Gå direkt till innehållet

S-Bankens halvårsrapport 1.1–30.6.2021: Starkt resultat och klarare utsikter

2021-07-29

S-Bankens intäkter och resultat ökade avsevärt i början av året, och resultatet för april–juni var nästan tredubbelt bättre än året innan. Den positiva resultatutvecklingen väntas fortsätta.

S-Banken-koncernens intäkter och resultat ökade avsevärt i januari–juni 2021. Efterfrågan på flera centrala produkter, såsom bostadslån och fonder, var stor. Det förbättrade coronaläget inför sommaren ökade bland annat användningen av betalkort.

I januari–juni ökade S-Bankens intäkter med 12,4 procent från året innan till 90,6 miljoner euro (80,6), och i synnerhet nettoprovisionsintäkterna ökade avsevärt. Resultatutvecklingen backades upp av nedgången i de förväntade och realiserade kreditförlusterna jämfört med året innan.

Rörelsevinsten för första halvåret var 14,2 miljoner euro, jämfört med 6,6 miljoner euro året innan. Under andra kvartalet ökade rörelsevinsten nästan tredubbelt från året innan till 7,7 miljoner euro (2,7). S-Banken bedömer att den positiva resultatutvecklingen kommer att fortsätta under andra halvåret och att rörelsevinsten 2021 kommer att överstiga föregående år nivå.

Efterfrågan på bostadslån och fonder ökade kraftigt

S-Banken erbjuder S-gruppens ägarkunder konto, kort och webbankskoder utan månadsavgifter, och antalet kunder var 3,1 miljoner, dvs. över hälften av finländarna.

”S-Banken har blivit en betydande bank med komplett service. Jag är glad över att allt fler finländare har insett att vi är en redig och professionell partner på bostadsmarknaden och inom fondplacering”, säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna var S-Bankens andel av tillväxten i finansinstitutens bostadslånestock under de 12 föregående månaderna 11,8 procent (14,2) i maj. Jämfört med hela marknaden var ökningen i bostadslånestocken 4,0 gånger större under samma period.

”Efterfrågan på våra bostadslån var betydligt större än året innan, och försäljningen ökade kraftigt. Även efterfrågan på lån för fritidsbostäder var helt klart större”, säger Ylihurula.

Inom fondplacering var tillväxten också gedigen. I januari–juni uppgick nettoteckningarna i S-Banken- och FIM-fonder till 179,4 miljoner euro (-41,0). Teckningarna utvecklades bättre än på marknaden i genomsnitt, och antalet andelsägare i S-Banken och FIM-fonder ökade till 309 000.

”Via fondutbudet i vår mycket populär tjänst Spararen kan alla våra kunder dra nytta av det samma investeringsexperters kompetens som vi erbjuder också till våra institutionella investerare och Private Banking-kunder”, berättar Ylihurula.

I slutet av juni meddelade SOK och S-gruppens regionhandelslag om förvärvet av S-Bankens andelar i LokalTapiola-gruppen och Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo.

”Framöver kommer vi att intensifiera samarbetet med S-gruppen och utveckla allt bättre tjänster för ägarkunderna.”

S-Bankens nyckeltal

4–6/2021

4–6/2020

Förändring, %

1–6/2021

1–6/2020

Förändring, %

Intäkter totalt, mn €

45,4

40,3

12,5

90,6

80,6

12,4

  räntenetto, mn €

22,7

22,3

1,6

44,1

44,8

-1,7

  nettoprovisionsintäkter, mn €

19,8

14,4

37,1

37,6

29,8

26,1

rörelsevinst, mn €

7,7

2,7

178,8

14,2

6,6

114,3

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2021

30.6.2020

Förändring

 

 

 

inlåning, md €

7,3

6,5

12,5 %

 

 

 

utlåning, md €

5,7

5,1

11,2 %

 

 

 

förvaltat kapital, md €

11,8

8,4

40,6 %

 

 

 

avkastning på eget kapital

4,6 %

3,3 %

 1,3

 

 

 

kapitaltäckningsgrad

15,2 %

15,8 %

 -0,6

 

 

 

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Bankens halvårsrapport 1.1-30.6.2021 (PDF på finska)

S-Bank Half-year Report 1.1.-30.6.20201 (PDF på engelska)