Gå direkt till innehållet

Ändringar i servicetarifferna och villkoren 22.2.2021

Våra servicetariffer och våra villkor ändras i fråga om vissa produkter och tjänster 22.2.2021. Många av avgifterna som hänför sig till våra Visa-kort sjunker.

Ändringarna påverkar inte de dagliga banktjänsterna för ägarkunder. Hos oss får ägarkunderna i handelslagen och deras familjemedlemmar fortsättningsvis konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil utan avgifter.

Meddelanden gällande ändringar skickar vi i första hand elektroniskt på webbanken och vid behov per brev till hemadressen. Om du på webbanken har fått ett meddelande om ändringar får du även en ankomstavi om det inkomna meddelandet antingen per e-post eller per sms.

Kom dock ihåg att vi aldrig ber dig uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Du kan läsa mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.

Nedan kan du läsa mer om de kommande ändringarna i servicetarifferna och villkoren. Om du vill ha annan information om våra produkter och tjänster rekommenderar vi att du tar del av våra vanliga frågor.

I början av 2021 sänker vi många avgifter som gäller våra Visa-kort. Genom att sänka avgifterna vill vi både belöna våra nuvarande aktiva kortanvändare och uppmuntra våra övriga kunder till att använda sitt kort ännu aktivare. 

Även om våra dagliga banktjänster är avgiftsfria för ägarkunder i handelslag även i fortsättningen, är det inte gratis att producera tjänsterna. På grund av att den allmänna prisnivån stiger och kostnaderna ökar är vi tyvärr tvungna att även höja några avgifter. 

Du kommer väl ihåg att du avgiftsfritt kan sköta den största delen av dina bankärenden – till exempel kontrollera saldot och betala fakturor – på webbanken och i S-mobil.

Följande ändringar görs i korten:

  • Kontoavgift för elektronisk faktura för Visa Credit: den första fakturan och följande fakturor 0 euro, om krediten återbetalas helt. Följande fakturor 2 €/faktura, om krediten inte återbetalas helt (tidigare 2 €/faktura i alla situationer).
  • Ändring av kreditgräns: 0 € (tidigare 5 €/ändring).
  • Ändring av amorteringsprocent eller betalningsfri månad: 0 € (tidigare 5 €/ändring).
  • Kontroll av kortets PIN-kod på webbanken: Första gången är avgiftsfri, följande gånger 1 €/st. (tidigare första gången avgiftsfri, följande gånger 5 €/st.).
  • Uttag av kontanter i euro i automat inom EU: 4 avgiftsfria uttag per månad, överskridande uttag 1,50 €/st. (tidigare 5 avgiftsfria uttag per månad, överskridande uttag 1 €/st.).
  • Uttag av kontanter i euro i automat utanför EU: 2 € + 2,5 % av uttagsbeloppet (tidigare 1 € + 2 % av uttagsbeloppet).
  • Saldoförfrågan för kreditkonto i automat: 1 €/förfrågan (tidigare 0,75 €/förfrågan).
  • Marginal på krediten: S-Förmånskort Visa Credit 9,50 procentenheter, S-Banken Visa Credit 12,95 procentenheter (tidigare S-Förmånskort Visa Credit 7,95 procentenheter, S-Banken Visa Credit 9 procentenheter).
  • Tillfällig höjning av kreditgräns i S-Bankens kundtjänst: 10 €/höjning (tidigare 5 €/höjning).
  • Saldo- eller transaktionsförfrågan för S-Konto med Visa-kort i automat: 1 €/förfrågan (tidigare 0,75 €/förfrågan).
  • Valutatillägg vid kortköp i andra valutor än euro: 2,45 %/köp (tidigare 1,95 %/köp).

Följande ändringar görs i övriga tjänster:

  • Ändringar av debiteringskonto för direktbetalning: 10 €/ändring (saknas i den tidigare servicetariffen).
  • Betalning som på uppdrag av kunden debiteras från S-Konto som betaltjänst: 6 €/betalning (tidigare 3 €/betalning).
  • Återkommande betalning som på uppdrag av kunden debiteras från S-Konto som betaltjänst: 6 €/betalning (tidigare 3 €/betalning).
  • Kvitto som skickas per post på beställning på webbanken: 5 €/kvitto (tidigare 3 €/kvitto).

