Gå direkt till innehållet

Vanliga frågor

Funderar du över den kommande ändringen? Vi lägger ut nya frågor allteftersom ändringen framskrider.

Avsnitt med titel allmann-information-om-kundrelationer

Allmän information om överföring av kundrelationer till S-Banken

Handelsbanken har i april 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de privatkunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att dina konto- och Debit-kortavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av dina konto- och kortavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om dina avtal, dina tjänster och din kundrelation i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ditt förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och kortavtalen kommer avtalen att förbli i kraft på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

S-Banken vet fortfarande inte vilka som är Handelsbankens kunder. Kundrelationen med Handelsbanken överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. För att vi ska kunna förbereda och genomföra överföringen av dina tjänster skickar Handelsbanken uppgifter om dina banktjänster och avtal till S-Banken innan förvärvet genomförs. Mer information om behandlingen av personuppgifter på S-Banken i anknytning till överföringen av dina tjänster finns på vår webbplats på s-banken.fi/handelsbanken/dataskydd.

Annan allmän information om behandlingen av personuppgifter på S-Banken finns här: s-banken.fi/dataskydd

Om du vill kan du motsätta dig överföringen av dina konto- och debit-kortavtal till S-Banken. Om du vill motsätta dig överföringen av konto- och debit-kortavtal, kan du meddela Handelsbanken om detta på kontoret eller på handelsbanken.fi/sv/s-banken/ratt-att-motsatta-sig-overforingen. Du ska göra anmälan senast den 20 juli 2024. Efter detta börjar Handelsbanken förberedelserna genom att skicka information till S-Banken om dina avtal, dina tjänster och din kundrelation, så att dina banktjänster kan överföras till S-Banken och tjänsterna kan finnas till ditt förfogande vid den tidpunkt då förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet överförs till S-Banken, även om du skulle motsätta dig överföringen av konto- och kortavtalen.

S-Banken är mer än en bank med komplett service. Vi är en helt finländsk bank – ägarkundernas egen bank och en del av S-gruppen. Vi känner till våra kunders vardag och erbjuder överlägsen smidighet och nytta genom att kombinera bank- och butikstjänster, till exempel i appen S-mobil.

S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och S-mobil, är avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll. Hos oss kan du ansöka om lån för både en bostad och mindre inköp eller börja spara. Vi tillhandahåller också investerings- och kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, företag och institutionella investerare.

Dina banktjänster hos både Handelsbanken och S-Banken kommer att fortsätta oförändrade tills vidare.

Konto- och debit-kortavtal samt lån, fondinvesteringar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken överförs till S-Banken. Vänligen observera att kreditkortsavtal inte överförs till S-Banken och att Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Tjänsterna överförs först när förvärvet genomförs, vilket förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Observera att tjänsterna överförs, även om du redan har motsvarande tjänster på S-Banken. Tjänsterna kan inte kombineras, utan du får ett antal konton och betalkort som motsvarar Handelsbankens produkter i S-Banken. Efter att dina tjänster överförts kan du gå igenom dina konto- och kortprodukter och vid behov avsluta sådana som är onödiga.

S-Banken tar inte ut serviceavgifter för extra konton eller kort fram till maj 2025. Observera att ingen månatlig kontoavgift tas ut från ägarkunder även efter detta. Ägarkunder har alltid rätt till två avgiftsfria S-Bank Visa-kort. Om du inte är en ägarkund, tas en månadsavgift enligt S-Bankens servicetariff ut för konton och kort efter maj 2025. S-Bankens servicetariff hittar du på s-banken.fi/serviceavgifter

Aktuell information finns på S-Bankens webbplats på s-banken.fi/handelsbanken och på Handelsbankens webbplats på handelsbanken.fi/s-banken.

Handelsbankens kunder som flyttas över till S-Banken har fått information om förändringen och dess inverkan på banktjänsterna från Handelsbanken i februari och april. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

S-Banken ger praktiska anvisningar om nya konton och tjänster samt om avtal om webbanken på hösten 2024.

Tillsammans med Handelsbanken strävar vi efter att övergången ska vara så smidig som möjligt.

Det är inte obligatoriskt att bli ägarkund, men S-Bankens dagliga banktjänster, det vill säga konto, kort och webbankskoder, är alltid avgiftsfria för ägarkunder eller personer som hör till ett ägarkundshushåll. Dessutom är det bra att observera att bara ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll kan använda appen S-mobil.

Du kan bli ägarkund genom att ladda ner S-mobil från appbutiken i din mobila enhet eller genom att gå till webbtjänsten för att bli ägarkund på s-kanava.fi/sv. Du kan också bli ägarkund på Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkterna på S-gruppens verksamhetsställen.

Om du har S-mobil eller ett giltigt S-Förmånskort med ditt eget namn på, är det ett tecken på att du hör till ett ägarkundshushåll. Om du inte har något av detta, är det bra att kontrollera saken.

Enklast kan du kontrollera om du är ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll genom att ladda ner appen S-mobil från din appbutik. Om ingen ägarkundsrelation finns i dina uppgifter, hänvisas du efter aktiveringen av S-mobil att bli ägarkund i webbtjänsten.

Du kan också kontrollera om du är ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll genom att logga in på S-användarkontot (S-användarkonto.fi), som är ett verktyg för inloggning och identifiering i S-gruppens digitala tjänster. Om du ännu inte har något S-användarkonto, kan du registrera dig i tjänsten med din e-postadress. Under Mina uppgifter på S-användarkontot ser du om det bland dina uppgifter finns ett giltigt S-Förmånskort, vilket innebär att du hör till ett ägarkundshushåll. I tjänsten ser du också om andra personer är anslutna till ditt ägarkundshushåll. Om du har ett S-Förmånskort, dvs. hör till ett ägarkundshushåll, men kortet inte är anslutet till S-användarkontot kan du ansluta kortet till ditt användarkonto genom att identifiera dig med bankkoder till vilken bank som helst eller med mobilcertifikat. Mer information om S-användarkontot finns på S-gruppens webbplats https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto.

Utöver i S-mobil och på S-användarkontot kan du kontrollera om du är ägarkund genom att ringa S-gruppens Ägarkundstjänst på tfn 010 76 5859 må–fr kl. 9–16 (msa/lna) eller genom att besöka en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt på S-gruppens verksamhetsställe.

