Gå direkt till innehållet

Köp fonder enkelt i S-mobil och på webbanken

Fondsparande är en enkel sparform som ofta ger bättre avkastning än kontosparande. Och många bäckar små blir med tiden en hyfsad grundplåt. Du kan köpa fonder närhelst det passar dig. Ju tidigare du börjar spara, desto större nytta har du.

Avsnitt med titel Urvalsverktyg

Testa vårt urvalsverktyg och välj den sparform som passar dig bäst

Vill du spara sporadiskt, månatligen eller överföra Bonus till en fond? Vilken risk är du beredd att ta när du investerar och hur stor summa vill du investera? Vårt urvalsverktyg hjälper dig att välja lämpliga investeringsobjekt.

Jag vill investera eller spara

Risk och förväntad avkastning

Investeringsbelopp

Risk/ Avkastning
Avkastning 1 år
Min. investering
Valen gav inga resultat. Pröva på nytt genom att ändra dina val.

Resultaten från fondens väljarverktyg är riktgivande och i dem beaktas inte avgifterna och kostnaderna för produkterna. Resultatet kan inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation, och kunden fattar det slutgiltiga investeringsbeslutet själv. Investeringar – liksom även fondsparande – medför alltid en risk. Även om våra experter sköter dina besparingar aktivt, påverkas besparingarna av fluktuationer på marknaden, mer eller mindre beroende på vilken fond du har valt. Dessutom kan en fonds värde sjunka och investeraren förlora sin ursprungliga investering. Historisk avkastning är därför ingen garanti för framtida avkastning. Kontosparande är ett säkert alternativ om du binder medel för en kort tidsperiod eller när säkerheten är viktigare än avkastningen.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Abp erbjuder investeringstjänster genom förmedling av order till S-fonder. Fondprospekten finns tillgängliga under länken Läs mer och investera. Den information om olika fonder som ges i urvalsverktyget kan ändras i framtiden. Läs alltid faktablad för investerare innan du fattar investeringsbeslut.

Avsnitt med titel Så här kommer du i gång

Så här kommer du i gång

  1. Välj den fond som passar dig bäst
    Välj den lämpligaste fonden utifrån hur stor risk du är villig att ta och hur stor avkastning du hoppas få på din investering. Våra experter fattar de viktiga investeringsbesluten för din räkning, oavsett vilken fond du väljer.
  2. Bestäm dig för hur mycket du vill spara
    Överväg om du vill sätta in exempelvis 10, 100 eller 1 000 euro i en fond? Den minsta insättningen i fonder varierar mellan 10 och 200 euro.
  3. Köp fonder i S-mobil eller på webbanken
    Du kan när som helst köpa fonder eller ta ut dina besparingar.

Köp fonder i S-mobil


Det är enkelt att investera via S-mobil.

Så här börjar du använda S-mobil

Köp fonder i S-mobil

Köp fonder på webbanken


Gör investeringar enkelt på vår webbank.

Så här får du webbankskoder

Vanliga frågor

Har du frågor?

​Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Boka tid hos investeringsexpert

Har du övervägt att investera en större summa, men vill först diskutera olika alternativ med en expert? Boka tid för telefonmöte med vår investeringsexpert.

Boka tid

Säkerställ att vi kan nå dig

När dina kontaktuppgifter är uppdaterade hör du till de första som per e-post får information om S-Bankens och hela S-gruppens nya tjänster och aktuella ägarkundsförmåner.

Uppdatera dina kontaktuppgifter