Gå direkt till innehållet

S-Aktiehandel

S-Aktiehandel är en handelstjänst för värdepapper på webbanken där du kan köpa och sälja värdepapper. Tjänsten passar dig som enkelt vill kunna placera i värdepapper via din hemdator.

Du behöver inte installera något separat program för att kunna använda S-Aktiehandel, utan du kan handla med värdepapper var som helst med dina webbankskoder. Utöver värdepappershandel kan du också enkelt följa dina tillgångar och marknaden på vår webbank. Tjänsten S-Aktiehandel tillhandahålls av S-Bank Ab.

Tjänsten möjliggör elektronisk handel på följande marknader:

  • OMX Nordic (dvs. i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn)
  • First North Helsinki (aktier)
  • Xetra (ETF – börsnoterade fonder)

Du kan handla med nedanstående instrument:

  • aktier
  • ETF
  • warranter
  • certifikat
  • optionsbevis
  • minifuturer

I tjänsten ingår förvars-, clearing- och rapporteringstjänster på internet.

Ta del av servicetariffen

Gå till öppning av tjänsten S-Aktiehandel

S-Bankens kundtjänst, tfn. 010 76 5810 må-fr kl. 9-20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

 

Information om investering

Läs mer om finansiella instrument och därmed förknippade risker

  

Penningrörelse vid värdepappersförvaring och -handel

När du placerar i värdepapper ska du ha ett värdeandelskonto, där ditt innehav, dvs. dina värdeandelar, registreras. Ett värdeandelskonto är ett förvaringskonto som används i Finland. På det förvaras värdepapper i elektronisk form.

I samband med öppnandet av tjänsten öppnas också ett FIM Placeringskonto till dig. All penningrörelse vid värdepappershandel och -förvaring går via detta konto. Båda kontona, värdeandelskontot och FIM Placeringskontot, öppnas automatiskt när du börjar använda S-Aktiehandel.