Gå direkt till innehållet

S-Banken förbättrade sitt resultat i början av året

2016-08-04

 

S-Banken-koncernens rörelseresultat för första halvåret var 15,4 miljoner euro, och bankkoncernens kapitaltäckningsgrad var 15,1 procent. Många ägarkunder blev bostadsägare, och i synnerhet efterfrågan på bostadslån var stark. 

 

– Hushållen bär nu upp Finland. Så här kan man karakterisera läget i Finlands ekonomi i början av året, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Enligt Ylihurula lyckades S-Banken göra ett hyfsat resultat i januari–juni. Resultatet backades upp i synnerhet av en god efterfrågan på bostadslån och försäljningsvinsten för aktierna i Visa Europe.

S-Bankens rörelseresultat för januari–juni var 15,4 miljoner euro, jämfört med 12,2 miljoner euro (+26 %) för motsvarande period året innan. I slutet av juni hade S-Banken 2,9 miljoner kunder, som hade över 1,8 miljoner internationella betalkort beviljade av S-Banken. Inlåningen ökade till 4 483 miljoner euro från 4 088 miljoner euro året innan (+10 %). Utlåningen ökade till 3 156 miljoner euro från 2 718 miljoner euro året innan (+16 %).

Bra efterfrågan på bostadslån

S-Bankens beviljade bostadslån ökade betydligt mer än i allmänhet i början av året. Enligt Finlands Banks statistik ökade värdet av bankernas beviljade bostadslån till hushållen med 1,2 procent i januari–juni. Under samma tidsperiod ökade det totala värdet av beviljade bostadslån med 5,4 procent, dvs. med 4,2 procentenheter mer än i allmänhet.

S-Bankens bostadslån var fortfarande också ett av de förmånligaste bostadslånen på marknaden. Enligt en jämförelse* som publicerades i juni var den effektiva totala räntan på bostadslån den näst förmånligaste på marknaden.

– Många konsumenter har insett hur mycket bankerna debiterar för sina tjänster. Det är fint att notera att konsumenterna är allt mer medvetna om priserna på banktjänster. Hos oss på S-Banken är det viktigt att våra tjänster är förmånliga och lättanvända för våra kunder, säger Ylihurula.

Finländarnas intresse för bostäder återspeglades också i S-Bankens kapitalförvaltning. I juni köpte S-Banken resten av kapitalförvaltningsbolaget FIM, vars S-Bostadsfond samlade nettoteckningar till ett belopp av 26,9 miljoner euro** under de sex första månaderna 2016.

Prisbelönade mobila tjänster

Under första halvåret ökade användningen av mobila banktjänster i Finland ytterligare. Den prisbelönade appen S-mobil har laddats ner i närmare 800 000 mobiler eller pekdatorer. S-Banken anser att detta är en möjlighet.

I början av året lanserade S-Banken tillsammans med ABC mobiltankning med vars hjälp bilister kan betala för tankning med mobilen eller smartklockan. Fram till slutet av juni var tjänsten tillgänglig för närmare två miljoner finländare.

Det är den första tjänsten i världen av sitt slag, och i juni fick den teknologipris av den internationella organisationen National Association of Convenience Stores (NACS).

– Vi kommer att lansera helt nya digitala tjänster som förenar S-gruppens heltäckande service med S-Bankens smidiga identifierings- och betaltjänster, säger Ylihurula.

S-Banken i siffror 30.6.2016

2,9 miljoner kunder
1,8 miljoner internationella betalkort
1,6 miljoner webbankskoder
4 483 miljoner euro insättningar
3 156 miljoner euro beviljade krediter
5 891 miljoner euro förvaltade tillgångar (FIM)
15,1 procents kapitaltäckningsgrad
15,4 miljoner euros rörelseresultat

* Källa: Taloussanomat (7.6.2016) 

** Källa: Suomen Sijoitustutkimus: Rahastoraportti (6/2016)

 

Mer information:

Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

 

S-Banken är en finländsk bank vars mål är att tillhandahålla överlägset enkla och användbara banktjänster. S-Banken erbjuder sina 2,9 miljoner kunder heltäckande tjänster för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande, investering och finansiering av inköp. S-Banken satsar kraftigt på digitala tjänster och på att göra livet lättare för sina kunder. Därför betjänar banken sina kunder på ett heltäckande sätt på webbanken, S-mobil, telefontjänsten, sociala medier och på över 700 S-gruppens verksamhetsställen runt om i landet. S-Bankirerna, som betjänar med tidsbokning, hjälper dessutom med bostadsfinansiering. De fonder och kapitalförvaltningstjänster som S-Banken förmedlar tillhandahålls av dess dotterbolag FIM. S-Banken ägs av S-gruppen (75 %) och LokalTapiola-gruppen (23,5 %) samt Elo (1,5 %). S-Bankens tjänster riktar sig främst till S-gruppens ägarkunder. S-Banken har beviljats Nyckelflaggan, som är ett bevis på inhemskt ursprung. www.s-pankki.fi