Gå direkt till innehållet

Hej kund som flyttas över från Handelsbanken.
Välkommen till S-Banken!

Vi väntar på att du blir vår kund vid månadsskiftet november-december 2024. Efter detta kan du sköta dina bankärenden såväl på internet som tillsammans med S-Bankens nuvarande experter och de kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken.

Vi vill gemensamt att förändringen ska gå så smidigt som möjligt för dig. För detta syfte finns också denna sida som även framöver innehåller aktuell information om kommande händelser. Så här börjar vår gemensamma färd - passa på att vara vaken för nyheter!

Sidan uppdaterad 8.7.2024

Bra att veta just nu

För tillfället förbereder vi tillsammans med Handelsbanken överföringen av dina tjänster så att överföringen, som äger rum i slutet av året, ska gå så smidigt som möjligt för dig. Vi håller dig uppdaterad och uppdaterar också informationen om de kommande överföringsfaserna på denna sida.

För privatkunder

Handelsbanken har i april 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de privatkunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att dina konto- och Debit-kortavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av dina konto- och kortavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om dina avtal, dina tjänster och din kundrelation i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ditt förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och kortavtalen kommer avtalen att förbli i kraft på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Tills vidare fortsätter dina kontoavtal med Handelsbanken som tidigare. Beroende på din kundrelation överförs kontoavtalen senare antingen till S-Banken eller till Oma Sparbank. S-Banken öppnar nya konton för överföringen i enlighet med S-Bankens kontovillkor.

I april har Handelsbanken skickat information om överföringen av tjänsterna, såsom kontona, samt om de nya avtalsvillkoren och priserna till de privatkunder som flyttas över till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev och som meddelande på Handelsbankens nätbank. Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

På hösten 2024 skickar också S-Banken mer information och anvisningar om de tjänster som ska överföras.

Du kan fortfarande använda dina kort från Handelsbanken som vanligt.

Dina nuvarande kort som är anslutna till konton på Handelsbanken (Debit- och Online Debit-kort samt Credit/Debit-kort) ersätts med S-Bankens Visa Debit-kort. Kortens bruksgränser (inköp, uttag och geografiska gränser) överförs inte automatiskt till ditt nya kort. Du kan senare ändra de förvalda gränserna för ditt kort på S-Banken så att de passar dig i S-mobil, på S-Bankens webbank eller vid ett av S-Bankens kundtjänstställen.

Observera dock att ditt nuvarande kreditkort eller Credit/Debit-kortets kreditegenskap inte överförs till S-Banken.

Du får närmare information och anvisningar om hur du börjar använda nya S-Banken-kort i god tid innan förvärvet genomförs. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november–december 2024. Efter att förvärvet genomförts avslutas dina kort på Handelsbanken.

I juli 2024 skickade Handelsbanken de intressebevakare och intressebevakningsfullmäktige som berörs av förändringen information om vilka uppgifter Handelsbanken skulle överföra till S-Banken före och i anslutning till förvärvet och vilka uppgifter som inte skulle överföras till S-Banken. Innan förvärvet genomförs, ska Handelsbanken bland annat informera S-Banken om intressebevakningen av huvudmannen och om att intressebevakarens eventuella rätt att använda kontot på Handelsbanken ska överföras till S-Banken. Meddelandena har skickats per brev.

Efter överföringen kan du via din webbank betala huvudmannens fakturor från huvudmannens konto, som du har rätt att använda och som du har bett S-Banken ansluta till din webbank som betalkonto. Under hösten 2024 ger S-Banken de kunder som flyttas till S-Banken anvisningar om det praktiska gällande överföringen av kundrelationen. Om du har några frågor, kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst på 010 444 2442 (lna/mta).

För Private Banking-kunder

Dina kapitalförvaltningstjänster fortsätter som tidigare på Handelsbanken, tills affären förverkligas. Om du har ett kapitalförvaltningsavtal i Handelsbanken, överförs det till S-Banken. Din kapitalförvaltare på Handelsbanken kontaktar dig angående överföringen.

Handelsbanken har uppdaterat sina villkor för konsultativ kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning i syfte att förbereda överföringen av tjänsterna. I april skickade Handelsbanken information om ändringarna till de kunder som berörs av ändringarna.

Handelsbanken betjänar dig som vanligt tills vidare. Som kund på Handelsbanken kan du liksom hittills kontakta din egen kontaktperson.

Genom förvärvet överförs en stor del av Handelsbankens personal till S-Banken. De kundansvariga som överförs från Handelsbanken till S-Banken fortsätter som kontaktpersoner för sina kunder.

För företagskunder

Handelsbanken har i maj 2024 skickat mer information om banktjänsterna samt om de villkor och priser som tillämpas efter överföringen till de företagskunder som påverkas av förändringen.

Om du godkänner att era kontoavtal överförs till S-Banken, behöver du inte göra någonting just nu.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal, ska du meddela Handelsbanken om detta senast den 20 juli 2024. Efter detta datum börjar Handelsbanken förbereda överföringen och skickar information till S-Banken om företaget, dess företrädare och verkliga förmånstagare samt om företagets avtal i Handelsbanken, så att tjänsterna finns till ert förfogande vid den tidpunkt då affären genomförs.

Om du motsätter dig överföringen av era kontoavtal kommer avtalen att fortsätta att gälla på Handelsbanken. Avtalen sägs dock upp enligt ett separat tidsschema, eftersom Handelsbanken har meddelat att banken drar sig tillbaka från Finland.

Vi ber dig dock observera att lån, fondförvar och kapitalförvaltningsavtal som finns på Handelsbanken vid tidpunkten för förvärvet kommer att överföras till S-Banken.

Handelsbankens kunder flyttas över till S-Banken först efter att affären har slutförts. Överföringen förväntas ske vid månadsskiftet november–december 2024.

Produkterna och tjänsterna i Handelsbanken överförs till S-Banken för de företagskunder vars hela kundrelation överförs till S-Banken:

 • Konton (inkl. Placeringsdeposition, Penningmarknadskonton och Primekonton)
 • Lån jämte säkerheter 
 • Fonder  
 • Kapitalförvaltningsavtal 

Kontoren och de kundansvariga ger dig service även framöver

Vid företagsförvärvet överförs Handelsbankens kontor till S-Banken, utom kontoren i Munksnäs, Fiskehamnen, Böle och Aviapolis i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som förflyttas från Handelsbanken till S-Banken är fortfarande kontaktpersoner för sina nuvarande kunder. Det innebär att du kan fortsätta att sköta dina ärenden tillsammans med den bekanta kontaktpersonen och det kända kontoret.

Så här framskrider flytten till S-Banken

 • Oavsett om du är privatkund, Private Banking-kund eller företagskund förblir Handelsbankens tjänster för dig än så länge oförändrade tills de flyttas till S-Banken vid förvärvet av Handelsbankens privatkunds-, kapitalförvaltnings- och investeringsserviceverksamheter i Finland. Förvärvet förväntas bli genomfört vid månadsskiftet november-december.
 • Alla kunder som flyttas till S-Banken får mer information av Handelsbanken per brev och meddelande på Handelsbankens nätbank. Senare i höst får du också närmare praktiska anvisningar från S-Banken, till exempel hur du kan bli ägarkund, hur du får webbankskoder och hur du ansöker om kreditkort. Senare i höst skickar vi även nya kontonummer och S-Bankens Visa Debit-kort direkt hem till dig.
 • När förvärvet är genomfört ger vi alla kunder som har flyttats från Handelsbanken till S-Banken service på S-Banken, och du kan kontakta S-Banken i alla frågor om dina tjänster.

Vanliga frågor

Funderar du över den kommande ändringen? Vi lägger ut nya frågor på webbplatsen allteftersom ändringen framskrider.

Se alla vanliga frågor

Om du har frågor eller vill diskutera dina bankärenden, betjänar Handelsbankens kundtjänst dig tills förvärvet genomförs.

Om du vill ha mer information om S-Banken, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Läs mer om S-Bankens kreditkort

Kreditkortsavtal överförs inte från Handelsbanken till S-Banken. Handelsbanken har skickat sina kreditkortskunder information om att avtalet upphör per brev och som meddelande på nätbanken.

Vid behov kan du ansöka om ett nytt kreditkort hos S-Banken. Om du redan är kund hos S-Banken, kan du ansöka om kreditkort på webbanken eller i S-mobil. Vi rekommenderar att de kunder som flyttas över ansöker om ett kreditkort först när tidpunkten för att tjänsterna ska överföras till S-Banken närmar sig, vilket förväntas ske vid månadsskiftet november–december.

Läs mer om S-Förmånskort Visa

S-Banken – Mer än en bank med komplett service

S-Banken är till för att alla ska ha möjlighet till en lite mer välbärgad morgondag. Vi är ditt stöd både till vardags och i livets stora vändpunkter – oavsett om det är fråga om dagliga bankärenden eller lån, sparande och kapitalförvaltning.

