Gå direkt till innehållet

FIM Euro utsågs till Nordens bästa räntefond i sin klass

2020-05-04

FIM Euro är bästa nordiska räntefond i sin serie. Den bedömningen gjorde leverantören av marknadsinformation Refinitiv, som tilldelade fonden Lipperpriset.

FIM som förvaltar S-Bankens och FIM:s fonder fick igen erkännande för sin kompetens.

Fonden FIM Euro som förvaltas av portföljförvaltaren Jouni Salmenkivi har tilldelats priset Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 Nordics. FIM Euro utsågs till Nordens bästa fond som investerar i eurodenominerade obligationer under en 10-årig översiktsperiod.

FIM Euro investerar i statsobligationer i euroområdet. Salmenkivi har förvaltat fonden sedan 2006. Förutom FIM Euro förvaltar Salmenkivi även FIM Optimal Ränta och leder ett team av portföljförvaltare av räntefonder.
"Det är inte första gången som vårt ränteteam har skördat internationella framgångar och givetvis är jag glad över det senaste erkännandet", säger Jouni Salmenkivi.

"Priset Refinitiv Lipper Fund Awards vill lyfta fram exceptionell framgång inom kapitalförvaltningen. Under ett år som detta, då dramatiska förändringar har skakat om världsekonomin, klimatdiskussionen och den politiska kulturen, är det särskilt viktigt att anförtro sina investeringar till begåvade och erfarna professionella. Refinitiv Lipper Fund Awards strävar efter att finna portföljförvaltare och kapitalförvaltare som inom sin egen klass har navigerat framgångsrikt mellan dessa förändringar och erhållit överavkastning på de medel som anförtrotts dem", säger Robert Jenkins, forskningschef vid Refinitiv Lipper.

"Vi gratulerar alla vinnare av priset Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 för utmärkta prestationer gentemot sina investerare och önskar FIM all framgång i framtiden."

Mer information om priset som tilldelats FIM Euro

2024-07-11

S-Banken Euro Statsobligation Ränta A

FIM Euro är en räntefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i obligationer i euro som staterna inom euroområdet har emitterat. FIM Euro strävar efter en jämn ränteavkastning oberoende av konjunkturcykler. Fonden minskar även riskerna med aktier i placeringsportföljen. Då aktiekurserna sjunker stiger i regel avkastningen på statsobligationer.

Risker
Avkastning 1 mån. 1,65 %
Avkastning sedan start 2,66 %