Vi gör ändringarna i S-Bankens och FIM:s kortvillkor samt i de allmänna villkoren för digitala tjänster. 

Ändringarna i kortvillkoren gäller från och med 22.2.2021 bland annat spärrning av kort eller begränsning av kortanvändningen samt ditt ansvar för att förvara kortet och kortets uppgifter. Dessutom ändrar vi villkoren så att vi senast från och med den 19 april 2021 meddelar dig separat om valutaväxlingskursen vid korttransaktioner. Du ser enkelt de viktigaste punkterna vi har ändrat, eftersom vi har strukit under dem i villkoren vi skickat i webbanken eller per post. 

De allmänna villkoren för digitala tjänster ändras så att de från och med 22.2.2021 även inkluderar villkoren för identifiering med S-mobil, digitala investeringstjänster och e-fakturor. 

Utöver ovan nämnda ändringar har vi ändrat villkorstexten så att den ska vara lättare att läsa och mer förståelig.

Du behöver inte göra någonting med anledning av de kommande ändringarna i villkoren och servicetarifferna. Du kan fortsätta att använda tjänsterna på normalt sätt. 

Om du i meddelandet om ändringar i villkor och servicetariffer fick en uppmaning om att uppdatera dina uppgifter om bankärenden, vänligen uppdatera dem snarast på vår webbplats.

Kontrollera först e-fakturaavtalet på webbanken i menyn Betalningar under E-faktura. Om du vill kan du till din e-post beställa ankomstavier om inkomna fakturor.

När du har kontrollerat avtalet kan du beställa e-faktura för din Visa-faktura enligt följande:

 1. Välj Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura.
 2. Ange S-Banken Abp i sökfältet och klicka på Sök.
 3. På den lista som öppnas ska du välja den punkt vars faktureringsgrund är VISA-, FLEX-, PRODUKTKREDIT och klicka på Fortsätt.
 4. I fältet Referensnummer ska du ange det referensnummer som anges på din Visa-faktura eller i det sms som du fick i samband med att krediten beviljades.
 5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.

Det tar ungefär en vecka innan e-fakturan börjar gälla. Om du gör beställningen när din faktura precis har utställts kan det hända att du får en sista pappersfaktura efter din beställning.

Du kan ansöka om webbankskoder genom att besöka vårt kundtjänstställe

Du beviljas webbankskoder, om 

  • du har ett konto i S-Banken eller omfattande dispositionsrätt till en annan persons konto i S-Banken
  • du är minst 12 år
  • du har med dig pass eller identitetskort med foto när du ansöker om koder.

Börja med att ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan ladda appen antingen till Android-telefoner med Googles tjänster eller till Apple iPhone-telefoner.

För den första inloggningen behöver du webbanskoder till S-Banken eller någon annan bank och du ska vara ägarkund eller höra till ett ägarkundshushåll.

Vid den första inloggningen får du tillgång till identifiering med S-mobil. Därefter kan du logga in med fingeravtryck, med en kod som du själv har valt eller, i iOS-telefoner som har ansiktsigenkänning, med Face ID.

I S-mobil kan du kontrollera bland annat dina bonusuppgifter, elektroniska kassa- och garantikvitton samt förmåner som du erbjuds. Du har tillgång till elektroniska kvitton när du har aktiverat dem i S-mobil eller på S-användarkonto.

S-mobil är även en bank i din mobil. Du kan kontrollera kontotransaktioner och betala räkningar. Du ser dina kort och kan till exempel redigera säkerhetsgränserna för korten och kontrollera dina kredittransaktioner. Du kan också köpa fondandelar och följa upp dina fondbesparingar samt sköta låneärenden. Läs mer om banktjänsterna på S-Bankens webbplats.