Som ägarkund får du värdefulla förmåner

Som ägarkund i ett handelslag får du automatiskt betydande monetära förmåner och tillgång till avgiftsfria tjänster som du absolut bör använda. Du får Bonus och andra goda förmåner även från våra samarbetspartner.

Läs mer

De dagliga banktjänsterna är avgiftsfria för ägarkunder

S-Banken är en bank för hela familjen. S-Bankens konton, kort och webbankskoder samt webbanken och mobilbanken är alltid avgiftsfria för ägarkunderna i handelslagen och kunder som hör till ett ägarkundshushåll. När du betalar med S-Förmånskort Visa samlar du också Bonus och betalningssättsförmån.

För att säkerställa en smidig överföring erbjuder vi alla kunder som flyttas från Handelsbanken konto, webbankskoder och debit-kort utan månadsavgift från den dag då tjänsterna förs över till utgången av maj 2025. Dessa tjänster är även efter detta avgiftsfria för S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ett ägarkundshushåll.

Läs mer

I S-mobil har du tillgång till banktjänster i din telefon  

Som ägarkund får du också tillgång till S-mobil. S-mobil är en mobilapp som tillhandahåller banktjänster i din telefon. I S-mobil kan du också identifiera dig i tjänster som kräver en stark autentisering. Kontrollera ditt kontosaldo och dina kontotransaktioner, betala räkningar, följ dina korttransaktioner och ändra säkerhetsgränserna för ditt kort eller börja spara och investera. I appen ser du dina förmåner, Bonus som du samlat samt inköp och kvitton från dina shoppingturer.

Läs mer om S-mobil

Prisbelönta banktjänster

Finländarna har röstat fram S-Banken till Finlands mest hållbara bankvarumärke redan för tolfte gången i rad i den årliga undersökningen Sustainable Brand Index. Vår verksamhet bygger alltid på kundernas förtroende för oss. Vi vill också vara en flexibel arbetsgivare som beaktar jämlikhets- och belöningsfrågor.

Vi har fått många olika erkännanden för vårt arbete.

S-Banken Private – Finländsk, personlig och professionell privatbank

 • För oss är det en hederssak att tillhandahålla våra kunder vår breda expertis.
 • Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss och vår verksamhet är i Finland, nära dig.
 • Utöver diskretionär kapitalförvaltning och juridiska tjänster erbjuder vi kompletta bank- och lånetjänster.
 • Våra Wealth Planning- och Family Office-tjänster tillhandahåller kunderna en långsiktig planering av förmögenhets- och arvsärenden över generationerna.

Läs mer om S-Banken Private-tjänster

Säker hantering av bankärenden

Vi vill påpeka att banker aldrig ber dig uppge webbankskoder per e-post, sms eller telefon. Logga inte in med webbankskoder under länkar som finns i e-postmeddelanden eller sms. Ta bort tvivelaktiga meddelanden utan att öppna dem.

Läs mer

Behandling av personuppgifter

När Handelsbankens tjänster överförs till S-Banken, behöver S-Banken uppgifter om vilka banktjänster och avtal som Handelsbankens kunder har, för att kunna förbereda och genomföra förändringen. Handelsbanken skickar dessa uppgifter till S-Banken. På så sätt kan vi försäkra oss om att tjänsterna fungerar smidigt genast när affären slutförts.

Läs mer om behandling och skydd av uppgifter

Kundbrev och meddelanden

Handelsbanken har skickat dessa brev till sina kunder

2/2024: Mer information för privatkunder om företagsförvärvet och överföringen av insättningsgarantin.
4/2024: Mer information för privatkunder om nya tjänster och S-Bankens villkor
4/2024: S-Bankens villkor för dagliga banktjänster för kunder som flyttas över från Handelsbanken
4/2024: Information för privatkunder och företagskunder om uppdateringar av villkoren för konsultativ kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning
5/2024: Allmänt infobrev, information om nya produkter samt nya villkor för de företagskunder som flyttas över som huvudbankskunder till S-Banken
5/2024: Information om uppsägning av Handelsbankens kreditkortsavtal
6/2024: Allmänt infobrev om tillfälliga lösningar för kunder som flyttas över som huvudbankskunder till OmaSp

Vid behov kan du kontakta Handelsbankens kundtjänst.

 

Meddelanden om förvärvet

The Finnish Competition and Consumer Authority has approved S-Bank’s acquisition (18.7.2023)

S-Banken förvärvar Handelsbankens privatkunds- samt förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland (31.5.2023)

 

Villkor och priser för S-Bankens produkter

Villkor för alla produkter

Servicetariff

 

Mer information finns också på www.handelsbanken.fi/s-banken.