Gå direkt till innehållet

S-Banken förvärvar affärsverksamhet som Handelsbanken bedriver i Finland

S-Banken Abp förvärvar Svenska Handelsbanken AB:s privatkunds- samt förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland.

Transaktionen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2024.  Tills vidare fortsätter Handelsbankens och S-Bankens kundservice helt som förut, och vardera bankens kunder fortsätter att sköta ärenden på sina banker. I detta skede krävs inga åtgärder av kunderna, och kunderna informeras om förvärvets framskridande.

På den här sidan samlar vi aktuell information om hur förvärvet påverkar Handelsbankens och S-Bankens tjänster.

Sidan har uppdaterats 7.9.2023.

Tills vidare fortsätter kundservicen som förut

Frågor om förvärvet

För Handelsbankens kunder

Dina tjänster hos Handelsbanken fortsätter tills vidare som tidigare. För närvarande behöver du inte göra något.

Handelsbankens kunder övergår till S-Banken först efter att förvärvet har blivit slutfört. Vi uppskattar att Handelsbankens kunder övergår till S-Banken under andra halvan av 2024. Fram till dess är dina tjänster hos Handelsbanken oförändrade. Handelsbankens kunder kommer att informeras personligen och i god tid om ändringar som gäller dem.

Handelsbankens kunder kan ta del av ytterligare information om transaktionen och dess konsekvenser på www.handelsbanken.fi/myynti

Aktuell information om förvärvet och dess konsekvenser för kundrelationer och tjänster finns också på S-Bankens webbplats på s-pankki.fi/sv/handelsbanken.

Dina banktjänster hos både Handelsbanken och S-Banken fortsätter tills vidare normalt. För närvarande behöver du inte göra något.

Handelsbankens kunder övergår till S-Banken först efter att förvärvet har blivit slutfört. Vi uppskattar att Handelsbankens kunder övergår till S-Banken under andra halvan av 2024. Fram till dess är dina tjänster hos Handelsbanken oförändrade. Handelsbankens kunder kommer att informeras personligen och i god tid om ändringar som gäller dem.

Handelsbankens kunder kan ta del av ytterligare information om transaktionen och dess konsekvenser på www.handelsbanken.fi/myynti

Aktuell information finns också på S-Bankens webbplats på s-pankki.fi/handelsbanken.

Handelsbanken kommer att informera sina kunder personligen om ändringar som gäller dem. Du kommer också att få information om hur du ska agera om du inte vill bli kund hos S-Banken.

Handelsbanken informerar och instruerar sina kunder i alla frågor tills kundrelationen överförs till S-Banken.

Vardera bankens kunduppgifter och verksamheter är åtskilda tills förvärvet har blivit slutfört.

S-Banken har inte tillgång till Handelsbankens kunduppgifter. Vi vet alltså inte om en person är kund hos Handelsbanken om han eller hon inte själv informerar oss om det. Det här gäller också personer som är kunder hos både S-Banken och Handelsbanken.

Handelsbanken betjänar sina kunder normalt tills vidare. Som Handelsbankens kund kan du kontakta din kontaktperson på samma sätt som tidigare. Om förvärvet godkänns kommer största delen av Handelsbankens personal att övergå till S-Banken.

S-Banken är en helt inhemsk bank och en del av S-gruppen. Vi är ägarkundernas egen bank, dvs. mer än en bank med komplett serviceutbud. Vi känner till våra kunders vardag och underlättar den med bland annat S-mobil som kombinerar S-gruppens och S-Bankens tjänster.

Hos oss kan du ansöka om lån för både en bostad och mindre inköp eller börja spara. Vi tillhandahåller också investerings- och kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, företag och institutionella investerare.

Handelsbanken tillhandahåller tjänster för sina kunder tills vidare. Ärenden som gäller Handelsbankens kunder kan inte skötas på S-Bankens serviceställen.

När förvärvet genomförs övergår nästan alla Handelsbankens hyresavtal för bankkontoren i Finland till S-Banken.  En detaljerad plan för sammanslagningen av verksamheterna görs upp senare.

Handelsbankens privatkunds- samt kapitalförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland säljs till S-Banken, verksamheten relaterad till små och medelstora företag till OmaSp och livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna till Fennia Liv. I anslutning till verksamheten för små och medelstora företag tar OmaSp över också de personliga banktjänsterna för företagare med undantag för förmögenhetsförvaltnings- och investeringstjänsterna.

För S-Bankens kunder

Dina tjänster fortsätter normalt, och du behöver inte göra något.

Transaktionen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2024. Vårt syfte är att utveckla en operativ modell som kombinerar Handelsbankens och S-Bankens starka sidor. Vi informerar mer om hur detta arbete framskrider senare.

Enligt avtalet mellan S-Banken och Handelsbanken Fonder AB börjar S-Banken erbjuda Handelsbankens fonder, vilket innebär att urvalet av fonder blir mångsidigare.

Tills vidare kan andelar i Handelsbankens fonder dock tecknas endast via Handelsbankens befintliga kundservicekanaler.

Transaktionen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2024. Vårt syfte är att utveckla en operativ modell som kombinerar Handelsbankens och S-Bankens starka sidor. Vi informerar mer om hur detta arbete framskrider senare.

I detta skede kommer S-Bankens servicekanaler inte att förändras. S-Bankens kunder kan inte sköta ärenden på Handelsbankens verksamhetsställen.

S-Bankens kundtjänst betjänar dig normalt via chatten i nätbanken, meddelanden i nätbanken och S-mobil, per telefon, på kundserviceställen och sociala medier.

När det gäller S-Bankens befintliga kunder förändras inga tjänster eller kontaktpersoner.

De nuvarande servicekanalerna och kontaktpersonerna betjänar normalt tills vidare: S-Bankens kontaktperson betjänar i ärenden relaterade till S-Banken och Handelsbankens kontaktperson i ärenden relaterade till Handelsbanken.

Handelsbanken betjänar sina kunder normalt tills vidare. Som Handelsbankens kund kan du kontakta din kontaktperson på samma sätt som tidigare. Om förvärvet godkänns kommer största delen av Handelsbankens personal att övergå till S-Banken.

Den egentliga migrationen av produkter och tjänster sker under andra halvan av 2024. Fram till dess fortsätter all service som normalt. Ytterligare information om överföringen och tidsschemat publiceras när planerna framskrider.

Den konsultativa förmögenhetsförvaltningen fortsätter för de kunder som byter bank, och framöver kommer vi även att erbjuda våra gamla kunder dessa tjänster.

S-Banken – Överlägsen smidighet och nytta

S-Banken finns till för att ge var och en möjligheter till en lite mer förmögen morgondag. Vi hjälper dig såväl i vardagen som i livets stora vändpunkter. Hos oss kan du ansöka om lån för både en bostad och mindre inköp, påbörja sparande och förvalta din förmögenhet som kund hos vår personliga kapitalförvaltning. Vi erbjuder också andelslagens ägarkunder avgiftsfria dagliga banktjänster.

Läs mer om S-Banken (på finska)

S-Banken Private – Professionell privatbank till din tjänst

Utöver individuella kapitalförvaltningstjänster och juridiska tjänster erbjuder S-Banken Private kompletta bank- och lånetjänster samt ett omfattande utbud av olika investeringsobjekt. Kunden har en personlig privatbankir som hjälper kunden med ekonomiska frågor, och kundens tillgångar förvaltas av toppexperter. Våra Wealth Planning- och Family Office-tjänster tillhandahåller kunderna en långsiktig planering av förmögenhets- och arvsärenden över generationerna.

Läs mer om våra Private Banking-tjänster