På de tjänster som överförs från Handelsbanken till S-Banken tillämpas framöver S-Bankens servicetariff. I april har privatkunder som påverkas av förändringen fått brev från Handelsbanken och information på Handelsbankens nätbank om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen. S-Bankens gällande servicetariffer finns också på vår webbplats: s-banken.fi/serviceavgifter

Observera att S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och mobilbanken S-mobil, är avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll.

För att det ska gå smidigt att överföra kundrelationen erbjuder S-Banken också andra privatkunder som överförs från Handelsbanken än ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll konto, webbankskoder och debit-kort utan månadsavgift från och med att kundrelationen överförs fram till maj 2025. Tjänsterna är även efter detta avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll.

Dessutom erbjuder vi alla privatkunder som flyttas över från Handelsbanken möjligheten att förnya webbankskoderna och deras lösenord samt att byta kortets PIN-kod utan avgift från och med att kundrelationen överförs fram till maj 2025. Efter detta tar vi ut en serviceavgift för ändringar enligt S-Bankens servicetariff.

För att det ska gå smidigt att överföra kundrelationen erbjuder S-Banken också andra privatkunder som överförs från Handelsbanken än ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll konto, webbankskoder och debit-kort utan månadsavgift från och med att kundrelationen överförs fram till maj 2025. Tjänsterna är även efter detta avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll.

S-Bankens gällande servicetariff finns på vår webbplats: s-banken.fi/serviceavgifter

Om du är S-gruppens ägarkund eller hör till ett ägarkundshushåll, är S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och mobilbanken S-mobil, fortsättningsvis avgiftsfria för dig och S-Banken tar då inte ut några serviceavgifter.

Avsnitt med titel overforing-av-tjanster

Överföring av tjänster till S-Banken

Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december. För oss är det viktigt att du vet hur och när affären kommer att påverka dina bankärenden.

Vi håller dig uppdaterad om överföringen av dina tjänster. Handelsbanken informerar sina kunder personligen per brev och genom meddelande på nätbanken om att tjänsterna överförs. S-Banken ger praktiska anvisningar om nya konton och tjänster samt om avtal om webbanken på hösten 2024.

Du får också mer information på S-Bankens webbplats på s-banken.fi/handelsbanken samt på Handelsbankens webbplats på handelsbanken.fi/s-banken.

Handelsbankens produkter och tjänster som överförs till S-Banken: 

 • Konton 
 • Debit- och Online Debit-kort (Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Debit-kort).
 • Lån jämte säkerheter 
 • Fonder  
 • Kapitalförvaltningsavtal 

Handelsbanken informerar sina kunder personligen per brev och genom meddelande på nätbanken om att tjänsterna överförs. Mer information finns också på Handelsbankens webbplats handelsbanken.fi/s-banken

Du får också mer information från S-Banken innan dina banktjänster överförs till S-Banken. S-Banken ger praktiska anvisningar om nya konton och tjänster samt om avtal om webbanken på hösten 2024. Aktuell information finns också på S-Bankens webbplats på s-banken.fi/handelsbanken.

Dessa produkter och tjänster överförs inte från Handelsbanken till S-Banken:

 • Kreditkortsavtal (inkluderar kreditegenskapen på Credit/Debit-kombinationskort. Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort)
 • Avtal om webbanken
 • Förmedling och förvaring av värdepapper, inklusive värdeandelskonton
 • Valutakonton

Dessa tjänster kommer att upphöra på Handelsbanken, som ger mer information om dem separat per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Du får också mer information om de betalkort S-Banken erbjuder innan din kundrelation överförs.

Ett bankbyte till S-Banken före överföringen av produkterna är inte nödvändigt, men det är möjligt när som helst. Observera att det då handlar om normal aktivering av en kundrelation, vilket innebär att du öppnar nya tjänster i S-Banken. Om din kundrelation i Handelsbanken fortsätter, överförs exempelvis dina konton och Debit-kort i Handelsbanken till S-Banken inom tidsplanen för affären. Det går alltså inte att försnabba överföringen av produkterna från Handelsbanken.

Anvisningar för kunder som flyttas från vilken bank som helst till S-Banken finns på S-Bankens webbplats: s-banken.fi/bli-kund.

Dina konto- och debit-kortavtal överförs till S-Banken och du kan om du vill begära att få dem från S-Banken efter att affären har genomförts. Det kan dock förekomma dröjsmål i överföringen av avtalen. Om du vill att dina avtal ska vara tillgängliga genast efter att affären har genomförts, är det bra om du sparar avtalen så att du har dem redan nu.

S-Banken öppnar ett antal konton som motsvarar dina nuvarande kontoavtal på Handelsbanken och du får nya kontonummer. På hösten 2024 skickar S-Banken information om nya kontonummer och anvisningar om praktiska åtgärder till de kunder som flyttas över från Handelsbanken.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och debit-kortavtalen, fortsätter avtalen att gälla på Handelsbanken tills vidare, men sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet överförs till S-Banken, även om du skulle motsätta dig överföringen av konto- och kortavtalen.

Tills vidare fortsätter dina kontoavtal med Handelsbanken som tidigare. Beroende på din kundrelation överförs kontoavtalen senare antingen till S-Banken eller till Oma Sparbank. S-Banken öppnar nya konton för överföringen i enlighet med S-Bankens kontovillkor.

I april har Handelsbanken skickat information om överföringen av tjänsterna, såsom kontona, samt om de nya avtalsvillkoren och priserna till de privatkunder som flyttas över till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

På hösten 2024 skickar också S-Banken mer information och anvisningar om de tjänster som ska överföras.

Tjänster för värdepappersförvar, inklusive värdeandelskonton, överförs inte till S-Banken. Dessa tjänster kommer att upphöra på Handelsbanken. Mer information finns på Handelsbankens webbplats: handelsbanken.fi/sv/nordnet.

Så här förändras Handelsbankens konton:

 • Brukskonto och grundläggande betalkonto är S-Konto på S-Banken.
 • Avkastningskonto är S-Konto på S-Banken.
 • Placeringskonto är S-Avkastningskonto på S-Banken.
 • Placeringsdeposition är S-Tidsbundet konto på S-Banken.
 • Kapitalförvaltningskonto är Placeringskonto på S-Banken.
 • Handelsbankens BSP-konto är också BSP-konto på S-Banken.

Medlen på dina konton på Handelsbanken överförs automatiskt till dina nya konton på S-Banken.

Du får information om den exakta dagen för överföringen i god tid.

Ditt BSP-konto och uppgifterna om de kvartal då du sparat överförs från Handelsbanken till S-Banken. Du kan fortsätta att spara på ditt konto som vanligt.

S-Bankens allmänna avtalsvillkor för bostadssparavtal tillämpas på BSP-konton och tilläggsränta betalas i enlighet med S-Bankens villkor. Den nuvarande tilläggsräntan på S-Bankens BSP-konton är 4 procent.

Räntebestämningen ändras när kontona har överförts till S-Banken. Räntan grundar sig i framtiden på S-Bankens primeränta (S-Prime) och på en specifik marginal för varje kontoprodukt. S-Primeräntan är en referensränta som administreras av S-Banken. Vid justering av referensräntan justeras kontots ränta med lika många procentenheter den dag som justeringen av primeräntan träder i kraft. S-Primeräntan är för närvarande 2,50 procent (2.4.2024). Senast S-Primeräntan justerades var den 12 oktober 2023. Du kan se de specifika marginalerna för varje kontoprodukt och S-Bankens gällande primeränta på s-banken.fi, nedtill på förstasidan under ”S-Prime”.

Handelsbankens tidsbundna placeringsdepositioner ändras till S-Tidsbundet konto på S-Banken och den ränta du avtalat om med Handelsbanken förblir oförändrad ända tills den dag då depositionen förfaller.

S-Bankens allmänna avtalsvillkor för bostadssparavtal tillämpas på BSP-konton och tilläggsränta betalas i enlighet med S-Bankens villkor. Den nuvarande tilläggsräntan på S-Bankens BSP-konton är 4 procent.

Ja, dina kontovillkor kommer att ändras. I april har Handelsbanken skickat mer information till sina privatkunder per brev och på Handelsbankens nätbank. Informationen gäller praktiska ärenden i anknytning till de tjänster som överförs, såsom de villkor som tillämpas efter överföringen och vilka åtgärder som krävs. Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

Ja, ditt kontonummer kommer att ändras. Vi skickar dig information om ditt nya kontonummer samt mer ingående information om hur du börjar använda tjänsterna innan affären genomförs.

Nej. Vi öppnar nya konton till dig på S-Banken och gamla kontotransaktioner på dina gamla konton kommer inte att visas på de nya kontona.

Du hittar dina kontotransaktionerna i Handelsbanken på Handelsbankens nätbank ända fram tills affären genomförs och om du vill kan du själv spara uppgifterna innan dess.

Ja, även S-Banken skickar papperskontoutdrag till sina kunder. Ett papperskontoutdrag som skickas hem per post är avgiftsbelagt, medan ett kontoutdrag på webbanken är avgiftsfritt. När din kundrelation har överförts till S-Banken, kan du när som helst byta till ett avgiftsfritt kontoutdrag på webbanken. Du kan göra ändringen på din webbank eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Ja. Dina konton på Handelsbanken överförs till S-Banken, även om du redan har motsvarande tjänster på S-Banken. S-Banken öppnar ett antal konton som motsvarar dina nuvarande kontoavtal på Handelsbanken. Du får nya kontonummer.

På hösten 2024 skickar S-Banken information om nya kontonummer och anvisningar om praktiska åtgärder till de kunder som flyttas över från Handelsbanken.

Handelsbankens tidsbundna placeringsdepositioner ändras till S-Tidsbundet konto på S-Banken och den ränta du avtalat om med Handelsbanken förblir oförändrad ända tills den dag då depositionen förfaller. När den tidsbundna depositionen förfaller betalas depositionen in på ett konto i S-Banken. S-Banken erbjuder också möjligheten att förnya den tidsbundna depositionen i enlighet med S-Bankens förslag.

Du kan fortfarande använda dina kort från Handelsbanken som vanligt.

Dina nuvarande kort som är anslutna till konton på Handelsbanken (Debit- och Online Debit-kort samt Credit/Debit-kort) ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kortens bruksgränser (inköp, uttag och geografiska gränser) överförs inte automatiskt till ditt nya kort. Du kan senare ändra de förvalda gränserna för ditt kort på S-Banken så att de passar dig i S-mobil, på S-Bankens webbank eller vid ett av S-Bankens kundtjänstställen.

Observera dock att ditt nuvarande kreditkort eller Credit/Debit-kortets kreditegenskap inte överförs till S-Banken.

Du får närmare information och anvisningar om hur du börjar använda nya S-Banken-kort i god tid innan förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Efter att förvärvet genomförts avslutas dina kort på Handelsbanken.

Dina kreditkortsavtal (inklusive Credit/Debit-kortets kreditegenskap) överförs inte från Handelsbanken till S-Banken. Credit/Debit-kombinationskortet ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkortsavtalen på Handelsbanken kommer att sägas upp under 2024. Handelsbanken skickar mer information om detta till sina kreditkortskunder.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Eftersom dina kreditkortsavtal inte överförs från Handelsbanken till S-Banken, får du från S-Banken ett Visa Debit-kort som motsvarar Debit-egenskapen på ditt Credit/Debit-kombinationskort som du har på Handelsbanken.

Du får närmare anvisningar om hur du börjar använda ditt nya kort i god tid innan förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Hos S-Banken finns debit- och kreditkortsvillkoren i samma dokument, det vill säga villkoren för S-kreditkort är en del av alla kortvillkor.

Ditt kreditkort (inklusive Credit/Debit-kortets kreditegenskap) överförs dock inte till S-Banken. Debit-egenskapen på ditt Credit/Debit-kombinationskort ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kreditkortsavtalen på Handelsbanken kommer att sägas upp under 2024. Handelsbanken skickar mer information om detta till sina kreditkortskunder.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken till S-Banken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Dina kreditkortsavtal (inklusive Credit/Debit-kortets kreditegenskap) överförs inte från Handelsbanken till S-Banken. Därför kan du vid behov ansöka om ett separat kreditkort hos S-Banken. Vi förbereder överföringen av kundrelationer till S-Banken först i vår. S-Banken känner ännu inte till vilka av Handelsbankens kunder ska flyttas till S-Banken. Behandlingen av ansökan om kreditkort bygger på bankens helhetsbedömning.

Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken till S-Banken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Enligt förväntningarna genomförs förvärvet vid månadsskiftet november–december 2024. Om du ändå redan har ansökt om ett kreditkort hos S-Banken och fått ett negativt beslut, kan du vid behov begära att din ansökan ska behandlas på nytt. Det kan du göra genom att skicka oss ett webbmeddelande eller ringa S-Bankens kundtjänst. Du kan också lämna in en ny ansökan inför företagsförvärvet och överföringen av din kundrelation till S-Banken.

S-Banken har inga Platinum-kort med tilläggstjänster. På S-Banken finns tilläggstjänsterna i anknytning till S-Banken Private Visa-kortet. Kortet förutsätter en Private-kundrelation. Då överföringen av dina tjänster närmar sig får du information om din kundrelation på S-Banken. Överföringen förväntas ske i november–december 2024.

Mer information om en Private-kundrelation finns på s-banken.fi/private-banking

Du kan använda alla dina kort som vanligt tills vidare. Alla dina debit-kortavtal överförs till S-Banken och ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Även kortnummer och PIN-koder ändras.

Vi ger dig närmare information och anvisningar om hur du börjar använda nya S-Banken-kort innan dina tjänster överförs.

Förvärvet förväntas bli genomfört och tjänsterna överföras vid månadsskiftet november–december 2024. Efter att förvärvet genomförts avslutas dina kort på Handelsbanken.

Du får ett nytt Debit-kort från S-Banken i god tid innan förvärvet genomförs.

Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

 

På S-Banken kan en myndig kund ansöka om kort med kredit personligen eller som solidariskt ansvarig. När det gäller kort med kredit och med solidariskt ansvar är båda kortinnehavarna gäldenärer, dvs. gemensamt ansvariga för krediten. Därför kan S-Banken inte bevilja minderåriga kort med kredit. Vi rekommenderar att kunderna ansöker om personliga kreditkort. Då är möjligheterna att ändra krediten mer flexibla. Om flera personer vill använda samma bankkonto, kan S-Bankens Visa Debit-kort anslutas till den andra personens bankkonto utifrån dispositionsrätten. Visa Debit-korten är alltid personliga.

Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken till S-Banken ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för förvärvet närmar sig. Enligt förväntningarna genomförs förvärvet vid månadsskiftet november–december 2024.

Om du inte är ägarkund, får du S-Bankens Visa Debit-kort av oss. Du kan inte samla Bonus eller betalningssättsförmån med kortet.

Om du inte är ägarkund ber vi dig observera att S-Bankens Visa Debit-kort är avgiftsbelagt och att vi tar ut en månadsavgift på 2,50 euro för kortet.

För att säkerställa en smidig överföring av kundrelationen erbjuder S-Banken dock ett debit-kort utan månadsavgift även till andra personer än ägarkunder från och med den tidpunkt då kundrelationen överförs fram till maj 2025. Debit-kortet är även efter detta avgiftsfritt för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll.

Du får ett nytt kort och kortets PIN-kod per post till din hemadress. Av säkerhetsskäl skickar vi kortet och PIN-koden i separata försändelser. Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Ja. Du får ett nytt kort och kortets PIN-kod per post till din hemadress, av säkerhetsskäl i separata försändelser. Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Du kan senare ändra PIN-koden för ditt kort, men vid tidpunkten för förvärvet kan du inte själv välja PIN-kod för S-Bankens kort. Du får ett nytt kort och kortets PIN-kod per post till din hemadress, av säkerhetsskäl i separata försändelser.

Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Du får ett nytt kort och kortets PIN-kod per post till din hemadress, av säkerhetsskäl i separata försändelser. Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Du kan kontrollera PIN-koden för det nya kortet på S-Bankens webbank eller i S-mobil efter att tjänsterna har överförts. Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Vi öppnar ett nytt konto till dig för att ersätta ditt konto på Handelsbanken, och om du har ett Debit-kort anslutet till kontot på Handelsbanken får du S-Bankens Visa Debit-kort som vi ansluter till ditt konto.

Efter att tjänsterna överförts kan du kontrollera vilket konto kortet är anslutet till på S-Bankens webbank eller i S-mobil. Du kan byta det bankkonto som kortet är anslutet till på S-Bankens webbank och i S-mobil.

Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Ditt Debit-kortavtal överförs till S-Banken när förvärvet genomförs. Detta innebär att om du har Handelsbankens Debit-kort, får du i stället S-Bankens Visa Debit-kort, det vill säga ett annat betalkort vid sidan av det betalkort du redan har på S-Banken.

Du kan också byta de bankkonton som dina kort är anslutna till på webbanken eller i S-mobil efter att förvärvet genomförts, om du vill ansluta ditt nuvarande kort på S-Banken till det konto som överförs från Handelsbanken.

Om du vill kan du motsätta dig överföringen av ditt kortavtal. I april har Handelsbanken skickat anvisningar per brev och som ett meddelande på Handelsbankens nätbank till sina privatkunder om hur de kan motsätta sig överföringen.

Gränserna för ditt nuvarande kort på Handelsbanken överförs inte till kortet på S-Banken. Du kan senare ändra de förvalda gränserna för ditt kort på S-Banken så att de passar dig i S-mobil, på S-Bankens webbank eller vid ett av S-Bankens kundtjänstställen.

Vi ger dig närmare anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

De geografiska användningsområdena för ditt nuvarande kort på Handelsbanken överförs inte till kortet på S-Banken. Du kan ändra kortets användningsområde på S-Bankens webbank, i S-mobil eller på ett av S-Bankens kundtjänstställen efter att tjänsterna överförts. Vi ger dig anvisningar om hur du börjar använda de nya tjänsterna innan tjänsterna överförs.

Dina nuvarande e-fakturaavtal överförs inte till S-Banken. Vi ger dig närmare anvisningar senare om hur du beställer e-fakturor och om andra betaltjänster på S-Banken. 

Dina insättningar i Handelsbanken omfattas just nu av insättningsgarantin i Sverige. De insättningar som överförs efter att affären med S-Banken slutförts kommer i framtiden att ersättas ur Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade och täcker en kunds ersättningsbara insättningar i samma bank upp till 100 000 euro.

Du kan kontakta Handelsbanken angående nuvarande tjänster och ärenden.

Du får närmare anvisningar och mer information om hur du börjar använda dina nya tjänster, inklusive webbankskoder, på S-Banken innan tjänsterna överförs.

Det går inte att logga in på S-Bankens webbank med Handelsbankens koder. För att logga in på S-Bankens webbank behöver du S-Bankens webbankskoder. Kunder som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken får mer information från S-Banken om hur de ska börja använda tjänsterna, till exempel ingå avtal om webbanken, innan tjänsterna överförs, vilket förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Om du redan är kund hos S-Banken, har ett avtal om S-Bankens webbank och använder S-Bankens webbankskoder, behöver du inga nya webbankskoder. Du ser automatiskt de nya kontona på S-Bankens webbank efter att din kundrelation överförts från Handelsbanken.

Handelsbankens avtal om nätbanken överförs inte till S-Banken i samband med förvärvet, utan du bör ansöka om S-Bankens webbankskoder. Kunder som flyttas över från Handelsbanken till S-Banken får mer information från S-Banken om hur de ska börja använda tjänsterna, till exempel ingå avtal om webbanken, innan tjänsterna överförs, vilket förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Avsnitt med titel lan

Lån (t.ex. bostadslån eller studielån)

Ditt lån på Handelsbanken överförs till S-Banken när förvärvet i sinom tid förverkligas. Enligt förväntningarna förverkligas förvärvet i månadsskiftet november och december. Handelsbanken har under april skickat mer information om villkor och bostadslån till alla kunder som påverkas av affären per brev och som ett meddelande på Handelsbankens nätbank.

Lån som är bundna till Euriborränta överförs till S-Banken med de nuvarande villkoren, säkerheterna och garantierna. Dessutom förblir räntemarginalerna på de överförda lånen också oförändrade. Lån som är bundna till Handelsbanken Primeränta ändras. Mer information om ändringarna finns i bilagan som har medföljd brevet och meddelandet till nätbanken.

Ditt låneskydd är en riskförsäkring som garanterar återbetalningen av ditt lån ifall du avlider och det är i kraft precis som förut. I och med försäljningen byts försäkringsgivaren, som efter att affären förverkligats är Fennia Liv.

Din försäkring överförs till Fennia Liv och ditt lån till S-Banken, men du behöver inte göra några ändringar i ditt låneskydd. Försäkringsbolaget är förpliktigat att hålla låneskyddet för ditt lån i kraft, även om lånet överförs till en annan bank. 

Ditt studielån överförs till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Om räntan på ditt studielån är Handelsbanken Prime-ränta eller om du håller på att amortera på ditt studielån, kommer dess referensränta på S-Banken att vara S-Prime. 

Om du inte har börjat amortera på ditt studielån, är referensräntan på S-Banken 3 mån. Euribor. Räntejusteringsdagen ändras och referensräntan justeras den 15:e dagen i mars, juni, september och december. Om det i samband med den första räntejusteringsdagen uppstår extra kostnader för dig på grund av att räntejusteringsdagen ändras, kompenserar S-Banken dig för kostnaderna för detta genom att betala en ersättning till ditt konto på S-Banken.

I april har Handelsbanken skickat mer ingående information till de kunder som har ett studielån. I meddelandet finns mer information om hur förändringen påverkar ditt studielån. 

Efter överföringen till S-Banken kan du ta ut, höja och ändra studielånet samt ansöka om nytt studielån på S-Bankens webbank. Du får mer information om att ingå avtal om S-Bankens webbank i god tid.

Dina lånedebiteringar sker precis som i nuläget på Handelsbanken ända tills förvärvet genomförs.

Ditt låneskötselkonto på Handelsbanken och medlen på kontot överförs till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs och du behöver inte göra någonting. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Vi ber dig emellertid observera att kontonumret på ditt låneskötselkonto kommer att ändras. Observera också att låneamorteringen registreras i kontotransaktionerna på S-Banken genast, men med en liten fördröjning i lånets uppgifter och visas vanligen vardagen efter amorteringen.

På S-Banken skapas låneposterna natten före förfallodagen. Detta innebär att om du betalar ditt lån före förfallodagen, registreras betalningen automatiskt som en extra betalning på lånet, såvida du inte har en lånebetalning som är försenad, och riktas alltså inte till den kommande månadsbetalningen.

Ja.

Om du har avtalat med Handelsbanken om amorteringsfrihet på ditt lån, överförs också uppgiften om det i samband med att lånet överförs till S-Banken. Detta innebär att den amorteringsfrihet du avtalat om med Handelsbanken fortsätter oförändrad.

Lån bundna till referensräntan Euribor överförs till S-Banken med oförändrade villkor.

Referensräntan på lån bundna till referensräntan Handelsbanken Prime ändras till S-Prime i samband att förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Räntan på lån som är bundna till räntan Handelsbanken Prime ändras till S-Bankens primeränta i samband med överföringen. S-Primeräntan den 2 april 2024 är 2,50 procent och senast S-Primeräntan justerades var den 12 oktober 2023. Du kan kontrollera den aktuella S-Primeräntan på S-Bankens webbplats s-banken.fi, nedtill på förstasidan under “S-Prime”.

En fast ränta som du kommit överens om med Handelsbanken fortsätter att gälla i enlighet med ditt avtal.

Ändringen påverkar inte räntemarginalen för ditt lån. Den marginal du kommit överens om med Handelsbanken ändras inte.

Nej. Den nya banken kan inte ensidigt ändra låneavtalens villkor. Krediträntan kan ändras under avtalsförhållandet endast i situationer som överenskommits på förhand, till exempel om värdet på referensräntan ändras. Däremot kan banken ändra serviceavgifterna enligt lag, och överföringen av kundrelationen till en annan bank ändrar inte på detta. 

Pantsatta säkerheter överförs till S-Banken i samband med att lånet överförs. Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av att säkerheterna överförs.

Lån bundna till referensräntan Euribor överförs till S-Banken med oförändrade villkor.

Referensräntan på lån bundna till referensräntan Handelsbanken Prime ändras till S-Prime i samband att förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Observera att Handelsbankens kreditkort och konton med kredit inte överförs till S-Banken i samband med förvärvet.

Handelsbankens investerings- och kapitalförvaltningsverksamhet i Finland säljs till S-Banken. Efter att förvärvet genomförts kan du sköta ärenden gällande dina fondinnehav på S-Banken. Dina fondinnehav kommer inte att ändras. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Fram till dess betjänar Handelsbanken dig som tidigare och du kan ta kontakt med din kända kontaktperson på Handelsbanken.

Försäljningen av Handelsbankens verksamheter i Finland påverkar inte förvaltningen av dina fonder – fondförvaltningen fortsätter på Handelsbankens fondbolag i Sverige. När förvärvet har genomförts, kan du lämna order till dina fonder på Handelsbanken via S-Banken i Finland, antingen på S-Bankens webbank eller på S-Bankens kontor.

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

När överföringen av dina banktjänster närmar sig, så berättar S-Banken mera om hur företagsaffären påverkar dina bankärenden.

Handelsbanken betjänar dig som vanligt tills vidare. Som kund på Handelsbanken kan du liksom hittills kontakta din egen kontaktperson.

Genom förvärvet överförs en stor del av Handelsbankens personal till S-Banken. De kundansvariga som överförs från Handelsbanken till S-Banken fortsätter som kontaktpersoner för sina kunder.

Handelsbanken tillhandahåller tjänster för sina kunder tills vidare. Ärenden som gäller Handelsbankens kunder kan inte skötas på S-Bankens serviceställen.

Just nu fortsätter kundtjänsten som förut i bägge bankerna. Om din fråga gäller S-Bankens tjänster, är det S-Bankens kundtjänst som hjälper dig. Om din fråga gäller Handelsbankens tjänster, ber vi dig kontakta Handelsbankens kundtjänst.

Dina kapitalförvaltningstjänster fortsätter som tidigare på Handelsbanken, tills affären förverkligas. Om du har ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken, överförs det till S-Banken. Din kapitalförvaltare på Handelsbanken kontaktar dig angående överföringen.

Handelsbanken har uppdaterat sina villkor för konsultativ kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning i syfte att förbereda överföringen av tjänsterna. I april skickade Handelsbanken information om ändringarna till de kunder som berörs av ändringarna.

Om du har ett kapitalförvaltningsavtal med Handelsbanken eller är Private Banking-kund i Handelsbanken, kommer du att bli Private Banking-kund i S-Banken i samband med att förvärvet genomförs. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Allmän information om Private-kundrelationen och förutsättningarna för beviljande av kompletterande tjänster på S-Banken finns på s-banken.fi/private-banking.

På S-Banken förutsätter ett Private Visa-kort en Private-kundrelation. Mer information om en Private-kundrelation på S-Banken får du av S-Bankens privatbankirer. Allmän information om en Private-kundrelation på S-Banken finns på s-banken.fi/private-banking.

Då överföringen av dina tjänster närmar sig får du information om din kundrelation på S-Banken. Överföringen förväntas ske i november–december 2024.

Företagskunder som blir huvudbankskunder i S-Banken

Kapitalförvaltningstjänsterna för ert företag fortsätter som tidigare på Handelsbanken tills förvärvet genomförs. Om ert företag har ett kapitalförvaltningsavtal med Handelsbanken, överförs det till S-Banken. Kapitalförvaltaren på Handelsbanken kontaktar er angående överföringen.

Handelsbanken har uppdaterat sina villkor för konsultativ kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning i syfte att förbereda överföringen av tjänsterna. I maj skickade Handelsbanken information om ändringarna till de kunder som berörs av ändringarna.

Handelsbanken har i maj 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de företagskunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att era kontoavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om företaget, dess företrädare och verkliga förmånstagare samt om företagets avtal i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ert förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal kommer avtalen att fortsätta att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Handelsbanken har i maj 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de företagskunder som påverkas av förändringen.

Företagets fondinnehav kommer inte att ändras. Fondförvaret och tillhörande avtal om investeringstjänster och förvar överförs till S-Banken. Efter överföringen kan företagskunderna hantera sina Handelsbankenfonder via S-Banken.

Kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken. Handelsbankens kapitalförvaltare kontaktar sina kapitalförvaltningskunder innan kundrelationen överförs.

Efter att affären genomförts tillämpas villkoren i S-Bankens investeringstjänstavtal på fondförvar och fondhandel samt motsvarande villkor i S-Bankens kapitalförvaltningsavtal på kapitalförvaltningsavtal. S-Banken skickar mer information om överföringen av fonderna samt om investeringstjänst- och kapitalförvaltningsavtalen och S-Bankens villkor under hösten.

Om du vill kan du motsätta dig överföringen av era kontoavtal till S-Banken. Om du vill motsätta dig överföringen av kontoavtalen, kan du meddela Handelsbanken om detta på kontoret eller på handelsbanken.fi/sv/s-banken/ratt-att-motsatta-sig-overforingen. Du ska göra anmälan senast den 20 juli 2024. Efter detta börjar Handelsbanken förberedelserna genom att skicka information till S-Banken om företaget, dess företrädare och verkliga förmånstagare samt företagets avtal i Handelsbanken, så att era banktjänster ska kunna överföras till S-Banken och tjänsterna finnas till ert förfogande vid den tidpunkt då förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet överförs till S-Banken, även om du skulle motsätta dig överföringen av kontoavtalen.

I maj 2024 skickade Handelsbanken ut information om ändringen och hur den påverkar banktjänsterna till de företagskunder i Handelsbanken som överförs till S-Banken och vars hela kundrelation överförs till S-Banken samt till de företagskunder som överförs till Oma Sparbank och vars fondinnehav eller kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Om du har frågor kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

S-Banken ger praktiska anvisningar om nya konton och tjänster samt om ingående av webbanksavtal i S-Banken på hösten 2024. Tillsammans med Handelsbanken strävar vi efter att övergången ska vara så smidig som möjligt.   

Nej. Bara privatkunder i S-Banken kan bli ägarkunder.

S-Bankens dagliga banktjänster, dvs. konto, kort, webbankskoder och mobilbanken S-mobil, är avgiftsfria för de av S-bankens privatkunder som är ägarkunder i S-gruppen eller hör till ett ägarkundshushåll. En privatkund kan bli ägarkund genom att ladda ner S-mobil från appbutiken i en mobil enhet eller genom att gå till webbtjänsten för att bli ägarkund på s-kanava.fi/sv. En privatkund i S-Banken kan också bli ägarkund på Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkterna på S-gruppens verksamhetsställen.

Prissättningen på produkter och tjänster kommer att ändras. I maj har Handelsbanken skickat S-Bankens servicetariff för företagskunder till de av sina företagskunder som berörs av ändringen. I servicetariffen kan företagskunderna läsa mer om prissättningen av tjänsterna.

Produkterna och tjänsterna i Handelsbanken överförs till S-Banken för de företagskunder vars hela kundrelation överförs till S-Banken:

 • Konton (inkl. Placeringsdeposition, Penningmarknadskonton och Primekonton)
 • Lån jämte säkerheter 
 • Fonder  
 • Kapitalförvaltningsavtal 

Dessa produkter och tjänster överförs inte från Handelsbanken till S-Banken för de företagskunder vars hela kundrelation (dvs. konton, lån samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänster) överförs till S-Banken:

 • Avtal om nätbanken
 • Avtal om betalningsrörelse
 • Materialöverföringstjänster för betalningsrörelse (WebServices)
 • Kort anslutna till företagskonton
 • Avtal om kontanthantering

Till S-Banken överförs dessutom inte valutakonton, kontokrediter, bankgarantier, derivat och internationella cash management-tjänster, såsom GlobalOn-Line, räntestödslån samt förmedling och förvaring av värdepapper (inkl. värdeandelskonton).

Vid behov kan S-Banken aktivera konto- och betalningsrörelsetjänster för de företagskunder som flyttas över.

Tills vidare fortsätter dina kontoavtal med Handelsbanken som tidigare. Handelsbanken ger mer information om företagets konton. Innan förvärvet genomförs kan du som vanligt kontakta den person som ansvarar för ditt företag i Handelsbanken. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Så här förändras Handelsbankens konton:

 • Penningmarknadskonton och Primekonton är S-Företagskonton på S-Banken.
 • Kapitalförvaltningskonton är Placeringskonton på S-Banken.
 • Placeringsdeposition är S-Tidsbundet konto på S-Banken.

Räntebestämningen ändras när kontona har överförts till S-Banken. Räntan grundar sig i framtiden på S-Bankens primeränta (S-Prime) eller på 1 mån. Euribor. S-Primeräntan är en referensränta som administreras av S-Banken. S-Primeräntan är för närvarande 2,50 procent (14.5.2024). Senast S-Primeräntan justerades var den 12 oktober 2023. Värdet på referensräntan finns tillgängligt på S-Bankens serviceställen eller på s-banken.fi.

I maj har Handelsbanken skickat information om väsentliga förändringar i tjänsterna, såsom överföring av konton, nya avtalsvillkor och priser, till de företagskunder som påverkas av förändringarna. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Brevet innehåller också mer information om räntebestämningen för företagskonton.

S-Banken lägger till dispositionsrätt till det nya kontot utifrån den information som S-Banken erhåller från Handelsbanken. Efter att kundrelationen överförts bör ni som företagets kontoinnehavare kontrollera att den dispositionsrätt som beviljats för kontot är tillräckligt omfattande. Kontot visas på dispositionsrättsinnehavarens egen webbank i S-Banken och i S-mobil endast om kontot har anslutits som betalkonto till dispositionsrättsinnehavarens webbank. Observera att kontoinnehavaren skriftligen ska informera S-Banken om ändringar i dispositionsrätten för kontot.

Kort som är anslutna till företagskonton överförs inte till S-Banken. Handelsbanken skickar separat information till berörda företagskunder.

Handelsbankens nätbanksavtal överförs inte till S-Banken i samband med förvärvet, utan företaget bör ingå ett nytt avtal om S-Bankens webbank. På hösten 2024 skickar S-Banken information om ingående av avtalet till företaget.

Lån bundna till referensräntan Euribor överförs till S-Banken med oförändrade villkor, säkerheter och borgen och ni behöver inte göra någonting. Räntemarginalerna för de lån som överförs är oförändrade.

Avtal om betaltjänster överförs inte till S-Banken. På hösten 2024 får företaget information om S-Bankens betaltjänster och hur ni kan börja använda dem.

S-Banken erbjuder inte kassatjänster för företagskunder. Det är inte möjligt att ta ut kontanter från företagskontot eller sätta in kontanter på kontot.

Innan förvärvet förverkligas och kundrelationen överförs till S-Banken kan du som vanligt göra ändringar i ditt månadssparande och häva avtalet om månadssparande i fonder genom att kontakta Handelsbanken. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

 

Din kapitalförvaltare kommer att kontakta dig innan din kundrelation överförs till S-Banken. Om du har frågor före övergången kan du även själv kontakta din kapitalförvaltare på Handelsbanken.

Om du har frågor om överföringen av din kundrelation kan du kontakta Handelsbanken.

I maj 2024 skickade Handelsbanken ut information om ändringen och hur den påverkar banktjänsterna till de företagskunder i Handelsbanken som överförs till S-Banken och vars hela kundrelation överförs till S-Banken samt till de företagskunder som överförs till Oma Sparbank och vars fondinnehav eller kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank.

Företagskunder som blir huvudbankskunder i Oma Sparbank

Dina tjänster fortsätter tills vidare på vanligt sätt i Handelsbanken. De person- och företagskunder i Handelsbanken som överförs till Oma Sparbank och vars fondinnehav eller kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken fick i maj 2024 mer information från Handelsbanken om hur överföringen påverkar förvaltningen av fondinnehav. Meddelandena har skickats per brev och på Handelsbankens nätbank. Om du har frågor om överföringarna kan du kontakta Handelsbanken.

Vissa av dina tjänster – som konto- och nätbanksavtal – överförs till Oma Sparbank (OmaSp) 1.9.2024. Ditt fondinnehav inklusive tillhörande investeringstjänst- och förvaringsavtal överförs däremot till S-Banken när företagsförvärvet mellan Handelsbanken och S-Banken genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december.

Om du vill följa upp ditt fondinnehav, teckna eller lösa in fonder och/eller fortsätta att månadsspara i Handelsbankens fonder i september–november, behöver du ett nytt nätbanksavtal och konto i Handelsbanken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. De nya avtalen är avgiftsfria.

Du behöver ett nytt nätbanksavtal och konto i Handelsbanken för att kunna följa upp ditt fondinnehav, teckna eller lösa in fonder och/eller fortsätta att månadsspara i Handelsbankens fonder efter att en del av dina tjänster har överförts till Oma Sparbank men innan ditt fondinnehav överförs till S-Banken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. De nya avtalen är avgiftsfria.

Vissa av ditt företags tjänster – som konto- och nätbanksavtal – överförs till Oma Sparbank (OmaSp) 1.9.2024. Ditt företags fondinnehav överförs däremot till S-Banken när företagsförvärvet mellan Handelsbanken och S-Banken genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Du behöver ett nytt nätbanksavtal och konto i Handelsbanken för att kunna följa upp ditt företags fondinnehav, teckna eller lösa in fonder och/eller fortsätta att månadsspara i Handelsbankens fonder efter att en del av ditt företags tjänster har överförts till Oma Sparbank men innan företagets fondinnehav överförs till S-Banken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. De nya avtalen är avgiftsfria.

Vissa av dina tjänster – som konto- och nätbanksavtal – överförs till Oma Sparbank (OmaSp) 1.9.2024, och då ser du inte längre dina investeringar i Handelsbanken. Ditt kapitalförvaltningsavtal inklusive kapitalförvaltningskontot som ingår i avtalet överförs till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs, som förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Om du vill följa upp dina investeringar i september–november innan kapitalförvaltningsavtalet överförs till S-Banken behöver du ett nytt nätbanksavtal med Handelsbanken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. Det nya nätbanksavtalet är avgiftsfritt.

Vissa av ditt företags tjänster – som konto- och nätbanksavtal – överförs till Oma Sparbank (OmaSp) 1.9.2024, och då har företag inte längre möjlighet att se dina investeringar i Handelsbanken. Ditt kapitalförvaltningsavtal inklusive kapitalförvaltningskontot som ingår i avtalet överförs till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs, som förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Om du vill följa upp företagets investeringar i september–november innan kapitalförvaltningsavtalet överförs till S-Banken behöver ditt företag ett nytt avtal om nätbanken för företag med Handelsbanken. I så fall bör du kontakta en person som är kundansvarig i Handelsbanken senast den 15 augusti. Det nya nätbanksavtalet är avgiftsfritt för ditt företag.

För att se ditt fondinnehav eller investeringarna i kapitalförvaltningsavtalet på nätbanken för företag behöver du även webbankskoder för företag till S-Banken efter att dina tjänster har överförts. Överföringen till S-Banken förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Under hösten får du detaljerad information om hur du skaffar webbankskoder för företag.

Handelsbanken ger S-Banken information om ditt företag, dess representanter och verkliga förmånstagare samt om ditt företags avtal med Handelsbanken innan förvärvet genomförs, för att ditt företags investeringstjänster ska kunna överföras till S-Banken när förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Om ditt fondinnehav eller kapitalförvaltningsavtal överförs till S-Banken ger Handelsbanken S-Banken dina grundläggande uppgifter samt uppgifter om dina avtal med Handelsbanken innan förvärvet genomförs, för att dina investeringstjänster eller ditt kapitalförvaltningsavtal inklusive kapitalförvaltningskontot som ingår i avtalet ska kunna överföras till S-Banken när förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

 

Det nya, tillfälliga nätbanksavtalet som ska ingås blir kvar i Handelsbanken, och Handelsbanken säger upp det vid en tidpunkt som meddelas separat.

Det nya, tillfälliga nätbanksavtalet som ska ingås blir kvar i Handelsbanken, och Handelsbanken säger upp det enligt en tidsplan som meddelas separat. Det nya kontot som ska öppnas överförs till S-Banken samtidigt som ditt fondinnehav.

Ditt företag ska ingå ett nytt webbanksavtal med S-Banken för att kunna följa upp fondinnehav eller investeringar. På hösten 2024 skickar S-Banken information om ingående av webbanksavtalet till ditt företag.

Om dödsboets banktjänster överförs från Handelsbanken till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs, ska vissa dokument lämnas till S-Banken. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

För överföringen av tjänsterna, innan förvärvet genomförs, skickar Handelsbanken grundläggande uppgifter om dödsboet samt information om dödsboets banktjänster och avtal på Handelsbanken till S-Banken. Om bouppteckningsinstrumentet har lämnats till Handelsbanken, överlämnas det också till S-Banken. Dödsboets övriga dokument, till exempel fullmakter, överförs inte till S-Banken.

S-Banken ger senare information om nya fullmakter samt eventuella andra dokument som behövs.

Nej. Du behöver inte vara kund hos S-Banken för att sköta dödsboets ärenden. Däremot kan du inte sköta ärenden elektroniskt om du inte har S-Bankens webbankskoder.
Då bör du uträtta ärenden vid en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt på ett av S-gruppens verksamhetsställen. S-Banken ger anvisningar om hur du ingår avtal om webbanken på hösten 2024.

I samband med förvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, förutom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Om dödsboets banktjänster överförs från Handelsbanken till S-Banken i samband med att förvärvet genomförs, ska vissa dokument lämnas till S-Banken. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

För överföringen av tjänsterna, innan förvärvet genomförs, skickar Handelsbanken grundläggande uppgifter om dödsboet samt information om dödsboets banktjänster och avtal på Handelsbanken till S-Banken. Om bouppteckningsinstrumentet har lämnats till Handelsbanken, överlämnas det också till S-Banken. Dödsboets övriga dokument, till exempel fullmakter, överförs inte till S-Banken.

S-Banken ger senare information om nya fullmakter samt eventuella andra dokument som behövs.

Dispositionsrätt till dödsboets konto överförs automatiskt till det konto som öppnas på S-Banken i samband med att förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024.

Övriga fullmakter överförs inte, utan du bör lämna in en ny fullmakt från dödsbodelägarna för att sköta ärenden. Vi berättar mer senare om hur du kan lämna in en fullmakt och andra dokument som eventuellt behövs till S-Banken.

Blir dödsboets tjänster avgiftsbelagda, då de överförs till S-Banken?/När blir dödsboets tjänster avgiftsbelagda, då de har överförts till S-Banken?

För att säkerställa en smidig överföring av kundrelationen erbjuder S-Banken konton utan månadsavgift för dödsbon som överförs från Handelsbanken från och med överföringstidpunkten fram till maj 2025. Därefter tar vi ut en serviceavgift för kontot enligt servicetariffen.