Gå direkt till innehållet

Undersökning: S-Banken har Finlands nöjdaste kunder för fjärde året i rad

2023-04-21

S-Bankens kunder är nöjdast med sin bank, framgår det av en undersökning som Taloustutkimus gjort på uppdrag av Sortter, ett företag som tillhandahåller lånejämförelser. Enligt undersökningen har S-Banken också de mest lojala kunderna.

S-Bankens kunder är allra nöjdast med sin bank jämfört med kunder i andra finländska banker. Detta framgår av undersökningen Tyytyväisyys ja luottamus pankkien palveluihin 2023 som Sortter, ett företag som tillhandahåller lånejämförelser, har låtit Taloustutkimus göra. Det är nu fjärde året i rad som S-Banken tar första platsen i jämförelsen.

På en skala från ett till fem (1 = missnöjd och 5 = nöjd) fick S-Banken 4,1 som allmänt betyg vid en helhetsbedömning av kundnöjdheten. Sammanlagt analyserades nio banker, vars genomsnittliga allmänna betyg var 3,8.

Mest värdesätter S-Bankens kunder urvalet av betalkort (4,3), funktionerna i e-tjänsterna (4,2) och prissättningen av banktjänster (4,1). Av undersökningen framgår också att S-Banken har de mest lojala kunderna. Av S-Bankens kunder anser 66 procent det osannolikt att de byter till en annan bank under det närmaste året.

Taloustutkimus genomförde enkäten i februari 2023 och enkäten besvarades av 1 085 personer. Resultaten av undersökningen har viktats enligt ålder, kön, boningsort och hushållets storlek. Med ett 95 procents konfidensintervall är felmarginalen för det totala resultatet högst tre procentenheter i vardera riktningen.

 

Läs mer om undersökningen (på finska)