Gå direkt till innehållet

S-Bankens nya ledningsgrupp har utsetts – satsningen på digitalisering syns allt mer

2015-12-11

S-Banken har förnyat och komprimerat ledningsgruppens struktur. Förnyelsen stöder ett effektivt beslutsfattande och en digitalisering av banken.

S-Bankens verksamhet har indelats i tre affärsområden. Satsningen på digitalisering syns även i organisationsstrukturen, och i den nya organisationen utgör den ett separat affärsområde. Erkka Viljakainen tar ansvaret för den digitala affärsverksamheten och utvecklingen av digitala tjänster. Sanna Holm ansvarar för den grundläggande bankverksamheten, som omfattar det fysiska servicenätverket. Teri Heilala fortsätter att leda FIM som ansvarar för produktionen av S-Bankens kapitalförvaltningstjänster.

Enheten Kunskap och kapital, som leds av Aki Gynther, utvecklar kundförståelsen och svarar för produktionen av data- och analystjänster. Servicecentralen, som leds av Iikka Kuosa, producerar tjänster för kundrelationshantering till affärsfunktionerna och svarar för hela koncernens IT-tjänster. Merja Reinilä ansvarar för HR-tjänsterna.

VD Pekka Ylihurula är ordförande för ledningsgruppen.

– Digitaliseringen förändrar kundernas sätt att använda företagens tjänster och utmanar även oss banker att förnya vår verksamhet. Nu har S-Bankens hela ledningsorganisation trimmats så att den stöder denna förändring, säger S-Bankens VD Pekka Ylihurula.

– Våra kunder kan förvänta sig ännu bättre och mer lättanvända banktjänster, oavsett om det gäller ärendehantering på internet eller ansikte mot ansikte. Båda dessa serviceformer har fortsatt en plats i S-Bankens servicenätverk, lovar Ylihurula.

S-Bankens ledningsgrupp:

Pekka Ylihurula, VD
Sanna Holm, direktör, grundläggande bankverksamhet
Erkka Viljakainen, direktör, digital affärsverksamhet
Teri Heilala, VD, kapitalförvaltningsverksamhet, FIM
Aki Gynther, direktör, Kunskap och kapital
Iikka Kuosa, direktör, Servicecentralen
Merja Reinilä, personaldirektör, HR 

Mer information:

Pekka Ylihurula, S-Banken Ab, tfn 010 76 82100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi