Gå direkt till innehållet
S-mobil, webbanken och S-mobil för identifiering är inte tillgängliga i natt klockan 00.05–08.00. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna. Läs mer

Kan jag sälja min placeringsobligation under placeringstiden?

Kapitalskyddade placeringsobligationer kan säljas även under löptiden. Placeringsobligationens värde utgörs i så fall av summan av nollkupongens värde och optionens värde. Sekundärmarknadspriset kan därför avvika till och med betydligt från den underliggande tillgångens värde. Observera att kapitalgarantin gäller till fullt belopp endast på förfallodagen för lånet och att den inte omfattar eventuell överkurs eller teckningsprovision.