Gå direkt till innehållet

S-Förmånskort Debit

Användningen av S-Förmånskort Debit upphör 31.10.2024. Under våren 2024 skickar vi per post eller i ett meddelande på webbanken ett personligt uppsägningsbrev till alla kunder som fortfarande använder S-Förmånskort Debit och som slopandet av den aktuella korttypen gäller.

Trots att användningen av S-Förmånskort Debit upphör 31.10.2024, kan användningen vara begränsad på en del av S-gruppens verksamhetsställen redan tidigare i höst, innan kortet upphör att gälla.

Vad är ett S-Förmånskort Debit?

  • S-Förmånskort Debit är ett betalkort av den gamla modellen utan chip. Korttypen har inte längre beviljats till nya kunder efter 2012. Med kortet har kunden kunnat samla Bonus, betala inköp samt ta ut och sätta in kontanter endast på S-gruppens verksamhetsställen. Korten har ingen Visa-logotyp och inget chip som möjliggör kontaktlös betalning.
  • Till skillnad från andra S-Förmånskort har S-Förmånskort Debit haft en månadsavgift på 3 euro sedan 1.10.2021. Ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll får alla S-Förmånskort Visa och S-Förmånskort Kontantkort som ingår i vårt nuvarande kortsortiment utan månads- och årsavgifter.
  • Om du fortfarande använder ett S-Förmånskort Debit utan chip, skickar vi under våren 2024 ett personligt uppsägningsbrev till dig per post eller i ett meddelande på webbanken.

S-Förmånskort Debit är ett betalkort utan chip. Då avläses kundens medlemsnummer och kortuppgifterna på kortets magnetremsa. S-Förmånskort Debit är en kortprodukt som endast kan användas på S-gruppens fysiska verksamhetsställen. Därför omfattas kortet inte av det konsumentskydd som garanteras i betaltjänstlagen. Kortinnehavarens och kortutfärdarens ansvar, till exempel vid obehörig användning, har fastställts i kortvillkoren och kortavtalet.

Framöver kan du samla Bonus och betala enbart med chipförsedda S-Förmånskort Visa av den nya modellen

Chipförsedda S-Förmånskort Visa och S-Förmånskort Kontantkort, som ingår i vårt nuvarande kortsortiment, kan också framöver användas som tidigare. Alla ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll får S-Förmånskort Visa och S-Förmånskort Kontantkort utan månads- och årsavgifter.

Om du fortfarande använder S-Förmånskort Debit utan chip och har fått ett uppsägningsbrev eller ett uppsägningsmeddelande på webbanken av oss, ber vi dig göra så här:

  • Om du redan har ett chipförsett S-Förmånskort Visa eller S-Förmånskort Kontantkort av den nya modellen, kan du börja använda det när ditt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen upphör att gälla.
  • Om du ännu inte har ett S-Förmånskort Visa eller S-Förmånskort Kontantkort av den nya modellen, skickar ditt handelslag ett nytt S-Förmånskort Kontantkort till dig tillsammans med uppsägningsbrevet. Om din hemadress som är införd i dina kunduppgifter inte är uppdaterad eller om du har ditt hemvist utomlands, har ett nytt kort tyvärr inte kunnat skickas automatiskt, utan vi har per brev gett ytterligare anvisningar om ansökan om ett nytt kort.

Du drar full nytta av din ägarkundsrelation när du byter ut ditt S-Förmånskort Debit till det mångsidiga bank- och kreditkortet S-Förmånskort Visa, med vilket du

Ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll får S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter. Du kan enligt dina behov välja ett bankkort, ett kreditkort eller en kombination av dessa. Läs mer om det mångsidiga S-Förmånskortet Visa.

Har du frågor?

Om du fortfarande använder ett S-Förmånskort Debit av den gamla modellen utan chip, skickar vi under våren 2024 ett personligt uppsägningsbrev till dig per post eller i ett meddelande på webbanken.

Du kan när som helst enkelt kontrollera dina giltiga kort i S-mobil eller på webbanken. I S-mobil ser du dina giltiga kort när du väljer avsnittet S-Banken och sedan Kort. På webbanken ser du dina kort när du klickar på fliken Kort och sedan på Mina kort. Du kan också jämföra dina S-Förmånskort med bilderna nedan.

Observera att du vid behov kan avsluta ditt nuvarande S-Förmånskort Debit av den gamla modellen redan i förväg före uppsägningsdagen 31.10.2024. Läs mer i nedan avsnittet “Kan jag avsluta mitt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen redan före 31.10.2024?”.

