Gå direkt till innehållet

På vilka lagar grundar sig era frågor?

Bland annat enligt dessa lagar är vi och andra banker skyldiga att ha kännedom om kunderna: 

  • Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
  • Kreditinstitutslagen (610/2014)
  • Lagen om betalningsinstitut (297/2010)
  • Lagen om investeringstjänster (747/2012)
  • Lagen om placeringsfonder (213/2019)
  • Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)
  • Lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017)