ja Anna hoitovapaalla. Pariskunnalla on 25 vuoden laina-ajalla 180 000 euron asuntolaina, jota Ville työssäkäyvänä lyhentää 750 euroa kuukausittain. Ville kuitenkin sairastuu ja joutuu jäämään sairauslomalle 8 kuukaudeksi. Ville ja Anna ovat ottaneet lainaansa laajan lainaturvan pariturvana ja he ovat valinneet tilapäisen työkyvyttömyyden kuukausikorvaukseksi 700 euroa.

Vakuutuksesta maksetaan Villelle sairasloman perusteella korvausta yhteensä 7 kuukauden ajan. Annalle ja Villelle jää tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella maksettavia korvauskuukausia jäljelle vielä 17 kappaletta.

Kimmo ja Tiina halusivat turvata taloutensa kaikista ikävimmän varalta

Kimmolla ja Tiinalla on yhteinen asuntolaina 150 000 euroa. Vakuutus on otettu kummallekin velalliselle ja valittu kattamaan 100 % lainan määrästä. Toinen puolisoista menehtyy äkilliseen sairauskohtaukseen. Vakuutuksen kuolemantapauskorvauksella maksetaan 100 % kuolinhetkellä jäljellä olevasta lainan määrästä.

Paljonko lainaturva maksaa?

Kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (Perusturva A) hinnoittelu

 • Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutuksen määrä ja vakuutetun ikä. Lainaa lyhennettäessä vakuutuksen määrä pienenee ja tämä vaikuttaa vakuutusmaksuun alentavasti. Vakuutetun ikääntyminen taas lisää riskiä ja tämä vaikuttaa vakuutusmaksuun korottavasti. Tilanteesta riippuen vakuutusmaksu voi siis vuosittain joko nousta tai laskea.
 • Vakuutusmäärästä (joka voi olla 100 % tai 50 % lainan määrästä) maksat ikäsi mukaisen prosenttiosuuden kuukausittain.
 • Mikäli vakuutettuja on kaksi, myönnetään kuolemanvaraturva pariturvana, jolloin vakuutusmaksu määräytyy vakuutusmäärän ja vanhemman vakuutetun iän mukaan.

Työttömyyden, sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (Perusturva B) hinnoittelu

 • Vakuutusmaksu määräytyy valitun vakuutuksen kuukausikorvauksen mukaan ja sen mukaan onko kyseessä yksilöturva vai pariturva.
 • Vakuutusmaksu pysyy samana koko vakuutusajan, vaikka lainan kuukausierä muuttuisi.

 

Vakuutetun ikä* Yksilöturvan kk-hinta Pariturvan kk-hinta
18 0,022 % 0,032 %
19 0,022 % 0,032 %
20 0,022 % 0,033 %
21 0,022 % 0,033 %
22 0,022 % 0,033 %
23 0,022 % 0,033 %
24 0,022 % 0,033 %
25 0,023 % 0,033 %
26 0,023 % 0,034 %
27 0,023 % 0,034 %
28 0,023 % 0,035 %
29 0,024 % 0,035 %
30 0,024 % 0,036 %
31 0,024 % 0,036 %
32 0,025 % 0,037 %
33 0,025 % 0,038 %
34 0,026 % 0,039 %
35 0,026 % 0,040 %
36 0,027 % 0,041 %
37 0,028 % 0,042 %
38 0,028 % 0,044 %
39 0,029 % 0,045 %
40 0,030 % 0,047 %
41 0,032 % 0,049 %
42 0,033 % 0,052 %
43 0,034 % 0,055 %
44 0,036 % 0,058 %
45 0,038 % 0,061 %
46 0,040 % 0,065 %
47 0,043 % 0,069 %
48 0,045 % 0,074 %
49 0,048 % 0,079 %
50 0,051 % 0,085 %
51 0,055 % 0,091 %
52 0,059 % 0,099 %
53 0,063 % 0,107 %
54 0,068 % 0,116 %
55 0,074 % 0,125 %
56 0,080 % 0,136 %
57 0,086 % 0,148 %
58 0,094 % 0,162 %
59 0,102 % 0,177 %
Vakuutuksen kuukausikorvausYksilöturvan kk-hintaPariturvan kk-hinta
300 € 16 € 27 €
500 € 27 € 45 €
700 € 37 € 63 €
900 € 48 € 81 €
1 100 € 59 € 99 €
1 350 € 73 € 122 €

Laajan lainaturvan kuukausimaksu sisältää sekä Perusturva A:n että Perusturva B:n kuukausimaksun.

Matti ja Maija valitsivat Laajan lainaturvan

40-vuotias Matti ja 38-vuotias Maija ottavat 200 000 euron lainan, jota he lyhentävät 1100 euroa kuukaudessa. Laina on turvattu Laajalla lainaturvalla. Kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan kuukausimaksu määräytyy vakuutusmäärän ja vanhemman vakuutetun iän mukaan ollen tämän hetkisestä lainasummasta 94 euroa kuukaudessa. Työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle kuukausikorvaussummaksi on valittu 1350 euroa jolloin kuukausihinta on pariturvana 122 euroa. Vakuutusmaksu on tällöin kokonaisuudessaan yhteensä 216 euroa kuukaudessa.

Pyydä lainatarjous

Hae asuntolainaa verkossa kaikkien pankkien tunnuksilla. Saatu lainatarjous ei vielä sido sinua mihinkään.

Ehdot ja asiakirjat

Usein kysyttyä

Osio otsikolla Suomen vastuullisin pankkibrändi

Suomen vastuullisin pankkibrändi

S-ryhmän kautta S-Pankin taustalla on vahva osuustoiminnallinen arvomaailma, minkä ansiosta vastuullisuus on luonnostaan S-Pankin toiminnan ytimessä. Vuonna 2023 suomalaiset valitsivat S-Pankin jo 11. kerran peräkkäin vastuullisimmaksi pankkibrändiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa. Asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys onkin S-Pankille yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista.

Lisätietoa S-Pankin vastuullisuudesta

Tutustu muihin S-Pankin saamiin tunnustuksiin

Heräsikö kysymyksiä?

Soita meille 010 76 5800

Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm). Tarvitset soittaessasi aina verkkopankkitunnuksia tai S-mobiilin tunnistamista