Innan ditt kort upphör att gälla behöver du inte göra något med kortet, men om du vill kan du avsluta det redan innan dess. Läs mer nedan i avsnittet “Kan jag avsluta mitt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen redan före 31.10.2024?”.

Efter att du har avslutat ditt gamla S-Förmånskort Debit eller senast när kortets giltighetstid upphör, ska du förstöra det gamla kortet genom att klippa det i flera bitar och kassera det noggrant.

Du kan framöver samla Bonus och betala dina inköp så här:

  • Om du redan har ett chipförsett S-Förmånskort Visa eller S-Förmånskort Kontantkort av den nya modellen, kan du börja använda det när ditt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen upphör att gälla.
  • Om du ännu inte har ett S-Förmånskort Visa eller S-Förmånskort Kontantkort av den nya modellen, har ditt handelslag skickat ett nytt S-Förmånskort Kontantkort till dig tillsammans med uppsägningsbrevet. Om din hemadress som är införd i dina kunduppgifter inte är uppdaterad eller om du har ditt hemvist utomlands, har ett nytt kort tyvärr inte kunnat skickas automatiskt, utan vi har per brev gett ytterligare anvisningar om ansökan om ett nytt kort.

Om du ännu inte har ett chipförsett S-Förmånskort Visa av den nya modellen så att du kan använda det när användningen av ditt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen upphör, kan du enkelt beställa ett chipförsett S-Förmånskort Visa av den nya modellen på webbanken eller i S-mobil eller genom att boka tid till vårt kundtjänstställe.

Observera att du vid behov kan avsluta ditt nuvarande S-Förmånskort Debit av den gamla modellen redan i förväg före uppsägningsdagen 31.10.2024. Läs mer i nedan avsnittet “Kan jag avsluta mitt S-Förmånskort Debit av den gamla modellen redan före 31.10.2024?”.

Om du inte behöver någon betalfunktion på ditt S-Förmånskort, kan du beställa ett avgiftsfritt S-Förmånskort Kontantkort som enbart är avsett för att samla Bonus. Med kortet kan du samla Bonus, men inte betala inköp och ta ut pengar i kassan eller i automat.

För att kunna samla Bonus kan du enkelt beställa ett avgiftsfritt S-Förmånskort på S-användarkontot.

Vid behov kan du avsluta ditt gamla S-Förmånskort Debit redan i förväg före uppsägningsdagen 31.10.2024. Du kan avsluta kortet på webbanken, genom att boka tid till vårt kundtjänstställe eller genom att ringa vår telefontjänst.

På webbanken

På webbanken kan du enkelt säga upp ditt S-Förmånskort Debit utan chip. Så här gör du:

  1. Logga in på webbanken. På förstasidan eller i avsnittet Mina kort på fliken Kort väljer du sedan det S-Förmånskort Debit som du vill säga upp.
  2. Välj kortet och öppna det genom att klicka på kortnumret. Klicka sedan på Säg upp kort och bekräfta uppsägningen med dina webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil.
  3. Webbanken meddelar att kortet är uppsagt. Förstör kortet genom att klippa det i flera bitar över magnetremsan och namnet. Om du vill ansöka om S-Förmånskort Visa kan du göra det i avsnittet Ansök om kort på webbanken.

Vid en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt

Boka först en lämplig tid för ett besök på närmaste serviceställe via vår webbplats. Boka tiden med ämnet Konton, kort och betalning. Ta med dig ett giltigt pass eller identitetskort och alla dina nuvarande S-Förmånskort.

På vår webbplats kan du kontrollera var vårt närmaste serviceställe finns.

I telefontjänsten

Du når oss per telefon på 010 76 5810 (lna/mta). Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Användningen av S-Förmånskort Debit upphör i slutet av oktober 2024, men användningen kan begränsas på en del av S-gruppens verksamhetsställen redan tidigare i höst. S-Förmånskort Debit bygger på gammal teknik med magnetremsa. De kort som blivit avgiftsbelagda har till exempel ingen Visa-logotyp och inget chip som möjliggör säker kontaktlös betalning, dvs. egenskaper som de moderna kassaterminalerna kräver.

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). När du ringer ska du alltid ha webbankskoder eller identifiering i S-mobil till hands.

Boka tid och besök oss

Vi har totalt cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter