Gå direkt till innehållet

Hej kund som flyttas över från Handelsbanken.
Välkommen till S-Banken!

Vi väntar på att du blir vår kund vid månadsskiftet november-december 2024. Efter detta kan du sköta dina bankärenden såväl på internet som tillsammans med S-Bankens nuvarande experter och de kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken.

Vi vill gemensamt att förändringen ska gå så smidigt som möjligt för dig. För detta syfte finns också denna sida som även framöver innehåller aktuell information om kommande händelser. Så här börjar vår gemensamma färd - passa på att vara vaken för nyheter!

Sidan uppdaterad 11.4.2024

Så här framskrider flytten till S-Banken

 • Oavsett om du är privatkund, Private Banking-kund eller företagskund förblir Handelsbankens tjänster för dig än så länge oförändrade tills de flyttas till S-Banken vid förvärvet av Handelsbankens privatkunds-, kapitalförvaltnings- och investeringsserviceverksamheter i Finland. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november-december.
 • Alla kunder som flyttas till S-Banken får mer information av Handelsbanken per brev och meddelande på Handelsbankens nätbank. Senare i höst får du också närmare praktiska anvisningar från S-Banken, till exempel hur du kan bli ägarkund, hur du får webbankskoder och hur du ansöker om kreditkort. Senare i höst skickar vi även nya kontonummer och S-Bankens Visa Debit-kort direkt hem till dig.
 • När förvärvet är genomfört ger vi alla kunder som har flyttats från Handelsbanken till S-Banken service på S-Banken, och du kan kontakta S-Banken i alla frågor om dina tjänster.

Bra att veta just nu

För tillfället förbereder vi tillsammans med Handelsbanken överföringen av dina tjänster så att överföringen, som äger rum i slutet av året, ska gå så smidigt som möjligt för dig. Vi håller dig uppdaterad och uppdaterar också informationen om de kommande överföringsfaserna på denna sida.

När dina tjänster har förts över till S-Banken, tillämpas S-Bankens gällande villkor på tjänsterna. Handelsbanken har skickat mer information om detta per brev och till sin nätbank. Du behöver inte göra någonting, om du godkänner överföringen av avtalen om konto och debit-kort samt S-Bankens villkor för de avtal som förs över.

Vid behov kan du dock motsätta dig överföringen av dina avtal om konto och debit-kort genom att meddela om det enligt Handelsbankens anvisningar. Om du motsätter dig överföringen av dina tjänster till S-Banken, ska du informera Handelsbanken om det senast den 20 juli 2024. Efter detta datum inleds förberedelser för att föra över kunduppgifter.

På Handelsbankens kontor eller på handelsbanken.fi/sv/s-banken/ratt-att-motsatta-sig-overforingen kan du lämna ett meddelande om att du motsätter dig överföringen. Om du motsätter dig överföringen av avtalen kommer avtalen att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att det drar sig från Finland.

Du får mer information om tjänsterna och produkterna för företag och om de framtida ändringarna av villkoren för tjänsterna och produkterna för företag.

Kontoren och de kundansvariga ger dig service även framöver

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

Funderar du över den kommande ändringen? Se vanliga frågor och svar

Vi lägger ut nya frågor på webbplatsen allteftersom ändringen framskrider:

Privatkund

Läs mer

Private Banking-kund

Läs mer

Företagskund

Läs mer

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden, betjänar Handelsbankens kundtjänst dig tills förvärvet genomförs.

Om du vill ha mer information om S-Banken, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Bra att veta om tjänsterna

Dessa tjänster överförs till S-Banken:

 • Konton
 • Debit- och Online Debit-kort
 • Lån och deras säkerheter
 • Fonder
 • Kapitalförvaltningsavtal

Dessa tjänster överförs inte till S-Banken:

 • Kreditkort (Inkluderar kreditegenskapen på Credit/Debit-kombinationskort. Credit/Debit-kombinationskorten ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort). Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas från Handelsbanken gör ansökan närmare den tidpunkt då förvärvet genomförs.
 • Avtal om webbanken
 • Förmedling och förvaring av värdepapper, inklusive värdeandelskonton
 • Valutakonton

S-Banken – Mer än en bank med komplett service

S-Banken är till för att alla ska ha möjlighet till en lite mer välbärgad morgondag. Vi är ditt stöd både till vardags och i livets stora vändpunkter – oavsett om det är fråga om dagliga bankärenden eller lån, sparande och kapitalförvaltning.

Som ägarkund får du värdefulla förmåner

Som ägarkund i ett handelslag får du automatiskt betydande monetära förmåner och tillgång till avgiftsfria tjänster som du absolut bör använda. Du får Bonus och andra goda förmåner även från våra samarbetspartner.

Läs mer

De dagliga banktjänsterna är avgiftsfria för ägarkunder

S-Banken är en bank för hela familjen. S-Bankens konton, kort och webbankskoder samt webbanken och mobilbanken är alltid avgiftsfria för ägarkunderna i handelslagen och kunder som hör till ett ägarkundshushåll. När du betalar med S-Förmånskort Visa samlar du också Bonus och betalningssättsförmån.

För att säkerställa en smidig överföring erbjuder vi alla kunder som flyttas från Handelsbanken konto, webbankskoder och debit-kort utan månadsavgift från den dag då tjänsterna förs över till utgången av maj 2025. Tjänsterna är även efter detta avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll.

Läs mer

I S-mobil har du tillgång till banktjänster i din telefon  

Som ägarkund får du också tillgång till S-mobil. S-mobil är en mobilapp som tillhandahåller banktjänster i din telefon. I S-mobil kan du också identifiera dig i tjänster som kräver en stark autentisering. Kontrollera ditt kontosaldo och dina kontotransaktioner, betala räkningar, följ dina korttransaktioner och ändra säkerhetsgränserna för ditt kort eller börja spara och investera. I appen ser du dina förmåner, Bonus som du samlat samt inköp och kvitton från dina shoppingturer.

Läs mer om S-mobil

Prisbelönta banktjänster

Finländarna har röstat fram S-Banken till Finlands mest hållbara bankvarumärke redan för tolfte gången i rad i den årliga undersökningen Sustainable Brand Index. Vår verksamhet bygger alltid på kundernas förtroende för oss. Vi vill också vara en flexibel arbetsgivare som beaktar jämlikhets- och belöningsfrågor.

Vi har fått många olika erkännanden för vårt arbete.

S-Banken Private – Finländsk, personlig och professionell privatbank

 • För oss är det en hederssak att tillhandahålla våra kunder vår breda expertis.
 • Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss och vår verksamhet är i Finland, nära dig.
 • Utöver diskretionär kapitalförvaltning och juridiska tjänster erbjuder vi kompletta bank- och lånetjänster.
 • Våra Wealth Planning- och Family Office-tjänster tillhandahåller kunderna en långsiktig planering av förmögenhets- och arvsärenden över generationerna.

Läs mer om S-Banken Private-tjänster

Säker hantering av bankärenden

Vi vill påpeka att banker aldrig ber dig uppge webbankskoder per e-post, sms eller telefon. Logga inte in med webbankskoder under länkar som finns i e-postmeddelanden eller sms. Ta bort tvivelaktiga meddelanden utan att öppna dem.

Läs mer

Behandling av personuppgifter

När Handelsbankens tjänster överförs till S-Banken, behöver S-Banken uppgifter om vilka banktjänster och avtal som Handelsbankens kunder har, för att kunna förbereda och genomföra förändringen. Handelsbanken skickar dessa uppgifter till S-Banken. På så sätt kan vi försäkra oss om att tjänsterna fungerar smidigt genast när affären slutförts.

Läs mer om behandling och skydd av uppgifter

Kundbrev och meddelanden

Handelsbanken har skickat dessa brev till sina kunder

2/2024: Mer information för privatkunder om företagsförvärvet och överföringen av insättningsgarantin.
4/2024: Mer information för privatkunder om nya tjänster och S-Bankens villkor
4/2024: S-Bankens villkor för dagliga banktjänster för kunder som flyttas över från Handelsbanken


Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

 

Meddelanden om förvärvet

The Finnish Competition and Consumer Authority has approved S-Bank’s acquisition (18.7.2023)

S-Banken förvärvar Handelsbankens privatkunds- samt förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland (31.5.2023)

 

Villkor och priser för S-Bankens produkter

Villkor för alla produkter

Servicetariff

 

Mer information finns också på www.handelsbanken.fi/s-banken.