Gå direkt till innehållet

Frågor om försäljningen av verksamheten och dess påverkan

Just nu behöver du inte göra någonting. Handelsbanken betjänar sina kunder och fortsätter med affärsverksamheten som förut. Handelsbankens kunder kan ta del av ytterligare information om transaktionen och dess konsekvenser på www.handelsbanken.fi/sv/s-banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att förvärvet har blivit slutfört, vilket just nu ser ut att bli i slutet av 2024. Fram till dess är dina tjänster hos Handelsbanken oförändrade. Handelsbanken informerar dig personligen om de förändringar du berörs av per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Du får mer information när affären framskrider och i god tid innan dina banktjänster överförs.

Just nu behöver du inte göra någonting. Dina banktjänster hos både Handelsbanken och S-Banken fortsätter tills vidare normalt.

Dina banktjänster i Handelsbanken överförs till S-Banken först när affären har slutförts, vilket just nu ser ut att bli i slutet av 2024. Fram till dess är dina tjänster hos Handelsbanken oförändrade. Handelsbanken informerar dig personligen om de förändringar du berörs av per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Du får också mer information från S-Banken när affären framskrider och i god tid innan dina banktjänster överförs.

Just nu fortsätter kundtjänsten som förut i bägge bankerna. Om din fråga gäller S-Bankens tjänster, är det S-Bankens kundtjänst som hjälper dig. Om din fråga gäller Handelsbankens tjänster, ber vi dig kontakta Handelsbankens kundtjänst.

Handelsbanken skickar mer information till dig när affären framskrider och i god tid innan banktjänsterna överförs per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Tillsammans med Handelsbanken strävar vi efter att övergången ska vara så smidig som möjligt.

Enligt förväntningarna förverkligas affären i slutet av 2024. För oss är det viktigt att du vet hur och när affären kommer att påverka dina bankärenden. Vi håller dig uppdaterad om ärenden i anknytning till överföringen av dina banktjänster. Handelsbanken skickar mer information till dig gradvis per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Handelsbanken informerar dig personligen om de förändringar du berörs av per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Så småningom får du också information om hur du ska göra om du vägrar bli kund i S-Banken.

Kundrelationen med Handelsbanken överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. För att vi ska kunna förbereda och genomföra överföringen av dina tjänster skickar Handelsbanken uppgifter om dina banktjänster och avtal till S-Banken innan förvärvet genomförs. S-Banken har inte ännu kännedom om vilka som är Handelsbankens kunder. Mer information om behandling av personuppgifter på S-Banken finns här.

Handelsbanken betjänar sina kunder normalt tills vidare. Som Handelsbankens kund kan du kontakta din kontaktperson på samma sätt som tidigare. Om förvärvet godkänns kommer största delen av Handelsbankens personal att övergå till S-Banken.

Dessa produkter och tjänster för privatkunder överförs till S-Banken:

  • konton 
  • debit- och online debit-kort
  • lån jämte säkerheter
  • fonder
  • kapitalförvaltningsavtal

Du får mer ingående information om praktiska ärenden i anknytning till tjänsterna, de villkor och priser som tillämpas efter överföringen samt de åtgärder som krävs på våren 2024. Handelsbanken informerar dig personligen om de förändringar du berörs av per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Kreditkortsavtal, nätbanksavtal, tjänster för värdepappersförmedling och -förvar inklusive värdeandelskonton samt valutakonton överförs inte till S-Banken. Dessa tjänster för privatkunder kommer att upphöra på Handelsbanken, som ger mer information om dem separat per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Du får också mer information om de betalkort S-Banken erbjuder i god tid innan din kundrelation överförs.

S-Banken är mer än en bank med komplett service. Vi är en helt finländsk bank – ägarkundernas egen bank och en del av S-gruppen. Vi känner till våra kunders vardag och erbjuder överlägsen smidighet och nytta genom att kombinera bank- och butikstjänster, till exempel i appen S-mobil.

S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och S-mobil, är avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll. Hos oss kan du ansöka om lån för både en bostad och mindre inköp eller börja spara. Vi tillhandahåller också investerings- och kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, företag och institutionella investerare.

Handelsbanken tillhandahåller tjänster för sina kunder tills vidare. Ärenden som gäller Handelsbankens kunder kan inte skötas på S-Bankens serviceställen.

Ditt lån överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. Enligt förväntningarna genomförs förvärvet i slutet av 2024. I och med att förvärvet framskrider skickar Handelsbanken mer information om ditt bostadslån till dig per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Ditt låneskydd är en riskförsäkring som garanterar återbetalningen av ditt lån ifall du avlider och det är i kraft precis som förut. I och med försäljningen byts försäkringsgivaren, som efter att affären förverkligats är Fennia Liv.

Din försäkring överförs till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken, men du behöver inte göra några ändringar i ditt låneskydd. Försäkringsbolaget är förpliktigat att hålla låneskyddet för ditt lån i kraft, även om lånet överförs till en annan bank. 

Tills vidare fortsätter dina kontoavtal med Handelsbanken som tidigare. Beroende på din kundrelation överförs dina kontoavtal senare antingen till S-Banken eller till Oma Sparbank. S-Banken öppnar nya konton för överföringen i enlighet med S-Bankens kontovillkor. Du får personligen och i god tid information om de ändrade kontovillkoren och om överföringen av dina insättningar från Handelsbanken per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas just nu av insättningsgarantin i Sverige. De insättningar som överförs efter att affären med S-Banken slutförts kommer i framtiden att ersättas ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade och täcker en kunds ersättningsbara insättningar i samma bank upp till 100 000 euro.

Du kan fortfarande använda dina kort från Handelsbanken som vanligt. Du får närmare information och anvisningar om hur du börjar använda nya S-Banken-kort i god tid innan förvärvet genomförs.

Handelsbankens förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland säljs till S-Banken. När affären så småningom förverkligas, överförs ditt fondinnehav till S-Banken. Fram till dess betjänar Handelsbanken dig som tidigare och du kan ta kontakt med den kontaktperson du känner på Handelsbanken.

Alla Handelsbankens fonder – också de fonder som går att teckna i Finland – förvaltas av Handelsbanken Fonder AB i Sverige. Försäljningen av den finländska affärsverksamheten har inte någon inverkan på fondförvaltningen, utan förvaltningen sker som hittills i Sverige.  

Dina kapitalförvaltningstjänster fortsätter som tidigare på Handelsbanken, tills affären förverkligas. Om du har ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken, överförs det till S-Banken. Du får mer information senare om överföringen av ditt kapitalförvaltningsavtal per brev eller som meddelande på Handelsbankens nätbank.